Projekty a granty

Aktuálně řešené projekty a granty v roce 2017

GAČR – standardní projekty

číslo název hlavní řešitel rok řešení
15- 10061S Fenomenologická etika Dietricha von Hildebranda Martin Cajthaml 3. (ze 3)
16- 26213S Recepce teologických tradicí křesťanského Východu Pavel Aambros 2. (ze 3)
16- 08021S Teologie stvoření - výzvy přírodních věd a trinitární teologii Ctirad Pospíšil 2. (ze 3)
17- 09713S O občanské společnosti – Joseph Vialatoux a sociální katolicismus ve Francii Jan Koblížek 1. (ze 3 )

GAČR – Centrum excelence

číslo název hlavní řešitel hlavní spoluřešitel rok řešení
GBP401/12/G168 Historie a interpretace Bible Jan Dušek (ETF UK v Praze) Vít Hušek 6. (ze 7)

Horizon 2020

číslonázevhlavní řešitelhlavní spoluřešitelrok řešení
Models of Child Health Appraised (MOCHA)Peter TavelLucie Klůzová Kráčmarová

Evropské strukturální a investiční fondy

Projekty IGA – Studentská grantová soutěž UP Olomouc

číslo projektu název projektu hlavní řešitel
IGA_CMTF_2017_002 Ekumenický rozměr liturgických a kanonicko- právních norem v kontextu církevních dějin Monika Menke
IGA_CMTF_2017_003 Hodnotová výchova ve volném čase Marcela Fojtíková Roubalová
IGA_CMTF_2017_004 Scholastické a patristické prameny Petr Dvorský
IGA_CMTF_2017_005 Doprovázet, rozlišovat, integrovat - Velehradské dialogy 2017 Pavel Ambros
IGA_CMTF_2017_006 Dějiny české i světové teologie Ctirad V. Pospíšil
IGA_CMTF_2017_008 Analýza spirituálních, psychologických, sociálních a biologických determinant zdraví Michal Půža
IGA_CMTF_2017_009 Metodologie DIPEx v oblasti onkologických onemocnění Kristýna Vacková
IGA_CMTF_2017_010 Profesionalizace a deprofesionalizace v praxi české sociální práce Tatiana Matulayová

Historický přehled řešených projektů