prof. Martin CAJTHAML, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637109, 604752166

Katedra filozofie a patrologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

3.20

profesor

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

 • Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového dědictví (člen, 2019–)

Vědecká rada

 • VR FF UK (člen, 2016–)

Odborná komise

 • Panel 401 GAČR (člen, 2014–2017)

Mezinárodní organizace

 • Associated Scholar Hildebrand Project (člen, 2020–)

Redakční rada

 • AITHĚR (člen, 2018–)
 • Knižní řada „libri virides“ a „libri nigri“, Traugott Bautz (člen, 2015–)

Oborová rada

 • DSP Systenatická teologie (předseda, 2018–2022)
 • DSP Filosofie na FF UP Olomouc (člen, 2018–)
 • DSP Bioetika na 1. LF UK Praha (člen, 2018–)
 • DSP Filosofie FF UPce Pardubice (člen, 2018–)
 • DSP Estetika FF MU Brno (člen, 2018–)
 • DSP Filosofie TF JU České Budějovice (člen, 2018–)
 • DSP Křesťanské myšlení CMTF UP (člen, 2020–)

Atestační komise

 • FÚ AV ČR (člen, 2021–)

Jiné komise a orgány

 • OIKOYMENH člen kontroloní komise (člen, 2021–)
ČLÁNEK
Cajthaml M. Europa als Sorge für die Seele. AITHÉR. 2022.
Cajthaml M. Dietrich von Hildebrand’s Moral Epistemology. American Catholic Philosophical Quarterly. 2018.
Cajthaml M. Von Hildebrand´s Concept of Value. Studia Neoaristotelica. 2018.
Cajthaml M. Hodnotová slepota podle von Hildebranda. Studia neoaristotelica. 2017.
Cajthaml M. Von Hildebrand on Acting against One’s Better Knowledge: A Comparison to Plato. American Catholic Philosophical Quarterly. 2017.
Cajthaml M. Patočkovo pojetí duchovních základů Evropy. Studia Theologica. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Cajthaml M. The Care of the Soul in Plato and in Christianity. Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Search of Our European Spiritual Heritag. 2008.
Cajthaml M. The care of the soul in Plato´s Gorgias. Hans Rainer Sepp and Ion Copoeru (eds.): Phenomenology 2005, vol. IV, Selected Essays from Northern Europe. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Cajthaml M. Péče o duši u Sókrata a Platóna. Patočka a grécka filozofia. 2013.
ABSTRAKT
Cajthaml M. Griechische und christliche Wurzeln Europas. Ein Vergleich. Europa ohne Gott? Auf der Suche nach unserer kulturellen Identität. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK
Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Seach of Our European Spiritual Heritage. In Cajthaml M., Osolsobě P. (Eds.) Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Seach of Our European Spiritual Heritage. 2008.
On the Relationship Between Pederasty and Plato´s Philosophical Theory of Love. In Cajthaml M. (Eds.) Plato´s Symposium. Proceedings of the fifth symposium platonicum pragense. 2007.
Plato´s Symposium. Proceedings of the fifth symposium platonicum pragense. In Cajthaml M., Havlíček A. (Eds.) Plato´s Symposium. Proceedings of the fifth symposium platonicum pragense. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)