Zápisy do 1. ročníku v akademickém roce 2024/2025

Kde se uskuteční zápis:

  • Zápis se uskuteční na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, Univerzitní 22, Olomouc ve dnech určených harmonogramem zápisu.

Harmonogram zápisu prezenční studium ke stažení ZDE

Harmonogram zápisu kombinované studium ke stažení ZDE

Harmonogram zápisu distanční studium ke stažení ZDE

NASTOUPENÍ / NENASTOUPENÍ

K zápisu si s sebou přineste:

  • uchazeči o bakalářské a magisterské studium úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud jste ji dosud nedoručili.
  • uchazeči o navazující magisterské studium úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu,  pokud jste ji dosud nedoručili. Absolventi CMTF UP mohou doložit kopii neověřenou.
  • průkaz totožnosti - občanský průkaz (nebo cestovní pas u cizinců) pro jednoznačnou identifikaci uchazeče;

Slavnostní zahájení akademického roku 2024/2025

  • Slavnostní zahájení akademického roku 2024/2025 se bude konat pro studenty prezenční formy studia v pondělí 23. září 2024 v 9.00 hodin mší svatou v kostele Panny Marie Sněžné.

Imatrikulace studentů

  • Součástí univerzitního života je konání akademických slavností, které jsou výsadou vysokých škol. Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků za účasti vedení fakulty proběhne společně se zápisem, je-li tato informace u příslušného programu uvedena. Z kapacitních důvodů není možná účast široké veřejnosti.
  • Tyto informace i další podrobnosti (o zastupitelnosti při zápisu, průkazu studenta, ubytování na VŠ kolejích, zahájení výuky a slavnostní imatrikulaci) naleznete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)