Informace o studiu

Na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci je možno studovat tři typy studijních programů - bakalářský, magisterský a doktorský, a to v prezenční a kombinované formě.

Nabízíme teologické programy z oblasti charitativní, sociální a humanitární práce a v oblasti sociální pedagogiky.

Proč dál studovat právě u nás?

Teologická fakulta je nejen pro teology

Jsme otevřeni všem bez rozdílu vyznání

Studium teologie i pro laiky

Nabídka pedagogických a sociálních programů

Skvělá možnost kombinovat studium teologie s více jak 20 jinými programy na univerzitě např. Aplikovaná ekonomická studia, Filozofie, Historie, Kulturní antropologie, Žurnalistika...

Na studijniprogramy.upol.cz naleznete: anotaci, profil absolventa, požadavky k přijetí, uplatnitelnost a možné pracovní pozice.

Podrobné informace o studijních programech najdete na uchazečském webu studujcmtf.upol.cz

Prezenční studium

Bakalářské studium

Magisterské studium

  • Katolická teologie (pětiletý prezenční magisterský studijní program) - program je určen pro kandidáty kněžství i pro laické studenty.

Navazující magisterské studium

Kombinované studium

Bakalářské a navazující magisterské studium

testy z minulého roku k nahlédnutí

Doktorské studium

Doktorskému studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě je věnována zvláštní stránka.

Katalog studijních programů a oborů

Přehled všech studijních programů a oborů s informacemi pro zájemce o studium najdete v Katalogu studijních programů a oborů