Celoživotní vzdělávání

Kurzy a semináře, do kterých se můžete aktuálně hlásit

  Název kurzu - semináře Termín Odkaz pro prihlášení

Nemocniční kaplan

 
 • Termín 1. 9. 2023 – 30. 9. 2024 
 • KURZ PROBÍHÁ
 • Aktuální informace ZDE
 • Rozvrh ZDE
 

Kurz probíhá

Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku

  

Kurz probíhá


 

Referát celoživotního vzdělávání

Mgr. Edita Lukášová

edita.lukasova@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.14
585637174
úřední hodiny
pravidelné místnost
Pondělí 08:00–15:00 5.14
Středa 08:00–14:00 5.14

Přihlašování do kurzů přes Portál CŽV

Pro přihlášení do všech kurzů je nutné použít  Portál CŽV.

Postup na tomto portále:

1. Rozbalte tlačítko Úvod.

2. Klikněte na dlaždici se symbolem nákupního vozíku: Přihlášení na program CŽV

3. V následující části se Vám zobrazí seznam všech vyhlášených programů. Můžete si zde rozkliknout detail programu (pomocí zeleného tlačítka), kde jsou umístěny bližší informace o programu NEBO kliknutím na řádek s názvem programu se Vám zobrazí potřebné termíny či platby.
Pro přihlášení klikněte na tlačítko s nákupním košíkem.

4. V dalším kroku se budete muset přihlásit do systému a záleží na tom, zda jste externí uživatel systému nebo zaměstnanec či student Univerzity Palackého v Olomouci.

5. Po přihlášení či registraci do systému budete přesměrování na formulář pro dokončení přihlášení. Po kliknutí na tlačítko Přihlásit budete přihlášeni na Vámi vybraný program.

6. Po úspěšném přihlášení Vám bude na e-mailovou adresu zaslán automatický e-mail s potvrzením o přihlášení

Přehled kurzů

A — J

Alternativní a augmentativní komunikace s kognitivní poruchou a demencí

Termín: 15. 2. , 16. 2. nebo 17. 2. 2023
Lektor: Ing. Mgr. Zdeněk Meier, Ph.D., prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Cena: studenti UP zdarma
Místo konání: CMTF, Institut sociálního zdraví, Kateřinská 17, 779 00 Olomouc
Anotace: Cílem semináře je představit možnosti alternativní a augmentativní komunikace s klientem s kognitivní poruchou a demencí. Účastníci kurzu se seznámí s cíli a posláním metod alternativní a augmentativní komunikace, s typy demence a specifiky dalších typů kognitivního postižení. Naučí se tyto metody prakticky využívat jako nástroje komunikace s tímto typem klientů. Účastníci dále získají přehled o různých formách a metodách používaných v této oblasti. Zvláštní pozornost bude věnována využití praktických technik metody validace Naomi Feil, která bude následně využívána u klientů s nejtěžším kognitivním postižením.

Vzdělávací cíle programu (témata):

Absolvent se orientuje v klasifikaci kognitivních poruch (dle dle MKN-10, resp. MKN-11) se zvláštním důrazem na poruchy s demencí. Účastník vzdělávání se seznámí s technikami práce a komunikace  s  klientem s kognitivní poruchou a bude také znát základní etické principy práce v této oblasti. Dokáže prakticky využívat techniky alternativní a augmentativní komunikace, zvláště validace Naomi Feil.
Komu je kurz určen:  Studentům Univerzity Palackého v Olomouci

Financování kurzu:

Kurz je financován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP (číslo projektu NPO_UPOL_MSMT-16589/2022).
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2899/detail/terms

 


 

Angličtina pro začátečníky a mírně pokročilé

Termín: 29. 3. 2023 - 31. 5. 2023
Lektor: Mgr. Zuzana Raková
Cena:  1000 Kč
Místo konání: Na Hradě 5, Olomouc, 4. podlaží
Anotace:

Pokračování úspěšného kurzu Angličtina pro začátečníky - kurz v rozsahu 20 setkání (40 vyučovacích hodin) je určen začátečníkům a mírně pokročilým studentům anglického jazyka. Účastníci se naučí komunikovat v základních životních situacích např. představit se, každodenní aktivity, rodina, volný čas, zaměstnání, počasí apod. Seznámí se základní gramatikou na úrovni A1 a zvládnou s porozuměním přečíst jednoduchý text v angličtině. Výuka probíhá ve skupině 10 – 15 studentů.

Vzdělávací cíle programu (témata):

Položit základy komunikace v anglickém jazyce prostřednictvím vybraných témat. Základní slovní zásoba, čtení a porozumění jednoduchému textu, základy gramatiky.

Požadované předpoklady:

Kurz je realizován pod Katedrou komunikačních studií a je vhodný pro širokou veřejnost. Je vhodný pro začátečníky a mírně pokročilé.

Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2113/detail/terms

 


 

Autogenní trénink – první stupeň

Seminář je zaměřený na osvojení si základního stupně autogenního tréninku (AT) a bude mít několik výukových úrovní. Účastníci budou nejdříve seznámeni s definicí AT, jeho historickými kořeny a s kontextem vzniku metody.

Více informací v přiloženém souboru


 

Autogenní trénink II

Termín: 25. – 26. 6. 2021

Vyšší stupeň autogenního tréninku je zaměřený na imaginačně – meditační cvičení, která mají ozdravný a sebepoznávací potenciál ve smyslu rozšiřování a prohlubování vědomí. Seminář je proto zaměřený na osvojení si tohoto vyššího stupně autogenního tréninku. Seminář je rozdělen do dvou částí, z nichž první bude tvořit výklad metodiky a druhá se zaměří na praktický nácvik jednotlivých kroků. Kurz je vhodný pro absolventy základního stupně autogenního tréninku.

Více informací v přiloženém souboru


 

Autogenní trénink pro sociální pracovníky jako prevence syndromu vyhoření

Seminář je zaměřený na osvojení si základního stupně autogenního tréninku (AT) a bude mít několik výukových úrovní. Účastníci budou nejdříve seznámeni s definicí AT, jeho historickými kořeny a s kontextem vzniku metody.

Více informací v přiloženém souboru


 

Dasainsanalytický výklad snů

Termíny kurzu:

setkání proběhnou 18. 11. 2023 a 2. 12. 2023

Konec přihlašování: 16. 11. 2023
Lektorů: MUDr. Michal Kryl
Cena:

 

Místo konání:

Institut sociálního zdraví na UP, Kateřinská 17, Olomouc

Vzdělávací cíle programu:

Uvedení do tématu daseinsanalytického přístupu v psychoterapii, konkrétně pak k uplatnění základních principů daseinsanalýzy v práci se sny klientů.
V prakticky uspořádaných seminářích budeme začínat jednoduššími a kratšími sny či snovými zlomky, abychom pak pokračovali složitějšími snovými celky a učili se postupně i jejich výkladu.
V průběhu celé prakticky vedené výuky budeme vycházet z fenomenologických základů daseinsanalytické psychoterapie odvíjející se od učení švýcarského psychiatra a psychoterapeuta Medarda Bosse.
Anotace:

V rámci prvního semináře (základní stupeň) se účastníci budou učit porozumět teoretickému rámci výkladu snů podle daseinsanalytické teorie a osvojí si způsob vedení dotazování v průběhu dialogu s osobou přinášející sen k analýze. V navazujícím semináři (navazující stupeň) pak rozšíří své znalosti a dovednosti o analýzu větších snových celků a naučí se postupovat ve volnějším schématu dotazování se. Podmínkou úspěšného absolvování je účast na obou seminářích (rozsah výuky 16 hodin).

Komu je kurz určen:

studentům oborů psychologie, psychoterapie, sociální práce a příbuzných oborů

Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/3147/detail/terms

 

Doplňující kurz teologie

Cílem kurzu je umožnit doplňující studium vybraných teologicky zaměřených předmětů, jež jsou součástí výuky akreditovaného studijního programu Teologie.

Jedná se o placený kurz v rámci tzv. celoživotního vzdělávání.

Více informací v přiloženém souboru

Další informace

Referentka: Mgr. Edita Lukášová, e-mail: edita.lukasova@upol.cz; tel.: 585 637 174

Délka a cena kurzu, platební podmínky

 
 • Maximální délka kurzu je 3 roky.
 • Smluvní cena: podle celkového počtu kreditů za zvolené předměty

(za 1.-10. kredit: 300 Kč/kr.; 11.-40. kredit: 200 Kč/kr.; 41.-80. kredit: 120 Kč/kr.; 81.-180. kredit: 80 Kč/kr.)

Místo konání: CMTF UP, Na Hradě 5, Olomouc, 4. podlaží
Cíl kurzu

Cílem kurzu je umožnit doplňující studium vybraných teologicky zaměřených předmětů, jež jsou součástí výuky akreditovaného studijního programu Katolická teologie.

Anotace:

Vzhledem k variabilitě kurzu se rozvrh a organizace studia stanovuje podle potřeb jednotlivých účastníků. Počet absolvovaných předmětů stanovuje studijní plán, jež se stanovuje pro každého účastníka individuálně a je součástí smlouvy, kterou účastník s CMTF uzavírá.

Komu je kurz určen:

kandidáti kněžství, kteří již absolvovali teologicky zaměřené studium, jež ale nesplňuje požadavky kladené na jejich přípravu: předchozí studium doplňují tímto kurzem na úroveň studijního programu Katolická teologie

zájemci z řad veřejnosti: umožnění účasti na vybraných předmětech CMTF.

Způsob ukončení studia

Absolvování všech zvolených předmětů dle požadavků stanovených pro studenty akreditovaných studijních programů (viz Portál UP). Absolventi získají certifikát o absolvování programu.

Link pro přihlášení: http://czv.upol.cz/

 

Duchovní doprovázení – teoretická část

Termíny teoretické části kurzu: 22. 9. - 23. 9., 20. 10. - 21.10. a 15. - 16. 12. 2023 (tři víkendová setkání, pátek 17 – 20 hod, sobota 9 – 17 hod)
Konec přihlašování: 20. 9. 2023
Tým lektorů:

Ing. Mgr. ThLic. František Hylmar, Mgr. Klára Maliňáková, Ph.D., Mgr. Veronika Řeháková, Ph.D., Mgr. Daniel Bořkovec, Mgr. Hana Čížková

Cena teoretické části:

2 900 Kč

Odkaz na web duchovního doprovázení: http://doprovazeni.cz/
Místo konání:

Univerzitní 22, Olomouc (CMTF)

Vzdělávací cíle programu:

Praktické otázky duchovního života; Examen - modlitba zpytování svědomí; základy vedení duchovního rozhovoru; uvedení do modlitby, rozlišování; obrazy Boha, lidství; individuální genderové rozdíly v prožívání religiozity a spirituality.

Anotace:

Kurz je koncipován jako formace duchovně doprovázejících. Formou přednášek na konkrétní témata se účastníci seznámí se základními podmínkami pro vedení duchovního rozhovoru a budou uvedeni do problematiky duchovního doprovázení z hlediska doprovázejícího i doprovázeného. Teoretická část je rozdělena do osmi tematických celků.

Požadované předpoklady:

Kurz je určen pro řeholníky, řeholnice, kněze i laiky, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení, nebo se na tuto službu připravují a chtějí obohacení pro svůj duchovní život.

