Depozitum CMTF

Hlídka (1884-1941)

Digitalizace periodika „Hlídka“

Digitalizované periodikum vycházelo v Brně v letech 1884-1941. Obsahuje celou řadu studií, které dodnes vzbuzují zájem nejen historiků, ale také filosofů a teologů. Periodikum Hlídka má jiné zaměření než Časopis katolického duchovenstva, který je zpřístupněn na adrese depositum.cz, nicméně svou kvalitou a záběrem představovalo ve své době pro katolickou teologii, historiografii a filosofii přinejmenším stejně významný odborný časopis v rámci v rámci českého kulturního prostoru.

Vzhledem k tomu, že název Depositum je již velmi dobře znám, zvolili jsme název podobný: Depositum CMTF. Uložiště je umístěno na webových stránkách CMTF UP v Olomouci, což má vzhledem k moravskému charakteru svoji nepopiratelnou logiku.

Digitalizace proběhla na CMTF UP v Olomouci v letech 2014-2015. Pod vedením profesora Ctirada Václava Pospíšila prováděli digitalizaci Jaroslav Jurka a Jan Jurečka, studenti teologie. Při digitalizaci bylo využito již existujících zdrojů, které byly volně stažitelné z tzv. „Torontských fontů“, několik ročníků z webu Moravské zemské knihovny v Brně. Bohužel některé takto digitalizované ročníky byly neúplné a bylo třeba provést řadu oprav. Zbývající ročníky jsme fyzicky naskenovali.

Každý soubor v PDF představuje jeden ročník. Jednotlivé soubory jsou volně ke stažení. K tomuto celku souborů je připojen abecední přehled autorů, u jejichž jmen jsou zaznamenány všechny jejich příspěvky, což může zájemci usnadnit hledání příslušné publikace.

Časopis katolického duchovenstva — ročníky chybějící na depositum.cz

Digitalizace periodika „Časopis katolického duchovenstva“

Vzniklo na Katedře systematické teologie CMTF v rámci vnitřního grantu pod vedením prof. Pospíšila jako doplnění chybějících partií digitalizace ČKD na adrese depositum.cz.

Museum bohoslovců

Digitalizace periodika "Museum bohoslovců"

Digitalizace časopisu Museum bohoslovců proběhla v roce 2016 na CMTF UP v Olomouci pod vedením prof. Ctirada Václava Pospíšila v rámci vnitřního grantu. Je tedy naší povinností vyjádřit poděkování Univerzitě Palackého a Cyrilometodějské teologické fakultě za podporu tohoto projektu. Významně se na něm podíleli studenti CMTF: Jaroslav Jurka, Jan Jurečka a v poslední fázi také Vojtěch Radoch. Je naší milou povinností poděkovat knihovnám a především jejich pracovníkům za pochopení, vstřícnost a pomoc při zajišťování svazků k digitalizaci. Jedná se konkrétně o Knihovnu Biskupství brněnského, Moravskou zemskou knihovnu v Brně, Centrální katolickou knihovnu sídlící v budově KTF UK v Praze, Knihovnu Centra Aletti v Olomouci.

Zdigitalizované ročníky jsou volně přístupné, lze je stahovat a je možno také je umísťovat na jiné webové stránky, ovšem s podmínkou, že při dalším zveřejnění bude spolu s nimi zároveň vyvěšen tento text, v němž je uvedeno, že se jedná o práci vykonanou na CMTF UP v Olomouci.

Zkompletovat celý časopis nebylo vzhledem k tomu, že v jednotlivých knihovnách byly k dispozici vždy jen určité ročníky, nebylo právě snadné. V několika detailech se nám potřebné texty nepodařilo dohledat. I přesto se domníváme, že naše práce má význam, zvláště když nyní uvedeme, co se prozatím nepodařilo zajistit.

Ročník 1867-8, scházejí strany 17-24, může se ale jednat o chybu ve stránkování. V ročníku 1872-3 scházejí strany 108-109. V ročníku 1874-5 scházejí strany 8-9. V ročníku 1875-6 chybí strany 20-21. Ročník 1887-8 pravděpodobně vůbec nevyšel. V ročníku 1940-41 chybí čísla 4 a 5, ovšem s vysokou mírou pravděpodobnosti vzhledem k tehdejší politické situaci nevyšla.

26. 1. 2017 prof. Dr. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.

