Informace o studiu

Na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci je možno studovat tři typy studijních programů - bakalářský, magisterský a doktorský, a to v prezenční a kombinované formě.

Nabízíme teologické programy z oblasti charitativní, sociální a humanitární práce a v oblasti sociální pedagogiky.

Proč dál studovat právě u nás?

Teologická fakulta je nejen pro teology

Jsme otevřeni všem bez rozdílu vyznání

Studium teologie i pro laiky

Nabídka pedagogických a sociálních programů

Skvělá možnost kombinovat studium teologie s více jak 20 jinými programy na univerzitě např. Aplikovaná ekonomická studia, Filozofie, Historie, Kulturní antropologie, Žurnalistika...

Na studijniprogramy.upol.cz naleznete: anotaci, profil absolventa, požadavky k přijetí, uplatnitelnost a možné pracovní pozice.

Prezenční studium

Bakalářské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
  Sociální práce - program je realizován ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc, uchazeč podává přihlášku ke studiu i na tuto školu. Student tak získá dva tituly - Dis. a Bc.
  Mezinárodní sociální a humanitární práce - program je realizován ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc, uchazeč podává přihlášku ke studiu i na tuto školu.
  Teologická studia - program je určen především pro laické studenty, kteří kombinují studium základů teologie s jinými programy na Univerzitě Palackého.
  Sociální pedagogika - program je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP ve dvou specializacích Výchova ve volném čase a Prevence sociálně patologických jevů
NOVĚ: Etika a kultura v mediální komunikaci - program propojuje mediální dovednosti se znalostí kulturních a etických kontextů. 

Magisterské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
Katolická teologie (pětiletý prezenční magisterský studijní program) - program je určen pro kandidáty kněžství i pro laické studenty.

Navazující magisterské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
     Teologická studia - program je určen především pro laické studenty, kteří kombinují studium základů teologie s jinými programy na Univerzitě Palackého.
  Sociální pedagogika - program je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP ve dvou specializacích Výchovné poradenství a Projektování a management
  Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou – cílem programu je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků zejména pro oblast sociální práce s rodinou jak v přímé praxi, tak na úrovni středního managementu, včetně prostředí církevních sociálních organizací.

Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci (tříletý navazující program) - cílem studia je poskytovat plně kvalifikované vzdělání v oblasti sociální (dle zák. 108/2006 Sb. a Standardů vzdělání v sociální práci ASVSP) se specifickým zaměřením pro výkon činnosti sociálního pracovníka ve zdravotnictví.


 

Kombinované studium

Bakalářské a navazující magisterské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
  Sociální práce (tříletý bakalářský program) - program je realizován ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc, uchazeč podává přihlášku ke studiu i na tuto školu. Student tak získá dva tituly - Dis. a Bc.
  Náboženství se zaměřením na vzdělávání - program teoreticky i prakticky připravuje k vykonávání činností pastoračního asistenta, katechety zejména v oblasti pastoračních a katechetických aktivit.
  Teologické nauky (tříletý bakalářský studijní program a dvouletý navazující magisterský studijní program) - program je určen pro laické studenty nebo pro kandidáty jáhenské služby.
  Učitelství náboženství pro základní školy (dvouletý navazující magisterský studijní program) - program navazuje na bakalářský studijní program Náboženství se zaměřením na vzdělávání, je určen pro získání pedagogické a vychovatelské aprobace pro výuku náboženství a katechetiku.
  Sociální pedagogika (tříletý bakalářský studijní program) - program je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP ve dvou specializacích Výchova ve volném čase a Prevence sociálně patologických jevů
  Sociální pedagogika (dvouletý navazující magisterský studijní program) - program je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP ve dvou specializacích Výchovné poradenství a Projektování a management
NOVĚ: Etika a kultura v mediální komunikaci - program propojuje mediální dovednosti se znalostí kulturních a etických kontextů. 
  Sociální práce – specializace Sociální práce s rodinou (dvouletý navazující magisterský studijní program) - cílem programu je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků zejména pro oblast sociální práce s rodinou jak v přímé praxi, tak na úrovni středního managementu, včetně prostředí církevních sociálních organizací.
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci (tříletý navazující program) - cílem studia je poskytovat plně kvalifikované vzdělání v oblasti sociální (dle zák. 108/2006 Sb. a Standardů vzdělání v sociální práci ASVSP) se specifickým zaměřením pro výkon činnosti sociálního pracovníka ve zdravotnictví.

 

Distanční studium

Bakalářské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
Teologie – (tříletý bakalářský program) - program Teologie je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání mezinárodních biblických a filozoficko-teologických studií.

 

testy z minulého roku k nahlédnutí

Doktorské studium

Doktorskému studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě je věnována zvláštní stránka.


 

Katalog studijních programů a oborů

Přehled všech studijních programů a oborů s informacemi pro zájemce o studium najdete v Katalogu studijních programů a oborů