Depozitum CMTF

Hlídka (1884-1941)

Digitalizované periodikum vycházelo v Brně v letech 1884-1941. Obsahuje celou řadu studií, které dodnes vzbuzují zájem nejen historiků, ale také filosofů a teologů. Periodikum Hlídka má jiné zaměření než Časopis katolického duchovenstva, který je zpřístupněn na adrese depositum.cz, nicméně svou kvalitou a záběrem představovalo ve své době pro katolickou teologii, historiografii a filosofii přinejmenším stejně významný odborný časopis v rámci v rámci českého kulturního prostoru.

Vzhledem k tomu, že název Depositum je již velmi dobře znám, zvolili jsme název podobný: Depositum CMTF. Uložiště je umístěno na webových stránkách CMTF UP v Olomouci, což má vzhledem k moravskému charakteru svoji nepopiratelnou logiku.

Digitalizace proběhla na CMTF UP v Olomouci v letech 2014-2015. Pod vedením profesora Ctirada Václava Pospíšila prováděli digitalizaci Jaroslav Jurka a Jan Jurečka, studenti teologie. Při digitalizaci bylo využito již existujících zdrojů, které byly volně stažitelné z tzv. "Torontských fontů", několik ročníků z webu Moravské zemské knihovny v Brně. Bohužel některé takto digitalizované ročníky byly neúplné a bylo třeba provést řadu oprav. Zbývající ročníky jsme fyzicky naskenovali.

Každý soubor v PDF představuje jeden ročník. Jednotlivé soubory jsou volně ke stažení. K tomuto celku souborů je připojen abecední přehled autorů, u jejichž jmen jsou zaznamenány všechny jejich příspěvky, což může zájemci usnadnit hledání příslušné publikace.

Časopis katolického duchovenstva — ročníky chybějící na depositum.cz

Vzniklo na Katedře systematické teologie CMTF v rámci vnitřního grantu pod vedením prof. Pospíšila jako doplnění chybějících partií digitalizace ČKD na adrese depositum.cz

Museum bohoslovců

Digitalizace časopisu Museum bohoslovců proběhla v roce 2016 na CMTF UP v Olomouci pod vedením prof. Ctirada Václava Pospíšila v rámci vnitřního grantu. Je tedy naší povinností vyjádřit poděkování Univerzitě Palackého a Cyrilometodějské teologické fakultě za podporu tohoto projektu. Významně se na něm podíleli studenti CMTF: Jaroslav Jurka, Jan Jurečka a v poslední fázi také Vojtěch Radoch. Je naší milou povinností poděkovat knihovnám a především jejich pracovníkům za pochopení, vstřícnost a pomoc při zajišťování svazků k digitalizaci. Jedná se konkrétně o Knihovnu Biskupství brněnského, Moravskou zemskou knihovnu v Brně, Centrální katolickou knihovnu sídlící v budově KTF UK v Praze, Knihovnu Centra Aletti v Olomouci.

Zdigitalizované ročníky jsou volně přístupné, lze je stahovat a je možno také je umísťovat na jiné webové stránky, ovšem s podmínkou, že při dalším zveřejnění bude spolu s nimi zároveň vyvěšen tento text, v němž je uvedeno, že se jedná o práci vykonanou na CMTF UP v Olomouci.

Zkompletovat celý časopis nebylo vzhledem k tomu, že v jednotlivých knihovnách byly k dispozici vždy jen určité ročníky, nebylo právě snadné. V několika detailech se nám potřebné texty nepodařilo dohledat. I přesto se domníváme, že naše práce má význam, zvláště když nyní uvedeme, co se prozatím nepodařilo zajistit.

Ročník 1867-8, scházejí strany 17-24, může se ale jednat o chybu ve stránkování. V ročníku 1872-3 scházejí strany 108-109. V ročníku 1874-5 scházejí strany 8-9. V ročníku 1875-6 chybí strany 20-21. Ročník 1887-8 pravděpodobně vůbec nevyšel. V ročníku 1940-41 chybí čísla 4 a 5, ovšem s vysokou mírou pravděpodobnosti vzhledem k tehdejší politické situaci nevyšla.

26. 1. 2017 prof. Dr. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.

