Úřední deska

Oznámení

18. 9. 2023

AS CMTF v souladu s platným Volebním řádem AS CMTF schválil na svém zasedání 14. 6. 2023 usnesení o vyhlášení voleb do AS CMTF na funkční období od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2027 včetně složení volební komise a časového harmonogramu ...

30. 5. 2023

Výsledky opakovaných voleb na CMTF do AS UP pro volební období 2023–2026 konaných ve dnech 22.–30. května 2023.

12. 5. 2023

Výsledky voleb do AS UP pro volební období 2023–2026 konaných ve dnech 3.–11. května 2023.

Studijní záležitosti

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2022/2023  (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

 

Rozvrhy studijních programů

vyuka.cmtf.upol.cz

Aktuální výuka na CMTF

vyuka.cmtf.upol.cz/nastenka

Akreditované studijní obory na CMTF UP

Katalog programů a oborů

žádosti o akreditace

Rigorózní řízení

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Dokumenty a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
CMTF-A-22/01 Statut CMTF UP v Olomouci 17.12.2021
CMTF-A-20/01 Jednací řád Akademického senátu CMTF ze dne 17. 12. 2020 18.12.2020
CMTF-A-20/02-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady CMTF (I. úplné znění) 18.12.2020
CMTF-A-19/03 Vnitřní předpis CMTF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci 17.10.2019
VP 1/2017 Volební řád Akademického senátu CMTF UP 15.6.2017

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
CMTF-B-23_03 Zřízení Katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění a Katedry církevního práva na CMTF UP v Olomouci 31.8.2023
CMTF-B-23_04 Zrušení Katedry liturgické teologie na CMTF UP v Olomouci 31.8.2023
CMTF-B-23_05 Změna názvu Katedry komunikačních studií (KMS) na Katedru komunikace na CMTF UP v Olomouci 31.8.2023
CMTF-B-23_06 Transformace Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty jako samostatného institutu na CMTF UP v Olomouci 31.8.2023
CMTF-B-23_07 Transformace Institutu sociálního zdraví (OUSHI) jako samostatného institutu na CMTF UP v Olomouci 31.8.2023
CMTF-B-23_01 Jmenování Ediční komise CMTF UP a redakční rady časopisu Studia theologica 15.4.2023
CMTF-B-22/09 Jmenování Disciplinární komise CMTF UP 1.12.2022
CMTF-B-22_08 Jmenování Oborové rady sociálních a spirituálních determinant zdraví 11.11.2022
CMTF-B-22_05 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů CMTF UP v období 13. 10. 2022 - 13. 9. 2026 13.10.2022
CMTF-B-22_03 Tvůrčí volno na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci 14.9.2022
CMTF-B-21_11-UZ01 Prováděcí směrnice k realizaci akreditovaných nebo schválených studijních programů, programů celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na CMTF UP v Olomouci - I. úplné znění 1.9.2022
CMTF-B-21_11-N01 Novela č. 1 Prováděcí směrnice k realizaci akreditovaných nebo schválených studijních programů, programů celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na CMTF UP v Olomouci 1.9.2022
CMTF-B-18/05 Organizační řád CMTF UP 20.4.2018
CMTF-B-17/02 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 25.10.2017
CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP 25.10.2017
PRIK 2/2015 Jmenování Koordinační rady OP VVV na CMTF UP 27.5.2015

Plný seznam vnitřních předpisů a norem CMTF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Další předpisy a normy CMTF a UP jsou dostupné v UPShare

Základní dokumenty CMTF

Výroční zprávy CMTF

Číslo normy Název Účinnost od
2022 - VZ CMTF o hodpodaření Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2022 14.6.2023
VZČ 2022 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2022 22.3.2023
VZH 2021 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2021 1.6.2022
VZČ 2021 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2021 7.4.2022
VZČ 2020 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2020 30.3.2021
VZH 2020 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2020 30.3.2021
VZH 2019 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2019 14.5.2020
VZČ 2019 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2019 1.5.2020
VZH 2018 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2018 12.6.2019
VZ 2018 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2018 24.4.2019
VZH 2017 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2017 27.6.2018
VZ 2017 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2017 25.4.2018
VZ-H 2016 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2016 1.6.2017
VZ-Č 2016 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2016 31.3.2017
VZ-H 2015 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2015 28.4.2016
VZ-Č 2015 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2015 14.4.2016
VZ-H 2014 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2014 10.6.2015
VZ-Č 2014 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2014 11.4.2015
VZ-H 2013 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2013 11.6.2014
VZ-Č 2013 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2013 26.3.2014
VZ-H 2012 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2012 11.4.2013
VZ-Č 2012 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2012 15.3.2013

Strategický záměr CMTF

Číslo normy Název Účinnost od
PR SZ 2023 Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti CMTF UP - na rok 2023 22.3.2023
SZ 2021+ Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti CMTF UP na období 2021+ 24.11.2021

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)