Informace o studiu

Teologické obory

V oblasti teologie je možné studovat v následujících studijních oborech:

  • Katolická teologie (pětiletý prezenční magisterský obor): obor je určen pro kandidáty kněžství i pro laické studenty.
  • Teologická studia (tříletý bakalářský a dvouletý navazující magisterský obor, prezenční forma): obor je určen především pro laické studenty, kteří kombinují studium základů teologie s jinými obory na Univerzitě Palackého
  • Teologické nauky (tříletý bakalářský a dvouletý navazující magisterský obor, kombinovaná forma): obor je určen pro laické studenty nebo pro kandidáty jáhenské služby
  • Učitelství náboženství pro základní školy - Katechetika (dvouletý navazující magisterský dvouobor, kombinovaná forma): obor navazuje na bakalářský studijní program Teologické nauky, je určen pro získání pedagogické a vychovatelské aprobace pro výuku náboženství a katechetiku

Obory oblasti charitativní, sociální a humanitární práce

V oblasti charitativní, sociální a humanitární práce je možné na fakultě studovat v následujících oborech (obory.upol.cz):

  • Charitativní a sociální práce (tříletý bakalářský obor, v prezenční i kombinované formě): obor je realizován ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální Olomouc a uchazeč má povinnost podat přihlášku ke studiu i na tuto školu.
  • Mezinárodní sociální a humanitární práce (tříletý bakalářský obor, v prezenční formě obory.upol.cz): obor je realizován ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální Olomouc a uchazeč má povinnost podat přihlášku ke studiu i na tuto školu.
  • Charitativní a sociální práce (dvouletý navazující magisterský obor, v prezenční i kombinované formě): obor je zajišťován Katedrou křesťanské sociální práce CMTF, má následující specializace: Řízení v sociálních službách (v prezenční i kombinované formě), Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce (pouze v prezenční formě), Sociální práce s rodinami (pouze v prezenční formě)

testy z minulého roku k nahlédnutí

Obory oblasti Sociální pedagogika

V oblasti sociální pedagogiky je možné studovat ve dvou oborech:

  • Sociální pedagogika (tříletý bakalářský obor, v prezenční i kombinované formě)
  • Sociální pedagogika (dvouletý navazující magisterský obor, v prezenční i kombinované formě)

Doktorské studium

Doktorskému studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě je věnována zvláštní stránka.

Katalog oborů

Přehled všech oborů s informacemi pro zájemce o studium najdete v Katalogu oborů.