Museum bohoslovců

Almanach_1.pdf
Almanach_2.pdf
Museum_01_rocnik.pdf70 MB
Museum_02_rocnik.pdf33 MB
Museum_03_rocnik.pdf27 MB
Museum_04_rocnik.pdf90 MB
Museum_05_rocnik.pdf104 MB
Museum_06_rocnik.pdf97 MB
Museum_07_rocnik.pdf85 MB
Museum_08_rocnik.pdf74 MB
Museum_09_rocnik.pdf28 MB
Museum_10_rocnik.pdf37 MB
Museum_11_rocnik.pdf33 MB
Museum_12_rocnik.pdf40 MB
Museum_13_rocnik.pdf35 MB
Museum_14_rocnik.pdf39 MB
Museum_15_rocnik.pdf45 MB
Museum_16_rocnik.pdf58 MB
Museum_17_rocnik.pdf43 MB
Museum_18_rocnik.pdf36 MB
Museum_19_rocnik.pdf52 MB
Museum_20_rocnik.pdf31 MB
Museum_21_rocnik.pdf18.0 MB
Museum_23_rocnik.pdf27 MB
Museum_24_rocnik.pdf36 MB
Museum_25_rocnik.pdf49 MB
Museum_26_rocnik.pdf51 MB
Museum_27_rocnik.pdf28 MB
Museum_28_rocnik.pdf39 MB
Museum_29_rocnik.pdf71 MB
Museum_30_rocnik.pdf61 MB
Museum_31_rocnik.pdf43 MB
Museum_32_rocnik.pdf73 MB
Museum_33_rocnik.pdf64 MB
Museum_34_rocnik.pdf42 MB
Museum_35_rocnik.pdf66 MB
Museum_36_rocnik.pdf44 MB
Museum_37_rocnik.pdf62 MB
Museum_38_rocnik.pdf81 MB
Museum_39_rocnik.pdf54 MB
Museum_40_rocnik.pdf172 MB
Museum_41_rocnik.pdf147 MB
Museum_42_rocnik.pdf129 MB
Museum_43_rocnik.pdf167 MB
Museum_44_rocnik.pdf57 MB
Museum_45_rocnik.pdf190 MB
Museum_46_rocnik.pdf161 MB
Museum_47_rocnik.pdf64 MB
Museum_48_rocnik.pdf39 MB
Museum_49_rocnik.pdf45 MB
Museum_50_rocnik.pdf47 MB
Museum_51_rocnik.pdf56 MB
Museum_52_rocnik.pdf76 MB
Museum_53_rocnik.pdf48 MB
Museum_54_rocnik.pdf66 MB
Museum_55_rocnik.pdf32 MB
Museum_56_rocnik.pdf144 MB
Museum_57_rocnik.pdf0.9 GB
Museum_58_rocnik.pdf43 MB
Museum_59_rocnik.pdf34 MB
Museum_60_rocnik.pdf26 MB
Museum_61_rocnik.pdf31 MB
Museum_62_rocnik.pdf38 MB
Museum_63_rocnik.pdf50 MB
Museum_64_rocnik.pdf32 MB
Museum_65_rocnik.pdf34 MB
Museum_66_rocnik.pdf28 MB
Museum_67_rocnik.pdf26 MB
Museum_68_rocnik.pdf40 MB
Museum_69_rocnik.pdf33 MB
Museum_70_rocnik.pdf30 MB
Museum_71_rocnik.pdf34 MB
Museum_72_rocnik.pdf27 MB
Museum_73_rocnik.pdf97 MB
Museum_74_rocnik.pdf25 MB
Museum_75_rocnik.pdf24 MB
Museum_Vecny_rejstrik_1-45.pdf4.6 MB

Časopis PAX

Velmi důležité periodikum z dějin české liturgiky, zejména pokud se jedná o liturgickou reformu v českých zemích. Vydáván byl od roku 1926 emauzskými benediktiny. Digitalizace proběhla pod vedením prof. Dr. Ctirada V. Pospíšila, Th.D. jako součást řešení vnitřního grantového úkolu na CMTF UP v Olomouci za výrazné spolupráce studentů CMTF a také KTF UK v Praze.

Na digitalizaci se výrazně podílel pan Michal Šebera, a to v roce 2016-2017 jako student KTF UK v Praze. Jeho dílem jsou ročníky 1926-1934. V ročnících 1933 a 1934 chyběla v jeho digitalizaci vždy dvě čísla v ročníku. Na digitalizaci zbytku časopisu se podíleli pod vedením prof. Pospíšila studenti: Vojtěch Radoch a Karel Honka z CMTF UP v Olomouci

Naskenovaný časopis Pax

Škola Božského Srdce Páně

Digitalizace časopisu Škola Božského Srdce Páně proběhla v roce 2017 a 2018 na CMTF UP v Olomouci pod vedením prof. Ctirada Václava Pospíšila v rámci vnitřního grantu. Je tedy naší povinností vyjádřit poděkování Univerzitě Palackého a Cyrilometodějské teologické fakultě za podporu tohoto projektu. Významně se na něm podíleli studenti CMTF. Je naší milou povinností poděkovat knihovnám a především jejich pracovníkům za pochopení, vstřícnost a pomoc při zajišťování svazků k digitalizaci. Jedná se konkrétně o Knihovnu Biskupství brněnského, Arcibiskupskou knihovnu Olomouc, Moravskou zemskou knihovnu v Brně, Vědeckou knihovnu Olomouc, Centrální katolickou knihovnu sídlící v budově KTF UK v Praze a Knihovnu Centra Aletti v Olomouci.

Zdigitalizované ročníky jsou volně přístupné, lze je stahovat a je možno také je umísťovat na jiné webové stránky, ovšem s podmínkou, že při dalším zveřejnění bude spolu s nimi zároveň vyvěšen tento text, v němž je uvedeno, že se jedná o práci vykonanou na CMTF UP v Olomouci.

Naskenovaný časopis Škola Božského Srdce Páně

Korespondence Františka Sušila

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)