Fakultní orgány

Vedení fakulty

Velký kancléř
J. Ex. Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Předseda Akademického senátu CMTF
Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.
585 637 176
jaroslav.franc@upol.cz

doc. Vít Hušek, Th.D.
proděkan pro vědu a výzkum, stálý zástupce děkana
585 637 004
vit.husek@upol.cz

Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.
proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání
585 637 002
marta.cincialova@upol.cz

doc. Petr Chalupa, Th.D.
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti
585 637 003
petr.chalupa@upol.cz

Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
proděkan pro zahraniční záležitosti
739 249 026, 585 637 006
tomas.parma@upol.cz 

Mgr. Ivan Drábek
tajemník fakulty
728 142 575, 585 637 008
ivan.drabek@upol.cz

Akademický senát

E-maily odeslané na adresu ascmtf@listserv.upol.cz budou doručeny všem členům senátu.

Členové AS CMTF pro období 1. února 2018 — 31. ledna 2021

Zápis o výsledcích voleb do AS CMTF UP na volební období 1. února 2018 — 31. ledna 2021.

Komora akademických pracovníků

Mgr. Jaroslav Franc, Th.D. - zvolen studentskou kurií

ThLic. Jakub Doležel, Th.D. - zvolen studentskou kurií

Mgr. Jan Koblížek, Th.D. - zvolen pedagogickou kurií

doc. Martin Cajthaml, Ph.D. - zvolen pedagogickou kurií

RNDr. Ivana Vlková, Th.D. - zvolena pedagogickou kurií

Mgr. Dominik Opatrný, Th.D. - zvolen pedagogickou kurií

Mgr. Vít Hlinka, Th.D. - zvolen pedagogickou kurií

Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. - zvolen pedagogickou kurií

Studentská komora

Ing. Josef Biernát (josef.biernat01@upol.cz) - zvolen pedagogickou kurií

Anežka Troppová (anezka.troppova01@upol.cz) - zvolena studentskou kurií

Bc. Martina Igazová (martina.igazova01@upol.cz) - zvolena studentskou kurií

Mgr. Helena Pipová (helena.pipova01@upol.cz) - zvolena studentskou kurií

Zápisy AS CMTF

Vědecká rada

Předseda:
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Členové interní:
prof. Pavel Ambros, Th.D.
doc. Martin Cajthaml, Ph.D.
doc. Petr Chalupa, Th.D.
doc. Vít Hušek, Th.D.
prof. František Kunetka, Th.D.
prof. PhDr. René Lužica, ArtD.
doc. Damián Němec, dr
prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Členové externí:
prof. RNDr. Ladislav Csontos, PhD. (TF TU Bratislava)
Mons. Jan Graubner (Velký kancléř fakulty)
prof. Lenka Karfíková, Dr.theol. (ETF UK Praha)
prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD. (LF UPJŠ Košice)
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JU České Budějovice)
doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. (KTF UK Praha)
prof. ThDr. Martin Prudký (ETF UK Praha)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (FHS MU Brno)
prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.

Dokumenty VR CMTF

Disciplinární komise

Předseda:
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.

Členové - akademici:
doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.
Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.

Členové - studenti:
Lukáš Dořičák (Katolická teologie)
MgA. Lukáš Graca (Katolická teologie)
Karolína Čečilová (Teologické nauky, Sociální pedagogika)

Funkční období:
1. 5. 2016 – 30. 4. 2018