Profil absolventa:

Účastník teoretické části absolvuje teoretickou průpravu pro duchovní doprovázející. Je seznámen se základy vedení duchovního rozhovoru a problematikou duchovního doprovázení. Na teoretické rovině se seznámí s tématy z oblasti duchovního života,  s různými  aspekty spirituality a s vnímáním člověka jako celku tělesného i psychického rozměru.

Informace k praktické části kurzu:

Praktická část je určena pro vybrané účastníky teoretické části. Zahrnuje nácviky rozhovorů spojené s reflexí a evaluací, praktické seznámení s různými formami modlitby, práci ve skupině, prostor pro dotazy a kazuistiky, diskusi, osobní konzultační rozhovory s lektory a možnost duchovního rozhovoru.

Informace o přihlašování do praktické části obdrží účastníci přímo od lektorů kurzu. Maximální kapacita praktické části je 22 účastníků.

Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2953/detail/terms

Informace k přihlášení:

Přihlášení do teoretické části probíhá prostřednictvím Portálu celoživotního vzdělávání UP. Do praktické části kurzu se účastníci hlásí zvlášť více na  http://doprovazeni.cz/


 

Duchovní obnova k Roku modlitby 2024

Termíny teoretické části kurzu: 9. 3., 23. 3., 20. 4., 4. 5. 2024 v čase od 10 do 12 hod.
Vede:

sestra Siarda L. Trochtová

Cena:

500 Kč

Anotace Meditace nad biblickými texty prostřednictvím uměleckých obrazů. Program má 4 části, které na sebe volně navazují: 1. Pozvání ke svatosti; 2. Boj o modlitbu; 3. Proste a dostanete; 4. Přijď, Pane Ježíši. Absolvent se seznámí s biblickými texty vztahujícími se k modlitbě a v návaznosti na formy výtvarného zachycení tohoto tématu v průběhu staletí. Díky meditaci nad jednotlivými obrazy posílí svou schopnost objevovat jednotlivé roviny a vrstvy uměleckých děl v souvislosti s biblickým textem.
Místo konání:

Univerzitní 22, Olomouc (CMTF)

Vzdělávací cíle programu:

Praktické otázky duchovního života; Examen - modlitba zpytování svědomí; základy vedení duchovního rozhovoru; uvedení do modlitby, rozlišování; obrazy Boha, lidství; individuální genderové rozdíly v prožívání religiozity a spirituality.

Anotace: Meditace nad biblickými texty prostřednictvím uměleckých obrazů. Program má 4 části, které na sebe volně navazují: 1. Pozvání ke svatosti; 2. Boj o modlitbu; 3. Proste a dostanete; 4. Přijď, Pane Ježíši. Absolvent se seznámí s biblickými texty vztahujícími se k modlitbě a v návaznosti na formy výtvarného zachycení tohoto tématu v průběhu staletí. Díky meditaci nad jednotlivými obrazy posílí svou schopnost objevovat jednotlivé roviny a vrstvy uměleckých děl v souvislosti s biblickým textem.
Profil absolventa:  Kurz je určen laikům i duchovním se zájmem o meditaci nad obrazy s biblickou tématikou.
Více informací: ZDE
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/3324/detail/terms

 

Empatická laboratoř

Termín:  
Cena:  
Místo konání:  
Anotace:  
Komu je kurz určen: Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty. Cílem semináře je rozvoj empatie, tedy schopnosti vcítit se do pocitu druhé osoby, což se považuje za součást emoční inteligence.
Více informací: v přiloženém souboru (pro sociální pracovníky)
Link pro přihlášení:  

 

Ekonomické myšlení

Termín: 15. a 22. 5. 2023, 9 – 17 hod.
Přihlášení do: 12. 5. 2023
Cena: 600 Kč
Místo konání: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc
Anotace: Kurz se pokusí účastníkům zprostředkovat ekonomické myšlení jako způsob chápání reality s pomocí účetních a ekonomických informací, který nicméně není o číslech, ale o tom, co se za čísly skrývá, co lze z čísel vyčíst, k čemu může ekonomické myšlení sloužit, jaké vyjadřuje hodnoty a jak napomáhá k dosahování stanovených cílů. Cílem správného ekonomického myšlení není finanční zisk nebo hromadění majetku, ale prosperita a dobré dílo. Zdrojem prosperity a cestou k dobrému dílu nejsou čísla, peníze a majetek, ale především lidé, spolupráce, společné hodnoty, nápady a schopnost je realizovat, efektivní využívání dostupných zdrojů, a především úsilí a využití příležitostí ve správný čas.  
Komu je kurz určen: Kurz je určen široké veřejnosti se zájmem o danou problematiku. Účastník se v problematice orientuje jako poučený laik. Ví kde a jak lze ekonomickou expertízu získat. Dokáže ekonomické myšlení používat při řešení běžných problémů a rozhodnutí.

Vzdělávací cíle programu:

• Principy účetnictví, obsah a použití hlavních ekonomických kategorií, se kterými pracují základní účetní výkazy.

• Ukázka některých ekonomických transakcí a procesů, ekonomického zhodnocení zdrojů a kategorií majetku z účetního a ekonomického hlediska.

• Ukázka jak se sledují a plánují výnosy, náklady, příjmy a výdaje, jak se řídí cash-flow, hodnotí výnosnost, návratnost, produktivita.

• Základní ekonomické a finanční nástroje, produkty, operace, účetní a daňové souvislosti. Jak se v nich orientovat, jak provádět a chápat základní analýzy, jak rozumět ekonomickému významu hlavních účetních kategorií a vztahům mezi nimi. Co lze od finančních nástrojů očekávat, co lze s jejich pomocí zjistit a získat a jak s jejich pomocí dělat špatné i správné závěry.

• Problematika oceňování a hodnocení investičních příležitostí, podniků, akcií.

Více informací: leták ZDE
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2893/detail/terms

 

Evangelizace a média

Termín: 16. 1. 2024
Přihlášení do: 7. 1. 2024
Cena:

1 000 Kč

Lektor: Jana Strýčková, Jaroslav Franc, Veronika Müllerová
Místo konání:

CMTF, Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Anotace:

Kurz je primárně určený pro pracovníky v církevním prostředí. Účastnící se seznámí s postojem církevních lídrů k problematice šíření evangelia prostřednictvím médií a sociálních sítí. Naučí se základní praktiky a poznatky ze světa médií a vyzkouší si prezentovat dané téma prostřednictvím mediálních kanálů. Součástí kurzu bude i tzv. mediální tréning.

Vzdělávací cíle:

 
 • Přehledné informace o postojích vatikánského stolce k problematice médií.
 • Základy práce v mediálním prostředí.
 • Mediální tréning - práce s obrazem a zvukem.
 • Evangelium na sociálních sítích.
 • Kdo jsou uživatelé sociálních sítí.
 
Komu je kurz určen: Kurz je primárně určený pro pracovníky v církevním prostředí.
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/3003/detail/terms

 

Formace formátorů a představených

Program je určen formátorům a představeným řeholních společenství a je rozdělen do tří samostatných kurzů:

1. Prevence a řešení konfliktů (P. Peter Egýd Tavel OP)  

Termín:

 

 
     
2. Autorita: krize autority, poslušnost, komunikace, manipulace (P. Lukáš Endelmann)  
Termín:    
     
3. Formační doprovázení, povolání, kritéria, požadavky (P. Ludger Ägidius Schulte OFMCap).  
Termín: ZRUŠENO  

Více informací v přiloženém souboru


 

Hostina v Lukášově evangeliu

Pod téma: Postně – velikonoční duchovní obnova
Termín: 11.3.,25.3.,15.4.,29.4.2023. Soboty v čase od 10 do 12 hod.
Lektor:

PhDr. Ing. Ludmila Siarda Trochtová

Cena: 500 Kč
Místo konání: CMTF, Na Hradě 5, 779 00 Olomouc (4. podlaží)
Anotace:

T é m a t a ( 4 s e t k á n í ):

 • V Jeruzalémě
 • Ježíšova oběť
 • Po zmrtvýchvstání
 • U stolu s ježíšem
 

Vzdělávací cíle programu (témata):

Úvod do tématu eucharistie v Lukášově evangeliu. Eucharistie v obrazech v průběhu staletí. Meditací nad obrazy objevujte jednotlivé roviny a vrstvy
uměleckých děl v souvislosti s biblickým textem.

Požadované předpoklady:

Program je určen laikům i duchovním se zájmem o meditaci nad obrazy s biblickou tématikou.

Profil absolventa:

Absolvent se seznámí s tématem eucharistie tak, jak ji zachycuje Lukášovo evangelium, s formami výtvarného zachycení tohoto tématu v průběhu staletí. Díky meditaci nad jednotlivými obrazy posílí svou schopnost objevovat jednotlivé roviny a vrstvy uměleckých děl v souvislosti s biblickým textem.

Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2715/detail/terms

 


 

Hypnóza

Seminář je určen odborníkům z pomáhajících profesí a jeho cílem je představit metodu hypnózy jako metodu psychohygieny, prevence psychosomatických obtíží, stresu a jako prostředek relaxace. Seminář bude zahrnovat ukázku a nácviky navození hypnotického stavu, vlastní sebezkušenost. Účastníci budou také seznámeni s teoretickými základy, historickými kořeny hypnózy a poznatky o její účinnosti.

Více informací v přiloženém souboru


 

Jacobsonova progresivní svalová relaxace

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty.

Více informací v přiloženém souboru a letáčku


 

K — N

Katecheze Dobrého pastýře

 

Já jsem Dobrý pastýř  - program pro výuku náboženství
Termíny:  
Cena:  
Lektor: Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD., ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 
Místo konání: Univerzitní 22, Olomouc (CMTF)
Anotace: Kurz představuje koncept, principy, metodické postupy a materiály pětiletého programu pro výuku náboženství dětí, které vyrůstají v křesťanském prostředí nebo s ním mají alespoň nějaký kontakt. Autorkou programu je italská teoložka Sofia Cavalletti, která pro něj napsala sérii metodických příruček a pracovních knih s názvem Io sono il Buon Pastore na základě svých zkušeností s katechezí dětí známou pod názvem Katecheze Dobrého pastýře. Kurz představí českou verzi tohoto programu, uspořádání základních témat pro porozumění křesťanské víře, způsob jejich podání dětem a vhodné didaktické materiály – sérii pracovních listů, schémat i trojrozměrných pomůcek.
  Více informací ZDE
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2046/detail/terms

 

Katecheze Dobrého pastýře 2

 

Katecheze Dobrého Pastýře 2

Termíny:  
 • 11. 2. 2023
 • 25. 2. 2023
 • 22. 4. 2023
 • 10. 6. 2023
 
Cena: 2 000 Kč
Lektor:

Mgr. Marcela Roubalová Fojtíková, PhD., ThLic. Mgr. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.