Museum_01_rocnik.pdf

70 M

Museum_02_rocnik.pdf

33 M

Museum_03_rocnik.pdf

27 M

Museum_04_rocnik.pdf

90 M

Museum_05_rocnik.pdf

104 M

Museum_06_rocnik.pdf

97 M

Museum_07_rocnik.pdf

85 M

Museum_08_rocnik.pdf

74 M

Museum_09_rocnik.pdf

28 M

Museum_10_rocnik.pdf

37 M

Museum_11_rocnik.pdf

33 M

Museum_12_rocnik.pdf

40 M

Museum_13_rocnik.pdf

35 M

Museum_14_rocnik.pdf

39 M

Museum_15_rocnik.pdf

45 M

Museum_16_rocnik.pdf

58 M

Museum_17_rocnik.pdf

43 M

Museum_18_rocnik.pdf

36 M

Museum_19_rocnik.pdf

52 M

Museum_20_rocnik.pdf

31 M

Museum_21_rocnik.pdf

18.0 M

Museum_23_rocnik.pdf

27 M

Museum_24_rocnik.pdf

36 M

Museum_25_rocnik.pdf

49 M

Museum_26_rocnik.pdf

51 M

Museum_27_rocnik.pdf

28 M

Museum_28_rocnik.pdf

39 M

Museum_29_rocnik.pdf

71 M

Museum_30_rocnik.pdf

61 M

Museum_31_rocnik.pdf

43 M

Museum_32_rocnik.pdf

73 M

Museum_33_rocnik.pdf

64 M

Museum_34_rocnik.pdf

42 M

Museum_35_rocnik.pdf

66 M

Museum_36_rocnik.pdf

44 M

Museum_37_rocnik.pdf

62 M

Museum_38_rocnik.pdf

81 M

Museum_39_rocnik.pdf

54 M

Museum_40_rocnik.pdf

172 M

Museum_41_rocnik.pdf

147 M

Museum_42_rocnik.pdf

129 M

Museum_43_rocnik.pdf

167 M

Museum_44_rocnik.pdf

57 M

Museum_45_rocnik.pdf

190 M

Museum_46_rocnik.pdf

161 M

Museum_47_rocnik.pdf

64 M

Museum_48_rocnik.pdf

39 M

Museum_49_rocnik.pdf

45 M

Museum_50_rocnik.pdf

47 M

Museum_51_rocnik.pdf

56 M

Museum_52_rocnik.pdf

76 M

Museum_53_rocnik.pdf

48 M

Museum_54_rocnik.pdf

66 M

Museum_55_rocnik.pdf

32 M

Museum_56_rocnik.pdf

144 M

Museum_57_rocnik.pdf

0.9 G

Museum_58_rocnik.pdf

43 M

Museum_59_rocnik.pdf

34 M

Museum_60_rocnik.pdf

26 M

Museum_61_rocnik.pdf

31 M

Museum_62_rocnik.pdf

38 M

Museum_63_rocnik.pdf

50 M

Museum_64_rocnik.pdf

32 M

Museum_65_rocnik.pdf

34 M

Museum_66_rocnik.pdf

28 M

Museum_67_rocnik.pdf

26 M

Museum_68_rocnik.pdf

40 M

Museum_69_rocnik.pdf

33 M

Museum_70_rocnik.pdf

30 M

Museum_71_rocnik.pdf

34 M

Museum_72_rocnik.pdf

27 M

Museum_73_rocnik.pdf

97 M

Museum_74_rocnik.pdf

25 M

Museum_75_rocnik.pdf

24 M

Museum_Vecny_rejstrik_1-45.pdf

4.6 M

Časopis PAX

Velmi důležité periodikum z dějin české liturgiky, zejména pokud se jedná o liturgickou reformu v českých zemích. Vydáván byl od roku 1926 emauzskými benediktiny. Digitalizace proběhla pod vedením prof. Dr. Ctirada V. Pospíšila, Th.D. jako součást řešení vnitřního grantového úkolu na CMTF UP v Olomouci za výrazné spolupráce studentů CMTF a také KTF UK v Praze.

Na digitalizaci se výrazně podílel pan Michal Šebera, a to v roce 2016-2017 jako student KTF UK v Praze. Jeho dílem jsou ročníky 1926-1934. V ročnících 1933 a 1934 chyběla v jeho digitalizaci vždy dvě čísla v ročníku. Na digitalizaci zbytku časopisu se podíleli pod vedením prof. Pospíšila studenti: Vojtěch Radoch a Karel Honka z CMTF UP v Olomouci

Naskenovaný časopis Pax