Projekty a granty

Aktuálně řešené projekty a granty v roce 2022

GAČR – standardní projekty

číslo název hlavní řešitel

19-04800S

Asimilace, nebo integrace? Využití zahraničních zkušeností a Romských perspektiv pro sociální začleňování v České Republice

Antonie DVOŘÁKOVÁ

21-05523S

Monastická rétorika v Apologii Bernarda z Clairvaux a evropská monastická tradice 12. století

Iva ADÁMKOVÁ

22-20873S

Biblická exegeze Klementa Alexandrijského jako zdroj jeho pojetí tělesnosti

Veronika ČERNUŠKOVÁ

GAČR – spoluřešitel UP

číslo název hlavní řešitel hlavní spoluřešitel

21-25233S

Koncept struktury a společenská ontologie Cambridgeské skupiny

Dr. Josef Menšík (MU v Brně)

Petr DVOŘÁK

Ministerstvo kultury

číslo název hlavní řešitel

DG18P02OVV035

Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace

Jitka JONOVÁ

TAČR – program ÉTA

číslo název hlavní řešitel

TL05000217

Aplikovaný výzkum pro inovaci sociální práce zapojující koncept spirituální citlivosti

Jakub DOLEŽEL

TAČR – spoluřešitel UP (spolu s UK a MU)

číslonázevhlavní řešitelspoluřešitelrok řešení
TL01000146Profesionalizace sociální práce v České republiceOldřich Matoušek
(UK v Praze)
Tatiana MATULAYOVÁ
Pavel NAVRÁTIL
(MU v Brně)
2. (ze 3)

TAČR – program ZÉTA

číslonázevhlavní řešitelrok řešení
TJ02000150Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postiženímKristýna GÁBOVÁ1. (ze 2)
(5/2019-4/2021)

AZV

číslo název hlavní řešitel

NU20-07-00100

Dynamika vnímání důstojnosti v průběhu demence

Kristýna GÁBOVÁ

Evropské strukturální a investiční fondy (OPVVV)

číslo název hlavní řešitel

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016445

FAST Rodina a škola společně

Evžen WEIGL, Richard KOŘÍNEK

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016810

Škola dobrých vztahů

Evžen WEIGL

Fondy EHP (Ministerstvo financí) – Program Zdraví

číslo název hlavní řešitel

ZD-ZDOVA1-021

Pro Zdraví Duše

Evžen WEIGL

Projekty JUNIORSKÉ UP

číslo název hlavní řešitel

JG_2020_006

The efficacy, effectiveness and use of Emotion-Focused Therapy in counselling for university students: an experimental study

Petr MIKOŠKA

Projekty IGA – Studentská grantová soutěž UP Olomouc

číslo projektu název projektu hlavní řešitel

CMTF_2022_001

Sociální a psychologické determinanty zdraví

Kristýna GÁBOVÁ

CMTF_2022_002

Posílení informovanosti sociálních pracovníků o ADHD

Růžena KRTKOVÁ RUDNICKÁ

CMTF_2022_003

Katolická církev v českých zemích v 19. a 20. století

Jitka JONOVÁ

CMTF_2022_004

Oblasti výzkumu pedagogické práce s dětmi a dospělými

Milena ÖBRINK HOBZOVÁ

CMTF_2022_005

Hodnotový kontext sociálního fungování II.

Jiří POSPÍŠIL

CMTF_2022_006

Liturgika, právo a historie jako součást vzdělávání duchovenstv

Monika MENKE

CMTF_2022_007

Setkávat se, komunikovat a jednat

Tomáš PARMA

CMTF_2022_008

Cruces interpretum druhého listu Korinťanům

Petr MAREČEK

CMTF_2022_009

Nové výzvy pre systematickú teológiu a filozofiu

Milan ŽILÁK

Projekty IGRÁČEK

číslo název hlavní řešitel

DSGC-2021-0166

Sensory processing sensitivity and its associations with mental health

BUCHTOVÁ Marie

DSGC-2021-0127

On good intentions, bad actions, and happy life

LOVÁS Peter Samuel

DSGC-2021-0093

The Present and Potential Contribution of Sacramental Wine to Wine Tourism in Selected Wine Regions of Southern Europe

ŘÍKOVSKÝ Josef

DSGC-2021-0122

Selected psychological, social and moral aspects of the COVID-19 pandemic and their consequences on health.

ŽÍDKOVÁ Radka

Historický přehled řešených projektů

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)