Místo konání:

Cyrilometodějská teologická fakulta, Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Anotace:

Kurz navazuje na předchozí Katecheze Dobrého pastýře pro děti ve věku 3 – 6 let s cílem připravit účastníky na pokračování v katechezi s dětmi ve věku 6 – 9 let. Účastníci budou uvedeni do základních potřeb dětí v tomto věku, zejména do touhy porozumět tajemství času, čemuž odpovídá zařazení nového tematického bloku Dějiny Božího království a Písmo svaté; dále je to potřeba řešit otázky dobra a zla (spravedlivého jednání), čemuž odpovídá blok katechezí zaměřený na morální výchovu dětí na základě Ježíšových podobenství a výroků z jeho řečí (tzv. maxim). Témata z I. stupně KDP budou rozvíjena vzhledem k možnostem a potřebám dětí mladšího školního věku. Celý program vyústí do modelu přípravy ke svatému přijímání a svátosti smíření. Bonusem programu bude i stručné představení pětiletého modelu výuky náboženství ve školním prostředí, který vytvořily autorky KDP na základě zkušeností z katecheze s dětmi.

Vzdělávací cíle programu:

Příprava na práci dětí v katechezích II. stupně; teologická východiska – uvedení do teologie smlouvy

• Potřeby a specifika dítěte podle Marie Montessori, spiritualita dítěte a jeho náboženský potenciál

• Rozvíjení osobního duchovního života dětí a jejich modlitby skrze vlastní činnost

• Představení tematických celků: Dějiny Božího království. Písmo Svaté, Tajemství Božího království,

• Uplatnění kérygmatického a antropologického modelu katecheze

• Uvedení do mravní výchovy podle Sofie Cavalletti

• Ježíšovy řeči v Novém zákoně: maximy a jejich vztah k učení v podobenstvích

• Velikonoční tajemství ve vztahu k podobenství o dobrém pastýři

• Velikonoční tajemství a dar Ducha Svatého; dar křtu, eucharistie a odpuštění; příprava na život ze svátostí

• Uvedení do tématu Eucharistie jako nové smlouvy podle Sofie Cavalletti

• Koncept bezprostřední přípravy dětí ke svátosti smíření; liturgie svátosti smíření

Leták:  ZDE

Požadované předpoklady:

Kurz je určen studentům bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů Katolické teologie, Učitelství náboženství se zaměřením na vzdělávání a Katechetika, Sociální pedagogika a dalším zájemcům z řad kněží, katechetů, učitelů náboženství a dalších pedagogů.

Profil absolventa:

Absolventi budou teoreticky i prakticky připraveni na samostatnou práci v rámci katechezí 2. Stupně KDP.

• Budou připraveni na samostatnou teoretickou i praktickou přípravu katechezí a jejich vedení.

• Budou schopni připravit si materiály pro katechezi s dětmi podle konceptu II. stupně KDP.

Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2046/detail/terms

Kazuistický seminář s využitím balintovských technik

Termín:

 

Cena:  
Lektor:

prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Místo konání: CMTF, Na Hradě 5, Olomouc (4. podlaží)
Anotace:

Práce s kazuistikami je považována za účinnou metodu vzdělávání v pomáhajících profesích, která propojuje teorii s praxí. Účastníci semináře se seznámí s tzv. balintovskou skupinou jako jednou z technik skupinové práce s kazuistikou, která svým členům umožňuje vzájemnou pomoc a podporu prostřednictvím sdílení prožívání, fantazií, zkušeností. Absolvent kurzu posílí svou dovednost týmového řešení případů. Vytvoří si náhled na způsob své práce s klientem, který povede k pozitivním změnám v přístupu ke klientům a k řešení situací. Získá zkušenost z aktivní účasti v balintovské skupině. Formou praktických cvičení bude rozvíjet schopnosti komplexního biopsychosociálního chápání klienta. Porozumí vlastnímu vnitřnímu psychickému dění a je schopný reflektovat vztahovou rovinu klient - sociální pracovník. Získané vědomosti a dovednosti mu pomohou zvláště při řešení složitějších případů a uplatní je i při procesu plánování.

Komu je kurz určen:

Sociálním pracovníkům (podmínkou je VŠ vzdělání v sociální práci)

Akreditace: MPSV
  Více informací ZDE
Link pro přihlášení:

https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2085/detail/terms


 

Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami

Program byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví ČBK a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice (dále jen „KANK“). Program navazuje na kurz CŽV Nemocniční kaplan a rozvíjí některé specifické znalosti. Proto je konán na CMTF UP; na výuce se podílí akademičtí pracovníci Filozofické fakulty a Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc.

Více informací v přiloženém souboru


 

Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat – psychosomatický koncept

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty.

Více informací v přiloženém souboru


 

Konference Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi pořádaná CMTF UPOL a ČBK za finanční podpory RENOVABIS

Termíny:  
Cena:  
Garanti: Dr. Libor Botek, Th.D. a Mgr. Jiřina Navrátilová
Místo konání:

Univerzitní 22, Olomouc (CMTF)

Link pro přihlášení:

https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2518/detail/terms

Anotace:

Na konferenci vystoupí odborníci z kanonického i světského práva, psychologie i psychiatrie. Svůj příběh přednese oběť, která byla přímo zasažena sexuálním trestným činem v církvi. Budou prohlubovány znalosti v oblasti viktimologie, terapie a postupů při vyšetřování sexuálních deliktů v církvi. Bude rovněž diskutováno nastavení preventivních pravidel k eliminaci tohoto nežádoucího jevu v církvi.

Konference navazuje na kurz celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“), který byl vytvořen za účelem zvýšení kvalifikace a odbornosti pracovníků církevních soudů při řešení sexuálních deliktů. Předchozí absolvování kurzu celoživotního vzdělávání však není podmínkou pro účast na konferenci.

Vzdělávací cíle programu:

Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření sexuálních deliktů v církvi, které jsou nezbytným předpokladem pro spravedlivé, účinné a rychlé prošetření věci s přihlédnutím k právům osob dotčených trestním řízením. Smyslem konference je též navázání osobních kontaktů a sdílení zkušeností mezi pracovníky jednotlivých diecézí, kteří tuto problematiku mají řešit, a rovněž seznámení se se zkušenostmi odborníků zabývajících se těmito delikty z pohledu světského trestního práva, psychiatrie či psychologie. Účelem konference bude i prodiskutování možných preventivních opatření do budoucna.

Požadované předpoklady:

Program je určen odborné veřejnosti z oblasti práva, sociologie, psychologie, psychiatrie. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodnout o účasti jednotlivých zájemců o konferenci.

Profil absolventa:

Absolvent konference bude seznámen s nejnovějšími církevními právními dokumenty v oblasti šetření sexuálních deliktů, jejich praktickou aplikací, jurisprudencí církevních institucí v této oblasti, s následky sexuálních deliktů u obětí, s možnostmi terapie, preventivních opatření a s postupy ve světském trestním právu při šetření deliktů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.

Program konference: ke stažení ZDE

 

Krizová komunikace a etika

Termín: 10. 1. 2024 – 20. 2. 2024
Přihlašování do:  31. 12. 2023
Garant: doc. Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.
Lektoři:

Jan Tomandl, Jan Kučmáš, Ivana Pustějovská, Egon Havrlant, Veronika Müllerová

Cena:  4 000 Kč
Místo konání: CMTF, Na Hradě 5, 779 00 Olomoucc
Forma studia: kombinace online a prezenčního studia
Anotace:

Úvod do problematiky krizové komunikace - kde se může hodit, kdo ji může použít, jaké kompetence potřebuje krizový komunikátor.
Nástroje krizové komunikace - jaké jsou prostředky krizové komunikace a jak můžeme použít.
Krizová komunikace v praxi - jak pracuje krizový tým a jakou roli v něm má krizový komunikátor. Základní strategie krizové komunikace.
Etické aspekty krizových komunikací - ukázky z praxe.
Kurz bude vedený metodou blendelerning, kdy část přednášková bude poskytnuta v online prostředí s interaktivními prvky a část zaměřená na tréning dovedností krizového komunikátora (práce s textem) bude prezenčně vyučována na Univerzitě Palackého v Olomouci. Krizovou strategii a komunikaci přednáší online PhDr. Jan Tomandl a Mgr. Jan Kučmáš, prezenční cvičení textové krizové komunikace vedou Mgr. Ivana Pustějovská a Bc. Egon Havrlant.

Vzdělávací cíle:

 
 • Znalost komunikačních strategií u krizových postupů.
 • Citlivost k eticky problematickým aspektům komunikace.
 • Základy práce v krizovém týmu.
 • Schopnost určit obsah a postup krizové komunikace
 
Komu je kurz určen: 

Kurz je primárně určený pro pracovníky v církevním prostředí.

Požadované předpoklady:

Komunikační schopnosti a základní znalost mediálního prostředí v ČR. Schopnost vnímat eticky citlivá témata.

Časová náročnost:

Kurz bude pro zájemce otevřen v online prostředí, kde budou moci podle vlastních časových možností navštěvovat videopřednášky  a studovat další materiály. Prezenční část kurzu bude probíhat fyzicky na univerzitě pod vedením lektorů dvě odpoledne. Předpokládaný den výuky je úterý.

Více informací: https://www.etikavmediich.cz/kurzy/krizovakomunikace
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/3123/detail/terms

 

Master of Public Policy in Education Policy and Community Engagement

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (CMTF) a projekt ROMSPIDO nabízí mezinárodně uznávaný kurz Master of Public Policy in Education Policy and Community Engagement (MPP) zakončený obhajobou závěrečné práce a ziskem mezinárodně uznávaného titulu "MPP" uváděného za jménem.

Více informací


 

Média na hraně – mediální dovednosti pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Termín: 27. 6. 2023, 8–16 hod.
Přihlašování do:  20. 6. 2023
Lektor: tým lektorů
Cena: 1 900 Kč
Místo konání: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc, CMTF
Anotace:

Kurz je primárně určen učitelům na základních a středních školách. Je tvořen dvěma prakticky zaměřenými tematickými bloky (v rozsahu 3x45 min), ve kterých si účastníci vyzkouší činnosti a aktivity, které následně mohou realizovat ve výuce se svými žáky. Praktický blok I: Etické principy audiovize a audiovizuální tvorba jako nástroj vzdělávání je zaměřen na audiovizuální řeč a základní postupy tvorby audiovizuálního záznamu. Praktický blok II se soustředí na analýzu kybernetických hrozeb v prostředí internetu a na sociálních sítí, ukazuje příklady desinformačních kampaní, fungování trollingu i factchecking.  Součástí obou bloků je interaktivní cvičení (rozpoznání původního materiálu a jak byl technologicky upraven a editován autorem sdělení).

Vzdělávací cíle programu (témata):

 

● Účastník kurzu umí pojmenovat a rozklíčovat základní strategie v mediální komunikaci.

● Účastník kurzu dokáže analyzovat principy fakenews a trollingu a jejich dopad na cílovou skupinu.

● Účastník kurzu je schopen využít přednosti sociálních sítí i upozornit a ukázat jejich negativní dopady na mezilidskou komunikaci a vnímání reality.

● Účastník dokáže vytvořit jednoduché mediální sdělení/produkt, který splňuje požadavky na eticky vyvážené informování.

● Účastník se dokáže pohybovat v mediálním prostoru eticky a bezpečně.

Požadované předpoklady:

určené vyučujícím na ZŠ a SŠ

Profil absolventa:

Absolvent kurzu se seznámí se základními typy mediální komunikace a základy audiovizuální řeči a dokáže se pohybovat v mediálním prostoru eticky a poučeně. Osvojí si vybrané rétorické i technické dovednosti potřebné pro tvorbu vlastního audiovizuálního produktu.

