Fakultní orgány

Vedení fakulty

Velký kancléř

J. Ex. Mons. Jan Graubner

arcibiskup olomoucký a metropolita moravský


Předseda Akademického senátu CMTF

Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.

jaroslav.franc@upol.cz

58 563 7176


Proděkan pro vědu a výzkum, stálý zástupce děkana

doc. Vít Hušek, Th.D.

vit.husek@upol.cz

58 563 7004


Proděkanka pro organizaci, rozvoj a vnější vztahy

Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.

marta.cincialova@upol.cz

58 563 7002


Proděkan pro strategické plánování a kvalitu

Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.

tomas.parma@upol.cz

58 563 7006, 739 249 026


Proděkan pro zahraničí

doc. Dominik Opatrný, Th.D.

dominik.opatrny@upol.cz

731 788 901


Proděkan pro studium a další vzdělávání

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

jiri.pospisil@upol.cz

58 563 7003


Tajemník fakulty

Mgr. Ivan Drábek

ivan.drabek@upol.cz

58 563 7008, 728 142 575

Akademický senát

E-maily odeslané na adresu ascmtf@listserv.upol.cz budou doručeny všem členům senátu.

Členové AS CMTF pro období 1. února 2018 — 31. ledna 2021

Zápis o výsledcích voleb do AS CMTF UP na volební období 1. února 2018 — 31. ledna 2021.

Komora akademických pracovníků

doc. Martin Cajthaml, Ph.D. - zvolen pedagogickou kurií, místopředseda AS CMTF za komoru akademických pracovníků

Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. - zvolen pedagogickou kurií

ThLic. Jakub Doležel, Th.D. - zvolen studentskou kurií

Mgr. Jaroslav Franc, Th.D. - zvolen studentskou kurií, předseda AS CMTF

Mgr. Vít Hlinka, Th.D. - zvolen pedagogickou kurií

Mgr. Jan Koblížek, Th.D. - zvolen pedagogickou kurií

doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.  - zvolena pedagogickou kurií

RNDr. Ivana Vlková, Th.D. - zvolena pedagogickou kurií

Studentská komora

Ing. Vojtěch Buchta (vojtech.buchta01@upol.cz) – zvolen pedagogickou kurií

Bc. Martina Igazová (martina.igazova01@upol.cz) - zvolena studentskou kurií

Ráchel Jiroutová (rachel.jiroutova01@upol.cz) – zvolena studentkou kurií

Barbora Nováková (barbora.novakova05@upol.cz) – zvolena studentskou kurií

Zápisy AS CMTF

2019

2015

2014

2013

2012

Vědecká rada

Předseda:
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Členové interní:
doc. Martin Cajthaml, Ph.D.
doc. Vít Hušek, Th.D.
doc. Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.
prof. František Kunetka, Th.D.
doc. Tatiana Matulayová, PhD.
prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.
doc. Damián Němec, dr
doc. PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.
prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Členové externí:
Mons. Jan Graubner
prof. RNDr. Ladislav Csontos, PhD. (TF TU v Bratislavě)
prof. Lenka Karfíková, Dr.theol. (ETF UK v Praze)
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JU v Českých Budějovicích)
prof. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF UK v Praze)
doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. (KTF UK v Praze)
prof. Martin Prudký, Th.D. (ETF UK v Praze)
doc. RNDr. Mgr. Reginald A. Slavkovský, PhD. (FF TU v Trnavě)

Zápisy VR CMTF

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Disciplinární komise

Členové - akademici:
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.
doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.
Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.

Členové - studenti:
Karolína Čečilová (Teologické nauky, Sociální pedagogika)
Michal Štverák (Katolická teologie)
Kateřina Vaňková (Mezinárodní sociální a humanitární práce)

Funkční období:
11. 10. 2018 - 10. 10. 2020