Aktuálně řešené projekty a granty v roce 2022

GAČR – standardní projekty

číslo název hlavní řešitel

19-04800S

Asimilace, nebo integrace? Využití zahraničních zkušeností a Romských perspektiv pro sociální začleňování v České Republice

Antonie DVOŘÁKOVÁ

21-05523S

Monastická rétorika v Apologii Bernarda z Clairvaux a evropská monastická tradice 12. století

Iva ADÁMKOVÁ

22-20873S

Biblická exegeze Klementa Alexandrijského jako zdroj jeho pojetí tělesnosti

Veronika ČERNUŠKOVÁ

GAČR – spoluřešitel UP

číslo název hlavní řešitel hlavní spoluřešitel

21-25233S

Koncept struktury a společenská ontologie Cambridgeské skupiny

Dr. Josef Menšík (MU v Brně)

Petr DVOŘÁK

Ministerstvo kultury

číslo název hlavní řešitel

DG18P02OVV035

Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace

Jitka JONOVÁ

TAČR – program ÉTA

číslo název hlavní řešitel

TL05000217

Aplikovaný výzkum pro inovaci sociální práce zapojující koncept spirituální citlivosti

Jakub DOLEŽEL

TAČR – spoluřešitel UP (spolu s UK a MU)

číslo název hlavní řešitel spoluřešitel rok řešení
TL01000146 Profesionalizace sociální práce v České republice Oldřich Matoušek
(UK v Praze)
Tatiana MATULAYOVÁ
Pavel NAVRÁTIL
(MU v Brně)
2. (ze 3)

TAČR – program ZÉTA

číslo název hlavní řešitel rok řešení
TJ02000150 Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením Kristýna GÁBOVÁ 1. (ze 2)
(5/2019-4/2021)

AZV

číslo název hlavní řešitel

NU20-07-00100

Dynamika vnímání důstojnosti v průběhu demence

Kristýna GÁBOVÁ

Evropské strukturální a investiční fondy (OPVVV)

číslo název hlavní řešitel

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016445

FAST Rodina a škola společně

Evžen WEIGL, Richard KOŘÍNEK

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016810

Škola dobrých vztahů

Evžen WEIGL

Fondy EHP (Ministerstvo financí) – Program Zdraví

číslo název hlavní řešitel

ZD-ZDOVA1-021

Pro Zdraví Duše

Evžen WEIGL

Projekty JUNIORSKÉ UP

číslo název hlavní řešitel

JG_2020_006

The efficacy, effectiveness and use of Emotion-Focused Therapy in counselling for university students: an experimental study

Petr MIKOŠKA

Projekty IGA – Studentská grantová soutěž UP Olomouc

číslo projektu název projektu hlavní řešitel

CMTF_2022_001

Sociální a psychologické determinanty zdraví

Kristýna GÁBOVÁ

CMTF_2022_002

Posílení informovanosti sociálních pracovníků o ADHD

Růžena KRTKOVÁ RUDNICKÁ

CMTF_2022_003

Katolická církev v českých zemích v 19. a 20. století

Jitka JONOVÁ

CMTF_2022_004

Oblasti výzkumu pedagogické práce s dětmi a dospělými

Milena ÖBRINK HOBZOVÁ

CMTF_2022_005

Hodnotový kontext sociálního fungování II.

Jiří POSPÍŠIL

CMTF_2022_006

Liturgika, právo a historie jako součást vzdělávání duchovenstv

Monika MENKE

CMTF_2022_007

Setkávat se, komunikovat a jednat

Tomáš PARMA

CMTF_2022_008

Cruces interpretum druhého listu Korinťanům

Petr MAREČEK

CMTF_2022_009

Nové výzvy pre systematickú teológiu a filozofiu

Milan ŽILÁK

Projekty IGRÁČEK

číslo název hlavní řešitel

DSGC-2021-0166

Sensory processing sensitivity and its associations with mental health

BUCHTOVÁ Marie

DSGC-2021-0127

On good intentions, bad actions, and happy life

LOVÁS Peter Samuel

DSGC-2021-0093

The Present and Potential Contribution of Sacramental Wine to Wine Tourism in Selected Wine Regions of Southern Europe

ŘÍKOVSKÝ Josef

DSGC-2021-0122

Selected psychological, social and moral aspects of the COVID-19 pandemic and their consequences on health.

ŽÍDKOVÁ Radka

Historický přehled řešených projektů

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)