Akreditace: MŠMT
Více informací: ZDE
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2937/detail/terms

 

Nemocniční kaplan

Termín: 1. 9. 2023 – 30. 9. 2024 
Přihlašování do:  22. 6. 2023
Garant: prof. Damián Němec, dr.
Cena:  7 000 Kč
Místo konání: CMTF, Univerzitní 22, Olomouc a Klášter dominikánů, Slovenská 578/14, 779 00 Olomouc
Anotace: Cílem kurzu Nemocniční kaplan je prohloubení vědomostí získaných pregraduálním studiem teologického směru ve specifické oblasti pastorace nemocných a osvojení nových poznatků a praktických dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro získání odborné způsobilosti nemocničního kaplana k vykonávání pastorační péče především v pobytových zařízeních zdravotnických a sociálních služeb.
Kurz byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice. Odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví ČR formulovaným v rámci jednání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví i obecnějším požadavkům Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou dne 11. 7. 2019 mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice.
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci jej ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnicí Olomouc a především s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v České republice.
Komu je kurz určen:  Kurz je určen primárně poskytovatelům pastorační péče ve zdravotnických a sociálních službách, kteří již v těchto službách na základě církevního pověření působí a jsou ke studiu doporučeni svým církevním představeným odpovědným za oblast poskytování klinické pastorační péče (v katolické církvi je to zpravidla biskupský vikář/delegát).
Více informací: Aktulání informace ZDE
Rozvrh ZDE
Link pro přihlášení:  

 

P

Párové doprovázení manželů

Kurz je určen manželským párům, které žijí v křesťanském manželství již 10 - 15 let a mají dobré komunikační schopnosti. Páry budou školeny v párové komunikaci se zaměřením na doprovázení mladých manželských párů. Zájemci budou ke studiu doporučováni farnostmi, diecézními centry pro rodinu a dalšími církevními organizacemi nebo kompetentními jednotlivci.

Více informací v přiloženém souboru

Praktické nácviky práce s klientem

Kurz je určen pro studenty i zájemce z řad sociálních pracovníků, kteří chtějí více porozumět svému prožívání a vnímání okolního světa. Tyto zkušenosti a získané kompetence mohou poté uplatnit v osobním nebo profesním životě.

Více informací v přiloženém souboru

Propedeutický kurz pro teologický konvikt

Cílem kurzu je intelektuální formace budoucích studentů teologické fakulty, je určen především pro kandidáty kněžství.

Více informací v přiloženém souboru

Psychické poruchy a somatické onemocnění – souvislosti při společném výskytu

Termín:

 

Cena:  
Lektor: prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
O lektorovi:

Psychiatr a psychoterapeut s dlouholetou praxí. V současnosti působí v psychiatrické a psychoterapeutické ambulanci Pro mente sana v Bratislavě. Má vzdělání v několika psychoterapeutických metodách, např. psychodynamické psychoterapii, katatymně imaginativní psychoterapii, supervizi formou balintovských skupin, hypnóze a autogenním tréninku, Rogersovské

psychoterapii aj., a v některých z těchto metod působí i jako školitel a cvičný terapeut.

Kromě toho vyučuje na různých univerzitách a je držitelem mnoha ocenění, např. ceny Ligy za duševní zdraví SR za dlouhodobý přínos pro duševní zdraví nebo Osobnost roku 2000 v oblasti duševního zdraví, Čestné členství v České psychiatrické společnosti J.E.P. za přínos pro českou psychiatrii. Je autorem několika knih, např. Vzťahová väzba, Autogénny tréning nebo Posttraumatická stresová porucha. V současné době se věnuje zkoumání psychické traumatizace v dětství a vztahové vazby v dospělosti jako determinantám zdraví. To je nyní dynamicky se rozvíjející oblast aplikovaného psychologického a psychopatologického výzkumu.

Místo konání: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 22, Olomouc
Anotace:

Společný výskyt psychické poruchy a tělesného onemocnění může mít rozmanité souvislosti a je pro nás výzvou zabývat se možnými prakticky významnými odpověďmi na otázky, jako např. „Je mezi nimi příčinná souvislost nebo jde o náhodný společný výskyt?“, „Je psychická porucha sekundární, způsobená primární tělesnou chorobou a jakým mechanismem?“, „Jde o psychosomatický syndrom, přičemž je primární psychická porucha?“, „Jak psychická porucha modifikuje prožívání a zvládání tělesné choroby včetně spolupráce na diagnostice a terapii?“, „Jakým dalším diferenciálně diagnostickým výzvám čelíme v praxi?“.

Profil absolventa:

Účastníci porozumí pojmům: „psychosomatický syndrom“, „somatogenní/organická psychická porucha“, „zážitková psychická porucha jako psychická reakce na primárně somatické onemocnění“. Seznámí se s nejčastějšími somatickými symptomy při primárně psychických poruchách“, např. při depresích, schizofreniích, somatoformních a úzkostných  poruchách. Odpoví si na otázku jakým dalším diferenciálně diagnostickým výzvám čelíme v praxi.

Ve všech částech semináře bude podporována diskuze účastníků, případně reflexe vlastních kazuistik.

  Více informací ZDE
Komu je kurz určen:

lékařům, psychologům, kněžím, sociálním pracovníkům a odborníkům v pomáhajících profesích

Akreditace:

Česká lékařská komora, Asociace klinických psychologů

Link pro přihlášení:

https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2361/detail/terms


 

Přehled psychosomatických syndromů a principy diagnostického rozhovoru

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést základní orientaci v oblasti psychosomatiky.

Více informací v přiloženém souboru

Psychoanalytická psychosomatika

Cílem semináře je nabídnout pohled na některá onemocnění fokusem psychoanalýzy a klinické psychosomatiky. Seznámit účastníky se stručnou historií tohoto oboru a dílčími psychosomatickými koncepcemi. Získat přehled o současných pojetích a přístupech v tomto oboru. Seznámit se s problematikou prolínání neurovědy a psychosomatického přístupu. Vytvořit představu o možnostech psychoanalytické léčby na základě příkladů z praxe. 

Psychologie osobnosti a práce s klientem nejen pro formátory

Práce s lidmi v duchovním prostředí, její aspekty.

Kurzu se účastní především formátoři nebo lidé, kteří se nějakým způsobem podílejí na formování řeholníků, popřípadě se na tuto službu připravují. Mohou to být také kněží, kteří chtějí pracovat lépe se svými farníky.

Více informací v přiloženém souboru

Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience. Nástroje pro zjišťování vztahového stylu, stresorů v dětství a v dalším průběhu života

Účastník získá přehled o psychosociálních rizikových faktorech spolupůsobících při vzniku a udržování psychosomatických syndromů a také o ochranných faktorech. Součástí semináře bude představení nástrojů na zjišťování stylu vztahového chování v interpersonálních vztazích, na zjišťování traumatizace v dětství a stresorů v průběhu života, s praktickými implikacemi pro praxi.

Více informací v přiloženém souboru

Psychosomatická péče v ČR v praxi

Cílem tohoto semináře je představit sociálním pracovníkům téma psychosomatických onemocnění vznikajících ze stresu a jakým způsobem se v našem zdravotnickém systému pracuje s takovými klienty. Sociální pracovník tak může z těchto informací čerpat sám pro sebe, a zejména při doporučeních pro své klienty, kteří trpí psychosomatickým onemocněním. Získá informaci, na která pracoviště se mohou obrátit. Prostřednictvím kazuistik se účastníci seznámí s nejčastějšími psychosomatickými poruchami, jejich příčinami a možnostmi léčby.

Více informací v přiloženém souboru

Psychosomatika I

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty.

Více informací v přiloženém souboru a letáčku

V nadcházejícím semestru se další cyklus nebude otevírat.

Psychosomatika II

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty.

Více informací v přiloženém souboru a letáčku

Nový cyklus úspěšného kurzu se rozeběhne v říjnu 2019. Bližší informace o plánovaných kurzech a termínech:

  Jacobsonova progresivní svalová relaxace
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
  Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat – psychosomatický kontext
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
  Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží
Mgr. Hana Vojtová
  Hypnóza
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
  Empatická laboratoř
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Psychosomatika III

Otevření kurzu: kurz právě probíhá

Pro zájemce o téma psychosomatika plánujeme nová témata v kurzu Psychosomatika III, který se rozeběhne v letním semestru v akademickém roce 2019/2020.

Více informací v přiloženém souboru

Psychosomatika z klinického pohledu, terapeutické implikace

Cílem tohoto semináře je představit téma psychosomatických onemocnění vznikajících ze stresu a jakým způsobem se v našem zdravotnickém systému pracuje s takovými klienty. Důraz bude kladen na psychosomatické poruchy a onemocnění v důsledku působení stresu a možnosti léčby stresových poruch z psychosomatického pohledu. Celkový vhled do problematiky bude doplněn informacemi o psychosomatické léčbě a pracovištích v ČR. Otevřeme téma psychosomatiky z pohledu psychoterapeutických škol (více bude zmíněna daseinsanalýza, které se lektor věnuje). Účastníkům budou představeny také kazuistiky.

Více informací v přiloženém souboru

Psychoterapie

Termín:  23. 9. 2023 (9 – 17 hod.)
Cena: Studenti UP zdarma
Lektor:  Mgr. Arnošt Krtek, Ph.D.
Místo konání: CMTF, Institut sociálního zdraví, Kateřinská 17, 779 00 Olomouc
Anotace: Cílem semináře je uvést posluchače do základů problematiky psychoterapie a poradenství. Seminář přibližuje základní směry psychoterapie a umožňuje nahlédnout do psychoterapie jako procesu, jeho jednotlivých fází; seznamuje s vybranými diagnosticko-terapeutickými metodami. Seminář zohledňuje změny související s probíhající reformou psychiatrické péče a přináší nové poznatky a dovednosti pracovníkům pomáhajících i jiných profesí (např. sociálním pracovníkům, pracovníkům úřadů, poradcům apod.), je otevřen i zájemců z široké veřejnosti, kteří vzdělávání využijí v rámci svého osobního rozvoje. Teoretická část je doplněna informacemi z lékařské a terapeutické praxe (lektor je zkušený lékař a terapeut), a také praktickým nácvikem vybraných technik a cvičení. Seminář má limitovaný počet účastníků.

Komu je kurz určen:

Studentům Univerzity Palackého v Olomouci

Vzdělávací cíle programu:

1. Seznámení se základními směry psychopterapie:

a. Hlubinná psychoterapie (psychoanalýza, adlerovská psychoterapie, jungovská psychoterapie, dynamická a interpersonální psychoterapie, Horneyová, Sullivan, Alexandr)

b. Humanistická psychoterapie (rogersovská psychoterapie, Gestalt psychoterapie, existenciální a humanistická psychoterapie, daseinsanalýza, logoterapie)

c. Kognitivně-behaviorání psychoterapie (behaviorální, kognitivní, racionálně-emoční)

d. Jiné přístupy (transpersonální, procesorientovaná psychoterapie, satiterapie, bioenergetika, terapie realitou a pozitivní psychoterapie

e. Eklektické a integrativní přístupy

2. Psychoterapie jako proces

3. Základní diagnosticko-terapeutické metody

4. Psychoterapeutické přístupy v praxi pomáhajících profesí

Financování kurzu: Kurz je financován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP (číslo projektu NPO_UPOL_MSMT-16589/2022)
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2964/detail/terms

 

Psychotraumatologický pohled na práci s klientem

Cílem semináře je představit psychotraumatologický náhled na vznik a projevy prožitého traumatu a jeho dopady na fungování člověka během celého jeho života. Zejména se budeme věnovat traumatizaci v dětství a tomu, jakým způsobem ovlivňuje tělesné zdraví a jak se podílí na později vzniklých sociálních a behaviorálních problémech v dospělosti.

