Mgr. Jakub Doležel, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637194, 739652292

Katedra křesťanské sociální práce

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

4.13

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Zatloukal L., Matulayová T., Jurníčková P., Matulayová N., Doležel J., Šlechtová H. Using Solution-Focused Coaching in Social Work Practice with the Long-Term Unemployed to Promote Their Well-Being. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023. (ČLÁNEK)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Doležel J. Biblické inspirace sociální práce - a jak je nacházet? Kresťanské východiská sociálnej práce a jej misijný rozmer. 2009.
Pompey H., Doležel J. Zhodnocení konference. In . (Eds.) Mezinárodní konference Deus caritas est - Církev jako společenství lásky ve službě trpícímu člověku - Charitní idea a hodnotová orientace v zemích transformace - Dokumentace a zhodnocení. 2008.
Doležel J. Farnost jako místo sociální práce církve. Novozákonní východiska a příklad dobré praxe. Spravedlnost a služba II. sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS-VOŠ sociální Olomouc. 2007.
Doležel J. Bůh na straně chudých a slabých ? biblické inspirace pro sociální práci. Spravedlnost a služba: Sborník ku příležitosti desetiletého výročí CARITAS-VOŠ sociální Olomouc. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Doležel J. Complementarity of the Caritas Practice and Catholic Social Teaching (CST) in the Perspective of “Dual Focus” of Social Work Practice. Church Caritas Ministry in the Perspective of Caritas-Theology and Catholic Social Teaching. 2015.
Matoušek O., Doležel J. Domácí historie sociální práce. Encyklopedie sociální práce. 2013.
Doležel J. Sociální práce do počátku novověku. Encyklopedie sociální práce. 2013.
Doležel J., Matoušek O. Sociální práce od doby reformace do 19. století. Encyklopedie sociální práce. 2013.
Doležel J. Co dělá sociální práci křesťanskou? In Opatrný M., Lehner M. (Eds.) Teorie a praxe charitativní práce / Uvedení do problematiky. Praktická reflexe a aplikace. 2010.
Doležel J. Was macht soziale Arbeit christlich? In Opatrný M., Lehner M. (Eds.) Theorie und Praxis der Karitativen Arbeit / Einführung in die Problematik. Praktische Reflexion und Anwendung. 2010.
Doležel J. Biblické kořeny sociální práce. Praktická teologie pro sociální pracovníky. 2008.
Doležel J. Nárys dějin charitní služby chudým a trpícím - historické inspirace sociální práce. Praktická teologie pro sociální pracovníky. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Doležel J. Osobnostní rizika pomáhající praxe. Syndrom pomocníka ve světle biblické moudrosti. přednáška pro Diecézní charitu České Budějovice. 2009.
Doležel J. Potřebuje Charita Kodex? Jaká je situace v okolních národních Charitách? Kodex a jeho tlak na ideál. Setkání ředitelů Charit olomoucké arcidiecéze, jejich zástupců a pastoračních asistentů na Velehradě. 2009.
Doležel J. Charitativní služba člověku v nouzi v dokumentech Benedikta XVI. Vzdělávací kurz děkanátu Zábřeh. 2008.
Doležel J. Sociální nauka církve, její vývoj, architektura a vybrané oblasti uplatnění. Vzdělávací kurz děkanátu Zábřeh. 2008.
Doležel J. Duchovní zakořenění charitního díla. Kurz pro pracovníky Charity Olomouc. 2007.
Doležel J. Duchovní zakořenění charitního díla u nás a v zahraničí. Přednáška pro pracovníky Charity Valašské Meziříčí. 2007.
Doležel J. Encyklika Deus Caritas est - povzbuzení k diakonii ve farnosti. Promluva k farníkům farnosti Valašské Meziříčí. 2007.
Doležel J. Encyklika Deus Caritas est - šance pro církev v ČR nebo jen další z mnoha encyklik? Přednáška pro spolupracovníky Charity Valašské Meziříčí. 2007.
Doležel J. Farnost jako místo sociální práce církve - novozákonní východiska a příklady dobré praxe. Přednáška na Kněžském dni olomoucké arcidiecéze. 2007.
Doležel J. Soziale Verantwortung zwischen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zwängen in Tschechien. Přednáška pro Freundenkreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. 2007.
Doležel J. Démonické představy o Bohu. Přednáška na setkání trvalých jáhnů olomoucké arcidiecéze. 2006.
Doležel J. Dva směry argumentace encykliky Deus caritas est. Přednáška na setkání ředitelů Farních a Oblastních charit a předsedů dobrovolných Charit s kněžími a jáhny. 2006.
Doležel J. Encyklika Deus Caritas est ? šance pro církev v ČR nebo jen další z mnoha encyklik? Přednáška pro pobočku MSKA v Zábřehu a pracovníky Charity Zábřeh n. M. 2006.
Doležel J. Charita a farnost. Přednáška na Pouti kněží olomoucké arcidiecéze. 2006.
Doležel J. Charitně-teologické požadavky na řízení kvality v charitní praxi. Přednáška na Konferenci ředitelů Charit olomoucké arcidiecéze ? Management kvality v charitní práci. 2006.
Doležel J. Není pomáhání jako pomáhání: problematika tzv. syndromu pomáhajících jako výzva křesťanské spiritualitě. Přednáška na setkání trvalých jáhnů olomoucké arcidiecéze. 2006.
Doležel J. Výzvy encykliky Deus Caritas est pro organizovanou Charitu církve. Přednáška na Kněžském dni pražské arcidiecéze. 2006.
SBORNÍK - CELEK
Mezinárodní konference Deus caritas est - Církev jako společenství lásky ve službě trpícímu člověku - Charitní idea a hodnotová orientace v zemích transformace - Dokumentace a zhodnocení. In Pompey H., Doležel J. (Eds.) Mezinárodní konference Deus caritas est - Církev jako společenství lásky ve službě trpícímu člověku - Charitní idea a hodnotová orientace v zemích transformace - Dokumentace a zhodnocení. 2008.
Mezinárodní konference Deus caritas est. Církev jako společenství lásky ve službě trpícímu člověku. Charitní idea a hodnotová orientace v zemích transformace. Dokumentace a zhodnocení. In Doležel J., Pompey H. (Eds.) Mezinárodní konference Deus caritas est. Církev jako společenství lásky ve službě trpícímu člověku. Charitní idea a hodnotová orientace v zemích transformace. Dokumentace a zhodnocení. 2007.
Spravedlnost a služba II. Sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS-VOŠ sociální Olomouc. In Doležel J. (Eds.) Spravedlnost a služba II. sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS-VOŠ sociální Olomouc. 2007.
Doležel J. Spravedlnost a služba: Sborník ku příležitosti desetiletého výročí CARITAS-VOŠ sociální Olomouc. Spravedlnost a služba: Sborník ku příležitosti desetiletého výročí CARITAS-VOŠ sociální Olomouc. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)