Fakultní orgány

Vedení fakulty

Velký kancléř
J. Ex. Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Předseda Akademického senátu CMTF
Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.
585 637 176
jaroslav.franc@upol.cz

doc. Vít Hušek, Th.D.
proděkan pro vědu a výzkum, stálý zástupce děkana
585 637 004
vit.husek@upol.cz

Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.
proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání
585 637 002
marta.cincialova@upol.cz

Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
proděkan pro strategické plánování a kvalitu
739 249 026, 585 637 006
tomas.parma@upol.cz 

doc. Dominik Opatrný, Th.D.
proděkan pro zahraničí
731788901
dominik.opatrny@upol.cz

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti
585 637 003
jiri.pospisil@upol.cz

Mgr. Ivan Drábek
tajemník fakulty
728 142 575, 585 637 008
ivan.drabek@upol.cz

Akademický senát

E-maily odeslané na adresu ascmtf@listserv.upol.cz budou doručeny všem členům senátu.

Členové AS CMTF pro období 1. února 2018 — 31. ledna 2021

Zápis o výsledcích voleb do AS CMTF UP na volební období 1. února 2018 — 31. ledna 2021.

Komora akademických pracovníků

doc. Martin Cajthaml, Ph.D. - zvolen pedagogickou kurií

Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. - zvolen pedagogickou kurií

ThLic. Jakub Doležel, Th.D. - zvolen studentskou kurií

Mgr. Jaroslav Franc, Th.D. - zvolen studentskou kurií

Mgr. Vít Hlinka, Th.D. - zvolen pedagogickou kurií

Mgr. Jan Koblížek, Th.D. - zvolen pedagogickou kurií

doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D. - zvolen pedagogickou kurií

RNDr. Ivana Vlková, Th.D. - zvolena pedagogickou kurií

Studentská komora

Ing. Josef Biernát (josef.biernat01@upol.cz) - zvolen pedagogickou kurií

Anežka Troppová (anezka.troppova01@upol.cz) - zvolena studentskou kurií

Bc. Martina Igazová (martina.igazova01@upol.cz) - zvolena studentskou kurií

Mgr. Klára Maliňáková (klara.malinakova@upol.cz) - zvolena studentskou kurií

Zápisy AS CMTF

Vědecká rada

Předseda:
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Členové interní:
doc. Martin Cajthaml, Ph.D.
doc. Vít Hušek, Th.D.
doc. Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.
prof. František Kunetka, Th.D.
doc. Tatiana Matulayová, PhD.
prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.
doc. Damián Němec, dr
doc. PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.
prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Členové externí:
Mons. Jan Graubner
prof. RNDr. Ladislav Csontos, PhD. (TF TU v Bratislavě)
prof. Lenka Karfíková, Dr.theol. (ETF UK v Praze)
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JU v Českých Budějovicích)
prof. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF UK v Praze)
doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. (KTF UK v Praze)
prof. Martin Prudký, Th.D. (ETF UK v Praze)
doc. RNDr. Mgr. Reginald A. Slavkovský, PhD. (FF TU v Trnavě)

Dokumenty VR CMTF

Disciplinární komise

Členové - akademici:
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.
doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.
Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.

Členové - studenti:
Karolína Čečilová (Teologické nauky, Sociální pedagogika)
Michal Štverák (Katolická teologie)
Kateřina Vaňková (Mezinárodní sociální a humanitární práce)

Funkční období:
11. 10. 2018 - 10. 10. 2020