Doc. Martin Cajthaml, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637109
Pracoviště:
Katedra filozofie a patrologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
3.06
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Česká platónská společnost (člen, 2000-)
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Cajthaml M. The Care of the Soul in Plato and in Christianity. Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Search of Our European Spiritual Heritag. 2008.
  Cajthaml M. The care of the soul in Plato´s Gorgias. Hans Rainer Sepp and Ion Copoeru (eds.): Phenomenology 2005, vol. IV, Selected Essays from Northern Europe. 2007.
  KAPITOLA V KNIZE
  Cajthaml M. Péče o duši u Sókrata a Platóna. Patočka a grécka filozofia. 2013.
  ABSTRAKT
  Cajthaml M. Griechische und christliche Wurzeln Europas. Ein Vergleich. Europa ohne Gott? Auf der Suche nach unserer kulturellen Identität.. 2007.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Cajthaml M., Osolsobě P. Europe and its Cultural and Spiritual Heritage. 2007.
  SBORNÍK - CELEK
  Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Seach of Our European Spiritual Heritage. In Cajthaml M., Osolsobě P. (Eds.) Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Seach of Our European Spiritual Heritage. 2008.
  On the Relationship Between Pederasty and Plato´s Philosophical Theory of Love. In Cajthaml M. (Eds.) Plato´s Symposium. Proceedings of the fifth symposium platonicum pragense. 2007.
  Plato´s Symposium. Proceedings of the fifth symposium platonicum pragense. In Cajthaml M., Havlíček A. (Eds.) Plato´s Symposium. Proceedings of the fifth symposium platonicum pragense. 2007.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Dějiny filosofie 1 KFK/DF1 ZS 2
  Dějiny filosofie 2 KFK/DF2 LS 4
  Etika KFK/E ZS 2
  Etika KFI/ETI ZS 0
  Etika pro Teologické nauky KFK/4ETN LS 0
  Etika pro Teologické nauky KFK/4ETN ZS 0
  Vybrané kapitoly z dějin filosofie KFK/4VKF ZS 0
  Vybrané kapitoly z filosofie KFK/VKF ZS 2