Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se uskuteční v pátek 7. prosince 2018 a v sobotu 19. ledna 2019 od 9.00 do 14.00 hod. v budově Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 22. Na studijním oddělení fakulty budou referentky poskytovat informace o otevíraných studijních oborech a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením.

Zástupci Katedry křesťanské výchovy představí uchazečům bakalářský a na něj navazující magisterský studijní obor Sociální pedagogika a zodpoví jejich dotazy.

Zástupci Katedry křesťanské sociální práce budou poskytovat podrobné informace o bakalářských studijních oborech Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS-VOŠs Olomouc, a na ně navazujícím magisterském studijním oboru Charitativní a sociální práce.

prezentace studia ve třech oblastech:

  1. teologie: prezentace bible a hebrejštiny, řečtiny, latiny netradiční formou. Co je liturgie a o co jde, co k čemu slouží? Kdo je to kněz. K čemu může být studium teologie, když nechci být knězem? Dá se studovat teologie v kombinace s jinými obory a může být užitečná k něčemu? Prostor k otázkám, informace o možnostech studia a jeho využití,
  2. sociální práce: workshop Sociální pracovník jako superhrdina. Příležitost k otázkám, prezentace forem výuky, zahraničních praxí,
  3. sociální pedagogika - informace o přijímacím řízení, o praxích, o literatuře, ze které se studuje, o adaptačním kurzu. Den otevřených dveří je na oboru Sociální pedagogika veden formou konzultací – po celou dobu se zájemcům věnujeme individuálně. Zároveň je dána uchazeči možnost zkusit si přijímací řízení nanečisto – jsou jim předloženy testy z minulých let, zájemci se také dozví, jak probíhá ústní část přijímacích zkoušek.

Den otevřených dveří na UP

Nestihnete Den otevřených dveří?

Zeptejte se našich studentů, jak se u nás studuje nebo kontaktujte naše studijní oddělení.