Více informací v přiloženém souboru

Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží

Cílem semináře je představit psychotraumatologický náhled na psychoterapii. Zejména se budeme věnovat traumatizaci v dětství a vztahové vazbě. Porozumění traumatu jako základnímu etiopatogenetickému faktoru dává terapeutovi možnost smysluplně konceptualizovat případ, plánovat terapii a vybírat účinné terapeutické nástroje.

Více informací v přiloženém souboru

Putování s Marií – duchovní obnova

Termíny sekání:  9. 12. a 16.12. 2023 a 6. 1. a 13. 1. 2024, v čase od 10 do 12:30 hod.
Garant / lektor:  PhDr. Ing. Ludmila Siarda Trochtová
Cena: 500 Kč
Místo konání:

Univerzitní 22, Olomouc (CMTF)

Anotace:  Meditace nad biblickými texty prostřednictvím uměleckých obrazů. Program má 4 části, které na sebe volně navazují: 1. Pozvání Marie, 2. Radost z narození, 3. V chrámě, 4. Udělejte všechno

Požadované předpoklady:

Program je určen laikům i duchovním se zájmem o meditaci nad obrazy s biblickou tématikou.

Profil absolventa:

Absolvent se seznámí s postavou Panny Marie tak, jak ji zachycují bilické texty v návaznosti na formy výtvarného zachycení tohoto tématu v průběhu staletí. Díky meditaci nad jednotlivými obrazy posílí svou schopnost objevovat jednotlivé roviny a vrstvy uměleckých děl v souvislosti s biblickým textem.
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/3193/detail/terms

 

R — Z

Rodinná politika v praxi

Kurz poskytuje přehled o současném stavu rodin v České republice a možnostech ocenění jejich výchovně-vzdělávací práce na úrovni státní a komunální rodinné politiky. Nabízí důležité informace pro tvorbu koncepcí rodinné politiky v krajích a městech. Představuje prakticky náplň práce referentů rodinné politiky. Kurz je vhodný pro ty, kteří se zabývají nebo chtějí zabývat komunální rodinnou politikou z pohledu referentské nebo politické.

Více informací ZDE


 

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi

Kurz je určen studentům bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů Speciální pedagogika a Sociální pedagogika, případně i dalších studijních oborů jako je např. Katolická teologie. Cílem kurzu CŽV je rozvoj potřebných kompetencí pro výkon pedagogické profese.

Více informací v přiloženém souboru


 

Service - learning workshop

Termín:  5. 5. 2023, 9:00 – 13:00 hod.
Cena: zdarma
Lektor:  Mgr. Nataša Matulayová, Ph.D., BSBA
Místo konání: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Na Hradě 5, 779 00 Olomouc, učebna UH3 (4. podlaží)
Anotace:

Cílem tohoto workshopu je vybavit účastníky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro implementaci service learningu  ve vlastní výuce ve vazbě na profil absolventa, a to implementací vyučovací strategie service learningu  v podmínkách vysokoškolského vzdělávání na UP. Rovněž budou demonstrovány přínosy implementace service learningu a možnosti jeho využití při kurikulárním designu v kontextu rozvoje service learning ve VŠ prostředí (Magna Charta Universitatum 2020). Budou prezentovány příklady dobré praxe. 

Service learning implementujeme v rámci členství Univerzity Palackého v Olomouci v mezinárodní alianci Aurora.

Komu je kurz určen:

vysokoškolským pedagogům

Vzdělávací cíle programu:

Účastníci se seznámí s vyučovací strategií service learningu a porozumí, které techniky a postupy jsou součástí konceptu service learning. Pochopí možnosti aplikace service learningu napříč studijním programem.  V rámci praktické části workshopu proběhne diskuze, jak nastavit témata service learningových aktivit/projektů, aby korespondovaly s výstupy učení a profilem absolventa, a jak zprostředkovat participativní/kolaborativní tvorbu poznání (elementy co-creation).

Akreditace:

Česká lékařská komora, Asociace klinických psychologů

Leták:

ZDE

Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2291/detail/terms

 

Snový život jako teoretické východisko psychosomatiky

Snový život je podobně jako život v bdění součástí našeho pobytu, bytí-ve-světě. Mnohé sny jsou tak určující, že jim podřizujeme bdělý život. Snový život a jeho daseinsanalytický výklad je teoretickým východiskem k porozumění psychosomatické otázce. Praktické seznámení s výkladem snů, prezentace metody vyrozumívání, tělesného snového života, použití v běžném životě i terapii.“

Více informací v přiloženém souboru


 

Supervize případů s rozšířenou biografickou anamnézou s využitím techniky M. Balinta

Termín:

 

Cena: 2 900
Lektor: prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
Místo konání:

CMTF, Na Hradě 5, Olomouc (4. podlaží)

Anotace:

Případová supervize je v oblasti pomáhajících profesí důležitým nástrojem a jejím cílem je rozvoj a upevnění profesionálních kompetencí jednotlivce nebo pracovního týmu.  Je účinnou a současně bezpečnou metodou poskytování podpory a pomoci při řešení náročných situací, s nimiž se pracovníci potkávají v  profesním životě. Účastníci semináře se seznámí s tzv.  Balintovskou skupinou, jakožto strukturovanou formou skupinové supervize, která svým členům umožňuje vzájemnou pomoc a podporu prostřednictvím sdílení prožívání, fantazií, zkušeností. Skrze praktický nácvik -vytvořením Balintovské skupiny, se naučí  reflektovat vlastní styl práce rozborem odborných i osobních témat.  Uplatní tvořivý přístup při hledání nových možností případové práce, rozšiřování stylů jednání a komunikace.

  Více informací ZDE
Komu je kurz určen:

lékařům, psychologům, kněžím, sociálním pracovníkům a odborníkům v pomáhajících profesích

Akreditace: Česká lékařská komora, Asociace klinických psychologů
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2084/detail/terms

 

Stres a jak mu čelit

Termín: 30. 5. 2023
Cena: studenti UP zdarma, varianta s analýzou kortizolu ze slin 500 Kč
Lektor: MUDr. Michal Kryl, Mgr. Radka Žídková
Místo konání: CMTF, Institut sociálního zdraví, Kateřinská 17, 779 00 Olomouc

Anotace:

Seminář se věnuje tématu stresu v kontextu soudobé epochy z hlediska prožívání nejistot a ohrožení. Nabídne přehled nejuznávanějších teoríí stresu a odpoví na na otázky Jaké jsou typické projevy a fáze stresové odpovědi? Jaké jsou duševní, behaviorální a somatické projevy akutní i prolongované stresové reakce? Jaké látky se při stresu vyplavují, a jak působí na organismus? Jaká je role katecholaminů, oxytocinu a kortizolu? Jaké psychosomatické důsledky s sebou nese nezvládnutý stres? Jaký má stres vliv na imunitu? Kdo je vůči stresu odolný a proč? Účastníkům bude nabídnuta možnost dobrovolné detekce hladiny stresových a antistresových hormonů v laboratoři OUSHI (kortizol, oxytocin). Velmi ojedinělý kurz, který kombinuje antistresové techniky, pochopení stresu. Pro  zájemce nabízí možnost změřeni kortizolu jako významného fyziologického markeru. Měření (je zpoplatněno) se provádí analýzou slin. 

Úvod do oboru:

Základní pojmy (eustres, distres, charakteristika soudobé epochy z hlediska prožívání nejistot a ohrožení). Diskuse nad vlastními zkušenostmi účastníků se stresovými situacemi a jejich prožíváním. Individuální vyplnění dotazníku Životních událostí (SRRS).

Přehled nejuznávanějších teorií stresu:

Jaké jsou typické projevy a fáze stresové odpovědi? Jaké jsou duševní, behaviorální a somatické projevy akutní i prolongované stresové reakce? Jaké látky se při stresu vyplavují, a jak působí na organismus? Jak je role katecholaminů, oxytocinu a kortizolu? Jaké psychosomatické důsledky s sebou nese nezvládnutý stres? Jaký má stres vliv na imunitu? Kdo je vůči stresu odolný a proč? 

Práce se stresovým a post-stresovým prožíváním:

Možnosti psychoterapeutické i farmakologické léčby akutní reakce na stres a posttraumatické stresové poruchy (PTSD).
Komu je kurz určen: odborníkům v pomáhajících profesích, Studentům Univerzity Palackého v Olomouci
Financování kurzu: Kurz je financován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP (číslo projektu NPO_UPOL_MSMT-16589/2022)
  Leták ZDE
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2312/detail/terms

 

Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi

Termín:

 

Cena: 2000 Kč
Lektor: kolektiv lektorů
Místo konání: kurz proběhne online jako cyklus 13 webinářů

Anotace:

Kurz celoživotního vzdělávání, který byl vytvořen za účelem zvýšení kvalifikace a odbornosti pracovníků církevních soudů při řešení sexuálních deliktů duchovních s nezletilými. Je realizován Cyrilometodějskou teologickou fakultou ve spolupráci s odborníky z oblasti kanonického a světského trestního práva, sociologie, psychologie, psychiatrie a viktimologie.

Cílem programu je prohloubení znalostí a osvojení si nových poznatků a praktických dovedností při šetření sexuálních deliktů v církvi, které jsou nezbytným předpokladem pro spravedlivé, účinné a rychlé prošetření věci s přihlédnutím k právům osob dotčených trestním řízením.

Komu je kurz určen:

Kurz je vhodný nejen pro instruktory a notáře provádějící předběžné šetření sexuálních deliktů, ale také pro soudce, ochránce spravedlnosti a advokáty v církevních trestních kauzách obecně.

Vzdělávací cíle programu:

Absolvent kurzu získá potřebné znalosti z obojího práva pro provádění šetření trestných činů, a to zejména sexuálních deliktů v církvi, aby byl schopen aplikovat ustanovení Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání Desatera na území ČR, Smernicu Konference biskupov Slovenska o postupu v prípadoch sexuálneho zneuživania klerikmi a nejnovější normy kanonického práva. Bude vyškolen ke správnému a šetrnému provádění výslechů respektujícího zejména práva zvlášť zranitelných obětí. Získá praktické poznatky o průběhu světského trestního řízení, aby tak mohl účinněji spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Z dalších společenskovědních oborů bude seznámen s důležitými poznatky z oborů psychologie, psychiatrie a viktimologie, aby dovedl adekvátně reagovat na potřeby obětí trestných činů.

Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2233/detail/terms
  Více informací ZDE

 

Učitelství náboženství pro základní školy

Termíny: od 1. 10. 2022
Cena: 7 500 Kč za tříleté studium
Garanti: doc. Ludvík Dřímal. Th.D.
Místo konání:

Biskupství brněnské a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2526/detail/terms

Anotace:

Studium k rozšíření odborné kvalifikace. První ročník probíhá v Brně pod Katechetickým centrem Biskupství brněnského. Další dva ročníky se vyučují na CMTF v Olomouci. Program rozšiřuje kvalifikaci absolventům učitelství nebo sociálních věd v magisterském stupni o aprobaci k výuce náboženství na ZŠ. Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických a teologických disciplín nezbytných pro výuku náboženství.

Vzdělávací cíle programu:

Cílem programu je získání odborné kvalifikace učitele náboženství pro základní školy podle § 14, odst. c) zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, studiem pro splnění kvalifikačních předpokladů podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Požadované předpoklady:

Ukončené Mgr. vzdělání v oblasti pedagogických, sociálních nebo humanitních věd. Zájemce dokládá kopií magisterského diplomu.

Profil absolventa:

Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti v oblasti teologických a pedagogických disciplín nezbytných pro výuku náboženství na základních školách. Orientuje se v základní legislativě, v organizačních formách výuky a v materiálních didaktických prostředcích ve výuce náboženství. Prostřednictvím realizované praxe si osvojí dovednost plánovat a organizovat výchovně vzdělávací proces.

 


 

Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést základní orientaci v oblasti psychosomatiky.

Více informací v přiloženém souboru 1, přiloženém souboru 2 a letáčku


 

Vybrané kapitoly z psychosomatiky

Termín:

18. 11. 2023 (9 – 17 hod.)

Konání kurzu  21. 3. 2024 (9 – 17 hod.)
Cena: 1 600 Kč / kurz je pro studenty UP zdarma
Lektor: 

MUDr. Michal Kryl

Místo konání: Institut sociálního zdraví na UP (OUSHI), Kateřinská 17, Olomouc
Anotace:

Seminář nabízí úvod do psychosomatiky jakožto respektovaného medicínského oboru a aktuální poznatky z problematiky zaměřené na bio -psycho- sociálního pojetí zdraví. Popíše vztah mezi tělesným a duševním zdravím, charakteristiku a zvláštnosti psychosomatických pacientů, otevře také praktická témata jako např. komunikace s psychosomaticky nemocným a stručné zásady léčby. Cílem semináře je usnadnit přehled a orientaci v oboru a odborníkům z praxe pomoct vytvořit dovednost vnímat danou problematiku u svých klientů/pacientů a dokázat je v případě potřeby nasměrovat k cílené léčbě či jiné péči.

Komu je kurz určen:

Odborníkům z pomáhajících profesí. Podmínkou pro přijetí je vysokoškolské  vzdělání (alespoň Bc.) humanitně či zdravotnicky zaměřené, s aktivní praxí v pomáhajících profesích.

Vzdělávací cíle programu:

Úvod do oboru
Základy celostního nazírání na zdraví a nemoc (od historie k současnosti).
Vztah mezi tělesným a duševním.
Charakteristika psychosomatického pacienta
Kdo je psychosomatický nemocný? – charakteristika a zvláštnosti psychosomatických pacientů.
Jak komunikovat s psychosomaticky nemocným.
Možnosti léčby psychosomatických poruch
Psychosomatika jako mezioborové téma.
Základní teze koncepce psychosomatické medicíny v ČR (dle návrhu Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP).
Vybraná psychosomatická onemocnění a poruchy
Přehled  nejčastějších psychosomatických onemocnění.
Stručné zásady správné léčby psychosomatických onemocnění.

Financování kurzu:  Kurz je financován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP (číslo projektu NPO_UPOL_MSMT-16589/2022).
Leták:  
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2291/detail/terms

 

Vybrané kapitoly z psychosomatické medicíny II

Termín:  
Cena: 1 600 Kč
Lektor: 

prof. MUDr. Michal Kryl

Místo konání: CMTF, Institut sociálního zdraví, Kateřinská 17, 779 00 Olomouc
Anotace: Seminář je pokračováním kurzu Vybrané kapitoly z psychosomatiky a přináší další nová témata z oblasti bio-psycho-sociálního pojetí zdraví. Teoretická část je doplněna informacemi z lékařské a terapeutické praxe (lektor je zkušený lékař a terapeut), a také praktickým nácvikem vybraných technik a cvičení. Na základě osobní zkušenosti si frekventanti vyzkouší, jak je možné postupovat při získávání anamnézy a jak následně hledat souvztažnosti mezi tělesným a duševním.

Komu je kurz určen:

lékařům, psychologům, kněžím, sociálním pracovníkům a odborníkům v pomáhajících profesích 

Vzdělávací cíle programu:

 
 • Dějiny psychosomatického myšlení ve světě a u nás – Historická rekapitulace celostního pohledu na člověka ve zdraví i v nemoci
 • Vybraná psychosomatická onemocnění a poruchy – Přehled nejčastějších psychosomatických onemocnění
 • Odběr psychosomatické anamnézy metodou časové osy – Krátké seznámení se s metodikou cirkulárního sběru dat v rámci získávání tzv. předchorobí
 • Tvorba mapy těla (praktické cvičení) – Do zakreslené vlastní tělesné siluety si budou frekventanti doplňovat informace o přestálých chorobných stavech a onemocněních s cílem propojit je s eventuálními psychosociálními souvztažnostmi
 
Akreditace: Česká lékařská komora, Asociace klinických psychologů
Leták:  
ZDE
 
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2618/detail/terms

 

Vybrané kapitoly z psychiatrie

Termín: 2. 12. 2023 (9 – 17 hod.) a 12.12.2023
Cena: Studenti UP zdarma
Lektor:  MUDr. Michal Kryl
Místo konání: CMTF, Institut sociálního zdraví, Kateřinská 17, 779 00 Olomouc
Anotace:

Seminář seznamuje s nejčastějšími psychiatrickými poruchami a s terminologií v oboru psychiatrie, s problematikou obecné psychiatrie, funkcí lidské psychiky a etiopatogenezí duševních poruch. Zaměřuje se na významné aspekty probíraných témat s ohledem na praxi a potřeby účastníků, zejm. z pohledu specifických přístupů, zásad komunikace a možností časné intervence. Seminář zohledňuje změny související s probíhající reformou psychiatrické péče a přináší nové poznatky a dovednosti pracovníkům pomáhajících i jiných profesí (např. sociálním pracovníkům, pracovníkům úřadů, poradcům apod.), je otevřen i zájemců z široké veřejnosti, kteří vzdělávání využijí v rámci svého osobního rozvoje.

Komu je kurz určen:

Studentům Univerzity Palackého v Olomouci

Vzdělávací cíle programu:

1.       Okruh stres-dependentních a neurotických poruch a jejich farmakoterapeutického a psychoterapeutického ovlivnění.

2.       Okruh poruch nálady se zaměřením na depresívní poruchu a možnosti její léčby včetně nástinu farmakoterapie a přehledu psychoterapeutických postupů u deprese.

3.       Okruh poruch osobnosti se zaměřením na související trestně právní problematiku. Téma bude doplněno o přehled a charakteristiku problematických situací s pacienty / klienty v situaci zdravotní péče.

Financování kurzu: Kurz je financován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP (číslo projektu NPO_UPOL_MSMT-16589/2022).
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2310/detail/terms

 

Vybrané kapitoly ze zdravotnické etiky

Termín 1.: 22. 4. 2023 
Termín 2.: 11.5.2023
Cena: 1 600 Kč, pro studenty UPOL je kurz zdarma
Lektor: 

MUDr. Michal Kryl

Místo konání: 9:00 – 17: 00 hod., Institut sociálního zdraví na UP (OUSHI), Kateřinská 17, Olomouc
Anotace: Tématem semináře je problematika zdravotnické etiky. Po teoretickém úvodu se bude věnovat problémům vyplývajícím ze zdravotnické praxe a na příkladu konkrétních kazuistik pojmenuje nejčastější etická dilemata, chyby a omyly v oblasti etiky a komunikace. Účastníci se zapojí do praktického nácviku etické rozpravy. Samostatnou kapitolou je etika v psychiatrii a psychoterapii a v rámci ní se zaměří  na prevenci neetického jednání v psychoterapeutické praxi. 

Komu je kurz určen:

Odborníkům z pomáhajících profesí nebo studentům (humanitních oborů).  Podmínkou pro přijetí je vysokoškolské  vzdělání (alespoň Bc.) humanitně či zdravotnicky zaměřené, s aktivní praxí v pomáhajících profesích. 

Vzdělávací cíle programu:

Úvod do oboru.
Úvod do etické problematiky, filozofická východiska, základní pojmy (etika, morálka, hodnoty).
Praktické příklady ze zdravotnické praxe, základy vedení etického dialogu.
Etická dilemata, chyby a omyly v oblasti etiky a komunikace, rozbor kasuistik ze zdravotnické praxe, praktický nácvik etické rozpravy.
Etika v psychiatrii a psychoterapii, etické kodexy
Charakteristika oboru psychiatrie a psychoterapie z hlediska profesní etiky. Nejčastější  etická pochybení a omyly v daných oborech, prevence neetického jednání v psychoterapeutické praxi. Etické kodexy.

Informace o lektorovi:

MUDr. Michal Kryl

Psychiatr a psychoterapeut v privátní praxi, absolvent daseinsanalytického výcviku u doc. Růžičky (VIAP-PPF, 2002) a četných kurzů (mj. psychoterapeutická práce s tělem), výcvikový lektor a supervizor.

Praxi zahájil v Psychiatrické léčebně Šternberk, odkud po II. atestaci odchází na Psychiatrickou kliniku FN a LF UP Olomouc, kde se stává vedoucím lékařem otevřeného oddělení pro úzkostné a depresivní poruchy. Věnuje se i pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Po 13 letech odchází zpět do šternberské léčebny, kde s kolegy obnovuje otevřené oddělení pro léčbu neurotických poruch s bohatým psychoterapeutickým programem. O 4 roky později s multidisciplinárním týmem transformuje původní oddělení léčebné rehabilitace na psychosomatickou jednotku o 26 lůžkách.

V současnosti se kromě terapeutické praxe věnuje výuce studentů oboru Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Akreditace:

Česká lékařská komora, Asociace klinických psychologů

Financování kurzu: Kurz je financován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP (číslo projektu NPO_UPOL_MSMT-16589/2022)
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2291/detail/terms

 

Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku

3. běh září 2023 - září 2028

Termín:  20. 9. 2023 - 30. 9. 2028
Cena:  175 000 Kč (platba je rozložena do 10 splátek)
Lektor:   Peter Tavel, Carmen Švýcarská, Zdeněk Meier, Petra Krylová
Místo konání: Institut sociálního zdraví CMTF UP, Kateřinská 17, Olomouc
Anotace:  
 • Toužíte se stát terapeutem, zajímá vás psychoterapie a psychosomatika?
 • Potřebujete lépe porozumět své minulosti, chcete zapracovat sami na sobě?
 • Chcete se naučit, jak dobře komunikovat v práci i v osobních vztazích?

Olomoucká teologická fakulta otevírá jedinečný Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku. Sebezkušenostní výcvik je určen zájemcům o úplné psychoterapeutické vzdělání nebo lidem s potřebou intenzivního osobního rozvoje. Absolvovat můžete výcvik úplný, včetně teorie, nebo pouze sebezkušenostní část.  

