Poradenství

Centrum poradenské služby CMTF UP zajišťuje psychologické a studijní poradenství. Poskytuje rovněž osobní doprovázení a pastorační službu studentům, vyučujícím a zaměstnancům CMTF.

Psychologické poradenství v otázkách osobních, vztahových a náboženských:
prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
585 637 001
peter.tavel@upol.cz
Konzultace po předchozím objednání.

Poradenství v záležitostech studia na CMTF UP:
Jana Zajacová
vedoucí studijního oddělení
585 637 010
jana.zajacova@upol.cz

Pro studijní záležitosti a pro nostrifikaci studia konaného v zahraničí:
doc. Petr Chalupa, Th.D.
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti
585 637 003
petr.chalupa@upol.cz

Pro oblast dalšího vzdělávání (zvláště celoživotní vzdělávání):
Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.
proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání
739 249 025, 585 637 002
marta.cincialova@upol.cz

Pro možnosti studia v zahraničí:
doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.
proděkan pro zahraniční záležitosti
585 637 126
dominik.opatrny@upol.cz

Mgr. Petra Hubená
referentka pro zahraniční vztahy
585 637 340
petra.hubena@upol.cz