Informace o studiu

Zajímá tě teologie? Chceš pracovat jako učitel(ka), vychovatel(ka), sociální pracovník/pracovnice, profesionál(ka) při humanitních misích, tiskový(á) mluvčí, psychoterapeut(ka) nebo třeba expert(ka)na krizovou komunikaci? 

Máme ti co nabídnout! Tradiční teologii je možné studovat i nejnovějšími distančními způsoby. Nové atraktivní studijní programy doplňuje řada užitečných praxí a stáží, včetně možností studia v zahraničí.

Více informací na www.studujcmtf.cz

Studium není jen o skriptech, přednáškách a zkouškách – jeho důležitou součástí jsou také kolektiv, budova školy a samotná Olomouc. Věříme, že budeš nadšený/nadšená.


 

AMBASADOŘI

Chcete se na průběh, náročnost a bonusy studia zeptat studenta, který váš vybraný obor už studuje? Není problém! Napište email některému z našich studentů-ambasadorů. Každý z nich se s vámi rád podělí o své studijní zkušenosti.

Etika a kultura v mediální komunikaci Mezinárodní sociální a humanitární práce Sociální pedagogika 
alena.kyselakova01@upol.cz totovanika@gmail.com marie19dokoupilova@gmail.com
     
Etika a kultura v mediální komunikaci Katolická teologie (specializace Praktická teologie) Teologie (online)
viktorie.rencova01@upol.cz michal.stverak01@upol.cz janjosefkucera@gmail.com
     

 
Sociální práce s dětmi a mládeží Sociální pedagogika
výchovné poradenství
 
inapliskovasspas@seznam.cz jansmida98@seznam.cz  

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, budou ti k ruce naši ambasadoři –tví spolužáci, kteří už u nás studují a ve všem se dobře orientují. Tady jsou:

INSTAGRAM/FACEBOOK

V Den otevřených dveří odstartujeme kampaň na sociálních sítích. Celý měsíc se můžeš každý den těšit na nový a zajímavý post. Seznámíme tě se studijními programy, se studenty-ambasadory i s garanty oborů. Rádi odpovíme na tvoje dotazy i touto cestou. 

 


 

Studium

Na naší fakultě můžeš studovat tři až pět let, podle toho, jaký typ studijního programu si vybereš – zda bakalářský nebo magisterský. Jakmile získáš diplom a titul magistr/magistra, můžeš ve studiu pokračovat v doktorském studijním programu. Do školy můžeš chodit denně (prezenční studium) nebo např. při práci jen v určitých dnech (dálkově, tzv. kombinované studium).

Prezenční studium

Bakalářské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
Sociální práce - program je realizován ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc, uchazeč podává přihlášku ke studiu i na tuto školu. Student tak získá dva tituly - Dis. a Bc.
 
 
Sociální práce s dětmi a mládeží cílem studia je získání kvalifikace v oblasti sociální práce a připravit profesionála se zaměřením na řešení nepříznivých sociálních situací a událostí a realizovat efektivní intervenci. Absolvent získá způsobilost působit v mulitidisciplinárních týmech.
Mezinárodní sociální a humanitární práce - program je realizován ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc, uchazeč podává přihlášku ke studiu i na tuto školu.
Sociální pedagogika - program je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP ve dvou specializacích Výchova ve volném čase a Prevence sociálně patologických jevů
 
 
Etika a kultura v mediální komunikaci - program propojuje mediální dovednosti se znalostí kulturních a etických kontextů. 

Magisterské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
Katolická teologie (pětiletý prezenční magisterský studijní program) - program je určen pro kandidáty kněžství i pro laické studenty.

Navazující magisterské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
  Sociální pedagogika - program je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP ve dvou specializacích Výchovné poradenství  a Projektování a management
Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou – cílem programu je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků zejména pro oblast sociální práce s rodinou jak v přímé praxi, tak na úrovni středního managementu, včetně prostředí církevních sociálních organizací.
 
 

Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci   (tříletý navazující program) - cílem studia je poskytovat plně kvalifikované vzdělání v oblasti sociální (dle zák. 108/2006 Sb. a Standardů vzdělání v sociální práci ASVSP) se specifickým zaměřením pro výkon činnosti sociálního pracovníka ve zdravotnictví.

Etika a kultura krizové komunikace - cílem tohoto dvouletého programu v distančním formátu je připravit absolventa, který bude umět analyzovat a aktivně se podílet na strategiích sdílení informací v průběhu krizí. Naučí se připravit a vést komunikační strategii, poskytovat odborné konzultace a dělat kvalifikovaná rozhodnutí pod tlakem.

 

Kombinované studium

Bakalářské a navazující magisterské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
Sociální práce (tříletý bakalářský program) - program je realizován ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc, uchazeč podává přihlášku ke studiu i na tuto školu. Student tak získá dva tituly - Dis. a Bc.
Sociální práce s dětmi a mládeží  (tříletý bakalářský program) - cílem studia je získání kvalifikace v oblasti sociální práce a připravit profesionála se zaměřením na řešení nepříznivých sociálních situací a událostí a realizovat efektivní intervenci. Absolvent získá způsobilost působit v mulitidisciplinárních týmech.
Náboženství se zaměřením na vzdělávání (tříletý bakalářský program) - program teoreticky i prakticky připravuje k vykonávání činností pastoračního asistenta, katechety zejména v oblasti pastoračních a katechetických aktivit.
Učitelství náboženství pro základní školy (dvouletý navazující magisterský studijní program) - program navazuje na bakalářský studijní program Náboženství se zaměřením na vzdělávání, je určen pro získání pedagogické a vychovatelské aprobace pro výuku náboženství a katechetiku.
Sociální pedagogika (tříletý bakalářský studijní program) - program je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP ve dvou specializacích Výchova ve volném čase a Prevence sociálně patologických jevů
  Sociální pedagogika (dvouletý navazující magisterský studijní program) - program je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP ve dvou specializacích Výchovné poradenství a Projektování a management
Etika a kultura v mediální komunikaci (tříletý bakalářský program) - program propojuje mediální dovednosti se znalostí kulturních a etických kontextů. 
Sociální práce – specializace Sociální práce s rodinou (dvouletý navazující magisterský studijní program) - cílem programu je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků zejména pro oblast sociální práce s rodinou jak v přímé praxi, tak na úrovni středního managementu, včetně prostředí církevních sociálních organizací.
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci   (tříletý navazující program) - cílem studia je poskytovat plně kvalifikované vzdělání v oblasti sociální (dle zák. 108/2006 Sb. a Standardů vzdělání v sociální práci ASVSP) se specifickým zaměřením pro výkon činnosti sociálního pracovníka ve zdravotnictví.

 

Distanční studium

Bakalářské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
Teologie   (tříletý bakalářský program) - program Teologie je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání mezinárodních biblických a filozoficko-teologických studií. 

 

Navazující magisterské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
Teologie   (navazující magisterský program) - Nový program je zaměřen na získání hlubších teoretických poznatků v oblasti teologie. Studium vede k bádání a reflexi křesťanské nauky a křesťanské spirituality, jejího utváření v širším kontextu kulturních dějin a uprostřed jiných náboženství či spirituálních proudů.

 

Doktorské studium

Doktorskému studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě je věnována zvláštní stránka.


 

Katalog studijních programů a oborů

Přehled všech studijních programů a oborů s informacemi pro zájemce o studium najdete v Katalogu studijních programů a oborů


 

Videogalerie

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)