„Výcvik certifikovala Česká asociace pro psychoterapii, čímž jsme doplnili poslední kostku do puzzle našeho vzdělání sociálního pracovníka pro reformu v psychiatrii. Výcvik jsme rozdělili do několika samostatných částí, takže lze absolvovat například jenom práci ve skupině, anebo pouze teorii. Tím se otvírá možnost studia i pro zájemce, který nemá ambici stát se terapeutem, ale chce skupinu využít pro svůj rozvoj, pro zdravější život, potřebuje lépe porozumět minulosti nebo životu nebo chce získat nové vědomosti a dovednosti. Výcvik s oblibou doporučuji lidem kolem sebe, zvláště těm, se kterými se těžko komunikuje, pracuje nebo žije. Léta práce na sobě se v životě vrátí několikanásobně,“ uvedl garant výcviku prof. Peter Tavel. 

Sebezkušenostní výcvik trvá 5 let a je rozdělen do 3 částí: 

 1.  Skupinová a komunitní zkušenost v rozsahu 300 hodin (první 3 roky). Fáze výcviku je ukončena bilancováním.
 2. Skupinový a komunitní prezenční nácvik dovedností v rozsahu 100 hodin – navazuje na sebezkušenostní části výcviku. 
 3. Skupinová supervize psychoterapeutické práce s klienty v rozsahu 100 hodin, kdy účastníci supervidují vlastní psychoterapeutickou práci. Fáze výcviku je ukončena 2. bilancováním.

Co znamená integrativní psychoterapie?
Jde o respektující přístup ke klientově rozmanitosti, jedinečnosti a jeho potřebám. Terapeutovi poskytuje možnost asimilovat do svého vlastního terapeutického přístupu prvky různých směrů způsobem, který zohledňuje jedinečnost terapeuta a jedinečnost klienta.

Přihláška, termín, lektoři
Výcvik realizuje Institut sociálního zdraví při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Odpovídá požadavkům pro vzdělávání v psychoterapii a byl certifikován Českou asociací pro psychoterapii.
 

Více informací: https://www.integrativnivycvik.cz/ 
Link pro přihlášení: přihlášení ZDE

2. běh září 2022 - září 2027

Termín:  září 2022 - září 2027
Cena:  175 000 Kč (platba je rozložena do 10 splátek)
Lektor:  MUDr. Zora Bártová, Mgr. Kateřina Ratajová, Ph.D.,  Mgr. Carmen Švýcarská, Mgr. Ing. Zdeněk Meier, Ph.D. , MUDr. Michal Kryl
Místo konání: Institut sociálního zdraví CMTF UP, Kateřinská 17, Olomouc
Anotace:  
 • Toužíte se stát terapeutem, zajímá vás psychoterapie a psychosomatika?
 • Potřebujete lépe porozumět své minulosti, chcete zapracovat sami na sobě?
 • Chcete se naučit, jak dobře komunikovat v práci i v osobních vztazích?

Olomoucká teologická fakulta otevírá jedinečný Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku. Sebezkušenostní výcvik je určen zájemcům o úplné psychoterapeutické vzdělání nebo lidem s potřebou intenzivního osobního rozvoje. Absolvovat můžete výcvik úplný, včetně teorie, nebo pouze sebezkušenostní část.  

„Výcvik certifikovala Česká asociace pro psychoterapii, čímž jsme doplnili poslední kostku do puzzle našeho vzdělání sociálního pracovníka pro reformu v psychiatrii. Výcvik jsme rozdělili do několika samostatných částí, takže lze absolvovat například jenom práci ve skupině, anebo pouze teorii. Tím se otvírá možnost studia i pro zájemce, který nemá ambici stát se terapeutem, ale chce skupinu využít pro svůj rozvoj, pro zdravější život, potřebuje lépe porozumět minulosti nebo životu nebo chce získat nové vědomosti a dovednosti. Výcvik s oblibou doporučuji lidem kolem sebe, zvláště těm, se kterými se těžko komunikuje, pracuje nebo žije. Léta práce na sobě se v životě vrátí několikanásobně,“ uvedl garant výcviku prof. Peter Tavel. 

Sebezkušenostní výcvik trvá 5 let a je rozdělen do 3 částí: 

 1.  Skupinová a komunitní zkušenost v rozsahu 300 hodin (první 3 roky). Fáze výcviku je ukončena bilancováním.
 2. Skupinový a komunitní prezenční nácvik dovedností v rozsahu 100 hodin – navazuje na sebezkušenostní části výcviku. 
 3. Skupinová supervize psychoterapeutické práce s klienty v rozsahu 100 hodin, kdy účastníci supervidují vlastní psychoterapeutickou práci. Fáze výcviku je ukončena 2. bilancováním.

Co znamená integrativní psychoterapie?
Jde o respektující přístup ke klientově rozmanitosti, jedinečnosti a jeho potřebám. Terapeutovi poskytuje možnost asimilovat do svého vlastního terapeutického přístupu prvky různých směrů způsobem, který zohledňuje jedinečnost terapeuta a jedinečnost klienta.

Přihláška, termín, lektoři
Výcvik realizuje Institut sociálního zdraví při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Odpovídá požadavkům pro vzdělávání v psychoterapii a byl certifikován Českou asociací pro psychoterapii.
 

Více informací: https://www.integrativnivycvik.cz/ 
Link pro přihlášení: PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO

1. běh březen 2022 - březen 2027

Termín:  březen 2022–březen 2027
Cena:  175 000 Kč (platba je rozložena do 10 splátek)
Lektor:  Mgr. Barbora Kohoutová, Mgr. Lukáš Králíček, Mgr. Eva Petráková, Mgr. Martin Prokeš
Místo konání: Institut sociálního zdraví CMTF UP, Kateřinská 17, Olomouc
Anotace:  
 • Toužíte se stát terapeutem, zajímá vás psychoterapie a psychosomatika?
 • Potřebujete lépe porozumět své minulosti, chcete zapracovat sami na sobě?
 • Chcete se naučit, jak dobře komunikovat v práci i v osobních vztazích?

Olomoucká teologická fakulta otevírá jedinečný Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku. Sebezkušenostní výcvik je určen zájemcům o úplné psychoterapeutické vzdělání nebo lidem s potřebou intenzivního osobního rozvoje. Absolvovat můžete výcvik úplný, včetně teorie, nebo pouze sebezkušenostní část.  

„Výcvik certifikovala Česká asociace pro psychoterapii, čímž jsme doplnili poslední kostku do puzzle našeho vzdělání sociálního pracovníka pro reformu v psychiatrii. Výcvik jsme rozdělili do několika samostatných částí, takže lze absolvovat například jenom práci ve skupině, anebo pouze teorii. Tím se otvírá možnost studia i pro zájemce, který nemá ambici stát se terapeutem, ale chce skupinu využít pro svůj rozvoj, pro zdravější život, potřebuje lépe porozumět minulosti nebo životu nebo chce získat nové vědomosti a dovednosti. Výcvik s oblibou doporučuji lidem kolem sebe, zvláště těm, se kterými se těžko komunikuje, pracuje nebo žije. Léta práce na sobě se v životě vrátí několikanásobně,“ uvedl garant výcviku prof. Peter Tavel. 

Sebezkušenostní výcvik trvá 5 let a je rozdělen do 3 částí: 

 1.  Skupinová a komunitní zkušenost v rozsahu 300 hodin (první 3 roky). Fáze výcviku je ukončena bilancováním.
 2. Skupinový a komunitní prezenční nácvik dovedností v rozsahu 100 hodin – navazuje na sebezkušenostní části výcviku. 
 3. Skupinová supervize psychoterapeutické práce s klienty v rozsahu 100 hodin, kdy účastníci supervidují vlastní psychoterapeutickou práci. Fáze výcviku je ukončena 2. bilancováním.

Co znamená integrativní psychoterapie?
Jde o respektující přístup ke klientově rozmanitosti, jedinečnosti a jeho potřebám. Terapeutovi poskytuje možnost asimilovat do svého vlastního terapeutického přístupu prvky různých směrů způsobem, který zohledňuje jedinečnost terapeuta a jedinečnost klienta.

Přihláška, termín, lektoři
Výcvik realizuje Institut sociálního zdraví při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Odpovídá požadavkům pro vzdělávání v psychoterapii a byl certifikován Českou asociací pro psychoterapii.
 

Více informací: https://www.integrativnivycvik.cz/ 
Link pro přihlášení: PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO

 

Výchova ke stabilitě vztahů

Cílem kurzu je poskytnout pedagogickým pracovníkům, vychovatelům a zainteresované veřejnosti témata dotýkající se speciálně výchovy ke stabilnímu soužití. V Česku je 76% rodinných soužití na bázi úplných rodin a z nich je 88% založeno na manželství. Ze statistik rozvodovosti a ze sledovatelných trendů single a mingle lze usoudit, že mladí nejsou připraveni na jednu z nejdůležitějších a mnoho let trvající oblast svého života - partnerské vztahy. Umění láskyplných vztahů, které jsou základem spokojenosti obou manželů je třeba se učit. Teprve stabilní vztah je východiskem pro založení šťastného domova pro šťastné děti. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, vychovatele, katechety, studenty pedagogických oborů. Poskytne znalosti a podporu postojů díky propojení etiky, biologických a psychosociálních aspektů manželství a rodičovství a zdravotních aspektů intimního života.

Více informací v přiloženém souboru


 

Vzdělávací sebezkušenostní skupina pro formátory řeholníků

Práce s lidmi v duchovním prostředí, její aspekty.

Kurzu se účastní především formátoři nebo lidé, kteří se nějakým způsobem podílejí na formování řeholníků, popřípadě se na tuto službu připravují. Mohou to být také kněží, kteří chtějí pracovat lépe se svými farníky.

Více informací v přiloženém souboru


 

Vzdělávací sebezkušenostní skupina pro řeholníky, formátory, pastorační pracovníky

Termín: 17. 6. (úvodní setkání), 23. – 24. 11. 2023, 15. -16. 2. 2024, 11. – 12. 4. 2024
Lektor: Mgr. Klára Maliňáková, Ph.D.
Cena: kurz je pro účastníky zdarma
Místo konání: Kateřinská 17, Olomouc a Vranov u Brna
Anotace: Seminář se věnuje tématu práce s lidmi v duchovním prostředí. Je určen především lidem, kteří pracují v pastoraci, jsou zapojení v práci řehole nebo se nějakým způsobem podílejí na formování řeholníků, popřípadě se na tuto službu připravují. Mohou to být také kněží, kteří chtějí lépe pracovat se svými farníky v kontextu současné doby (prožívání nejistot a ohrožení). Seminář poskytne příležitost k profesnímu růstu skrze sebezkušenost a prostor pro skupinovou supervizi účastníků. Seminář má limitovaný počet účastníků.

