Zápisy do 1. ročníku

Důležité informace k zápisu v akademickém roce 2020/2021

S ohledem na aktuálně platná opatření ministerstva zdravotnictví, týkající se shromáždění s účastí více než 100 osob (koronavirus.mzcr.cz), a s ohledem na předpokládané počty studentů, kteří se budou zápisů účastnit, připomíná vedení UP, že by všichni účastníci zápisu měli ve společných prostorách během konání zápisu používat roušku či jinou ochranu dýchacích cest. Z hygienických důvodů a vzhledem ke snaze minimalizovat čas shromažďování více osob se slavnostní imatrikulace neuskuteční. Zápis proběhne dle harmonogramu.

Aktuální rozvrhy najdete zde - https://www.cmtf.upol.cz/pl/studenti/studijni-zalezitosti/rozvrhy/

Zápis se uskuteční na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, Univerzitní 22, Olomouc ve dnech určených Harmonogramem zápisu (níže).

NASTOUPENÍ / NENASTOUPENÍ ke studiu na zvolený program/obor (případně programy), potvrďte, prosím, ve své Elektronické přihlášce - Přehled přihlášek

K zápisu si s sebou přineste:

  • uchazeči o navazující magisterské studium úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pouze uchazeči, kteří rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží na základě tohoto dokladu přímo před zápisem ke studiu). Absolventi CMTF UP mohou doložit kopii neověřenou.
  • průkaz totožnosti - občanský průkaz (nebo cestovní pas u cizinců) pro jednoznačnou identifikaci uchazeče;
  • všechna potvrzení (pro rodiče, zaměstnavatele, úřady), která potřebujete jako doklad o tom, že jste se stali studenty VŠ.

Slavnostní zahájení akademického roku 2020/2021 se bude konat pro studenty kombinované formy studia v sobotu 12. září 2020 v 11.30 hodin a prezenční formy studia v pondělí 21. září 2020 v 9.00 hodin mší svatou v kostele Panny Marie Sněžné.

Imatrikulace studentů

Součástí univerzitního života je konání akademických slavností, které jsou výsadou vysokých škol. Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků za účasti vedení fakulty proběhne společně se zápisem, je-li tato informace u příslušného programu uvedena. Z kapacitních důvodů není možná účast široké veřejnosti.

Tyto informace i další podrobnosti (o zastupitelnosti při zápisu, průkazu studenta, ubytování na VŠ kolejích, zahájení výuky a slavnostní imatrikulaci) naleznete v přiloženém souboru.

 

 

Harmonogram zápisu — prezenční studium

Harmonogram zápisů do 1. ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2020/2021:

 

Studijní program

Datum konání zápisu

Čas

Učebna

Bakalářský studijní program:

Teologická studia

(dvouoborové studium)                         

4. září 2020

zápis do studia

11.00 hod.

Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

Etika a kultura v mediální komunikaci

4. září 2020

zápis do studia

11.00 hod.

Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

Magisterský studijní program:

Katolická teologie

4. září 2020

zápis do studia

11.00 hod.

Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

Théologie catholique

4. září 2020

zápis do studia

11.00 hod.

Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

Navazující magisterský studijní program:

Sociální práce

12. září 2020

zápis do studia

 13.00 hod.

Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

Bakalářské studijní programy realizované ve spolupráci s CARITAS – VOŠs Olomouc (uchazeči se současně řídí i pokyny k zápisu a zahájení akad. roku z CARITAS – VOŠs Olomouc):

Sociální práce

4. září 2020

zápis do studia

  8.00 hod.

Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

Mezinárodní sociální a humanitární práce

4. září 2020

zápis do studia

 13.00 hod.

Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

V případě, že se uchazeč nezapíše ke studiu ve stanoveném termínu zápisu, pohlíží se na toto jeho jednání jako na výraz vůle ke studiu nenastoupit.

 

Harmonogram zápisu — kombinované studium

Harmonogram zápisů do 1. ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2020/2021:

 

Studijní program

Datum konání zápisu

Čas

Učebna

Bakalářské studijní programy:

Teologické nauky

12. září 2020

10.00 hod.

Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

zápis do studia

Náboženství se zaměřením na vzdělávání

12. září 2020

10.00 hod.

Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

zápis do studia

Etika a kultura v mediální komunikaci

12. září 2020

10:00 hod.

Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc

zápis do studia

Navazující magisterské studijní programy:

Teologické nauky

12. září 2020

8.00 hod.

Učebna č. 11 (4. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

zápis do studia

Učitelství náboženství pro základní školy

12. září 2020

8.00 hod.

Učebna č. 11 (4. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

zápis do studia,

výuka podle rozvrhu

Sociální práce

12. září 2020

13.00 hod.

Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

zápis do studia

výuka podle rozvrhu

         

Bakalářské studijní programy realizované ve spolupráci s CARITAS – VOŠs Olomouc (uchazeči se současně řídí i pokyny k zápisu a zahájení akad. roku z CARITAS – VOŠs Olomouc):

Sociální práce

12. září 2020

zápis do studia

  8.00 hod.

Aula (2. podlaží budovy CMTF UP Olomouc)

V případě, že se uchazeč nezapíše ke studiu ve stanoveném termínu zápisu, pohlíží se na toto jeho jednání jako na výraz vůle ke studiu nenastoupit.