Vzdělávací cíle programu (témata):

Teorie osobnosti - psychologická teorie osobnosti s akcentem na typologii a praktické dopady v životě jedince, behaviorální projevy, které demonstrují určité psychické dispozice jedince.
Psychologie a spiritualita - pohled na psychologickou a spirituální část osobnosti.
Výzkumy a zjištění v této oblasti.
Základy psychosociální práce s jednotlivcem a se skupinou - role psychiatra,
psychologa, psychoterapeuta, kouče a duchovně doprovázejícího. Představení legeartis, práce se skupinou a jednotlivcem v psychoterapii a rozdíly vedení rozhovorů v příslušných rolích.
Základy vedení rozhovoru
Možnost zpětné vazby, konfrontace i podpory skupiny.
Nácviky skupinových aktivit v kontextu vlastního prožitku.
Prostor pro vzájemné poznávání druhých na základě poznání sebe sama.

Financování kurzu:

Kurz je financován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP (číslo projektu NPO_UPOL_MSMT-16589/2022).
Link pro přihlášení:  https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2942/detail/terms

 


 

Základní principy a význam firemní komunikace v odborné praxi

Termín:

10. – 26. 1. 2024

Přihlášení do: 4. 1. 2024
Garant / lektor:  Ing. Tomáš Soldán, Ph.D.
Cena:

4 900 Kč

Místo konání: CMTF, Na Hradě 5, 779 00 Olomouc
Anotace:

1)Základní znalosti z oblasti psychologie vztahů - rozvoj osobnosti.
2) Základní znalosti nástrojů koučinku - metody a jejich využití.

3) Základní nástroje mediace - řešení konfliktních situací.
4) Základní nástroje pro vyjednávání - pravidla vyjednávání včetně mezinárodního.
5) Nastavení pravidel pro uplatnění celkové procesní efektivity - rozdělení úrovní komunikace, přidaná hodnota, strategický rozvoj.
6) Získání základních znalostí z oblasti sdělování informací - tvorba a sdělování pomocí příběhů.
7) Získání základních znalostí z oblasti tvorby a změny ve firemní kultuře - tvorba a metody využití její síly.
8) Základní nástroje pro strategický rozvoj firmy - jak na strategii pohlížet.

Kurz bude veden kombinovanou formou. Přednášky, studijní opory a evaluační nástroje budou připraveny v online prostředí a kurzisti si materiály mohou studovat dle svých časových možností. Interaktivní část bude probíhat prezenčně na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Kurz bude veden kombinovanou formou. Přednášky, studijní opory a evaluační nástroje budou připraveny v online prostředí a kurzisti si materiály mohou studovat dle svých časových možností. Interaktivní část bude probíhat prezenčně na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Vzdělávací cíle:

Připravit posluchače na budoucí odbornou praxi nebo pomoci zorientovat se v současné odborné praxi z pohledu pochopení základních principů komunikace a její aplikace do různých vzájemně propojených oblastí fungování v jakémkoliv firemním prostředí. Obsah je určený pro jak budoucí tak stávající zaměstnance, vedoucí zaměstnance ale i podnikatele a nebo majitele firem.

Komu je kurz určen:

Účastník by měl mít základní znalost mediálního prostředí v ČR a dobré komunikační schopnosti.

Více info: https://www.etikavmediich.cz/firemni-komunikace
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/3140/detail/terms

Zážitková pedagogika a její využití při výuce angličtiny a ostatních jazyků

Zážitková pedagogika a její využití při výuce angličtiny a ostatních jazyků je určena pro učitele základních a středních škol, především učitele cizích jazyků, kteří by zážitkovou pedagogiku aplikovali v rámci svého školního vzdělávacího programu. Hlavním cílem je poskytnout účastníkům obecné teoretické základy, jasné rady a doporučení, praktické příklady a inspiraci pro ty, kteří by se rádi vydali se svými studenty náročnou, ale opravdu obohacující cestou využívající zážitkového učení pro výuku angličtiny a dalších jazyků.“

Lektorem kurzu je Broňa Sobotka, kurz má akreditaci MPSV.


 

Zájmový kurz teologie online

Termín: 16. 9. 2023 – 10. 5. 2024
Lektor: tým lektorů
Cena: dle zvolené varianty 3 900 Kč,  6 900 Kč, 9 900 Kč
Místo konání: kurz probíhá online
Anotace: Program nabízí studium vybraných teologických předmětů online formou prostřednictvím videopřednášek a webinářů na konkrétní témata. Skladba předmětů je nastavena tak, aby měl účastník možnost získat spirituální, biblický, historický a filozoficko-teologický základ v oblasti křesťanské teologie a na základě získaných vědomostí reflektovat křesťanskou nauku. Svým obsahem vede ke zvažování a promýšlení aktuálních výzev současného světa ve světle této nauky a v perspektivě mezináboženského a interkulturního dialogu.
V rámci tohoto programu si účastník volí dva, čtyři nebo šest předmětů ze studijního plánu. Studijní plán bude obsahovat předměty z několika ucelených modulů (spirituálně-biblický, historický a systematický). V prvním modulu nabídneme předměty zaměřené na studium Sterého a Nového zákona a křesťanského duchovního života.

Předměty k výběru (2023/2024:

Úvod do duchovního života (Mgr. Marta Cincialová, Th.D.)

Předmět si klade za cíl uvést účastníky kurzu do duchovního života, předpokládá víru a náboženskou zkušenost nebo alespoň vážný zájem o spiritualitu a je doporučen především těm, kdo chtějí svou křesťanskou zkušenost prohloubit.

Témata: Člověk jako Boží obraz – křesť. antropologie, hřích, milost, přirozenost. Teologální ctnosti. Zákonitosti a fáze duch. vývoje, modely duch. cesty v dějinách křesť. spirituality. Křesťanská zralost. Modlitba - zákl. formy a vývoj modlitby, lectio divina, meditace křesťanská a nekřesťanská. Křesťanská askeze a její smysl, nesprávné pojetí askeze a falešné představy o Bohu. Duchovní rozlišování, smysl pokušení, vášně a neřesti. Přirozené ctnosti. Povolání ke svatosti a osobní povolání. Prostředky duchovního života, překážky na duchovní cestě.

Úvod do studia Bible (ThDr. Lucia Hidvéghyová, Ph.D.)

Účastníkům kurzu se dostane uceleného uvedení do historických knih Starého zákona s důrazem na strukturu, vznik a teologické myšlenky jednotlivých spisů.

Pentateuch a historické knihy SZ (Mgr. Stanislav Pacner, Th.D.)

Témata: obsah, stavba, okolnosti vzniku a hlavní teologické myšlenky Pentateuchu; dále knih Jozue, Soudců, Rút, Samuelových, Královských, Paralipomenon, Ezdráš, Nehemjáš, Ester, Tobiáš, Judit a Makabejských.

Účastníci kurzu získají základní přehled o prostředí, ve kterém vznikaly biblické texty, o náboženské tradici Izraele, o procesu vzniku biblických knih a o dějinách předávání biblických textů. Seznámí se s hlavními věroučnými traktáty o Písmu, tj. s problematikou jeho kánonu, inspirace a pravdivosti. Získají přehled o dějinách a pravidlech výkladu bible i o hlavních církevních dokumentech pojednávajících o Písmu svatém.

Prorocká a mudroslovná literatura SZ (doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D.)

Účastníci kurzu získají základní orientaci v prorocké a mudroslovné literatuře Starého zákona a schopnost vnímat specifický charakter jednotlivých knih.

Témata: “Prorocký fenomén” v kultuře starověkého Blízkého východu, jeho specifika v biblické literatuře, situace izraelského národa v době, kdy vznikají jednotlivé prorocké a mudroslovnými knihy Starého zákona, prorocké knihy Starého zákona, srovnání biblické mudroslovné literatury s mudroslovnou literaturou okolních kultur, mudroslovné a poetické knihy Starého zákona.

Nový zákon I (doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.)

Účastníci kurzu získají základní znalosti o utváření novozákonního kánonu a o předávání a uchovávání textu Nového zákona, získají schopnosti objasnit okolnosti vzniku probíraných novozákonních knih a popsat jejich specifické literární a teologické charakteristiky.

Témata: Pojem Nového zákona, utváření novozákonního kánonu. Dějiny novozákonního kánonu, text Nového zákona: nejdůležitější rukopisy řeckého textu; staré překlady; textová kritika, Seznámení s politickým a náboženským pozadím novozákonní doby, Podrobný úvod do všech čtyř novozákonních evangelií a Skutků apoštolů: okolnosti vzniku, literární charakteristiky, obsah a členění, teologie.

Nový zákon II (doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.)

Účastníci kurzu získají základní znalosti o okolnostech vzniku probíraných novozákonních knih. Účastníci kurzu získají také schopnosti popsat specifické literární a teologické charakteristiky probíraných novozákonních knih.

Témata: Listy Nového zákona, život apoštola Pavla, tzv. protopavlovské listy – přímý autor apoštol Pavel – okolnosti vzniku, literární charakteristiky, členění, obsah, obsah, teologie, tzv. deuteropavlovské listy – Pavlovo jméno v záhlaví těchto listů, avšak jeho autorství je sporné – okolnosti vzniku, literární charakteristiky, obsah a struktura, teologie, List Židům a katolické epištoly (Jak, 1 a 2 Petr, 1–3 Jan, Jud): okolnosti vzniku, literární a teologický charakter, Janovo zjevení: fenomén apokalyptické literatury; okolnosti vzniku, literární a teologický charakter.

Základy liturgiky (doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.)

Předmět seznámí účastníky kurzu s teologickým pojetím liturgie a zdůrazní její paschální rozměr jako slavení událostí spásy. Vnitřní podstata liturgie je při slavení prezentována a sdílena skrze vnější verbální a neverbální prvky.

Témata: Základní liturgika – pojem liturgie, liturgie jako věda v dějinném kontextu; povaha křesťanské liturgie; liturgie jako komunikační proces, slovo a gesta v liturgii; přírodní prvky v liturgii, liturgické předměty; liturgické shromáždění – osoby a služby v liturgii; liturgie a čas; liturgický prostor; liturgie a umění.

Počty lekcí v jednotlivých předmětech jsou následující:

 • Úvod do duchovního života: 6
 • Úvod do studia Bible: 8
 • Pentateuch a historické knihy SZ: 6
 • Prorocká a mudroslovná literatura SZ: 8 (každá je členěna do několika podlekcí)
 • Nový zákon I: 10
 • Nový zákon II.: 6
 • Základy liturgiky: 9

Lekce se člení do dalších podlekcí a budou se účastníkům otevírat postupně po 14 dnech (pokud nebude chtít vyučující nastavit jinou periodu). Vyžadovat budou zhruba 2 hodiny času. Účastníci se budou k lekcím moci i vracet, videopřednášky a materiály zaplacených předmětů jim budou k dispozici po celý rok, takže reálné množství času v kurzu bude záviset jen na jejich zájmu. Kromě videopřednášek by každý kurz měla doprovodit 1-2 online setkání / webináře po 1,5 hodině s vyučujícím (dohromady tedy 3 hodiny přímé výuky), sloužící shrnutí toho nejdůležitějšího a případnému doplnění a zodpovězení otázek.

Požadované předpoklady

Kurz je otevřený široké veřejnosti.

Kontakty:

Garant kurzu: Mgr. et Mgr. Eduard Fiedler, Ph.D., e-mail: eduard.fiedler@upol.cz

Informace o kurzech celoživotního vzdělávání: Mgr. Edita Lukášová, tel. 585 637 174, e-mail: edita.lukasova@upol.cz

Leták ke stažení: ZDE
Link pro přihlášení: přihlašování ukončeno

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)