prof. Martin CAJTHAML, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637109

Katedra filozofie a patrologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

3.06

profesor

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Česká platónská společnost (člen, 2000–)
ČLÁNEK
Cajthaml M. Von Hildebrand on Acting against One’s Better Knowledge: A Comparison to Plato. American Catholic Philosophical Quarterly. 2017.
Cajthaml M. Dietrich von Hildebrand’s Moral Epistemology. American Catholic Philosophical Quarterly. 2018.
Cajthaml M. Hodnotová slepota podle von Hildebranda. Studia neoaristotelica. 2017.
Cajthaml M. Patočkovo pojetí duchovních základů Evropy. Studia Theologica. 2012.
Cajthaml M. Von Hildebrand´s Concept of Value. Studia Neoaristotelica. 2018.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Cajthaml M. The care of the soul in Plato´s Gorgias. Hans Rainer Sepp and Ion Copoeru (eds.): Phenomenology 2005, vol. IV, Selected Essays from Northern Europe. 2007.
Cajthaml M. The Care of the Soul in Plato and in Christianity. Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Search of Our European Spiritual Heritag. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
ABSTRAKT
Cajthaml M. Griechische und christliche Wurzeln Europas. Ein Vergleich. Europa ohne Gott? Auf der Suche nach unserer kulturellen Identität. 2007.
SBORNÍK - CELEK
Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Seach of Our European Spiritual Heritage. In Cajthaml M., Osolsobě P. (Eds.) Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Seach of Our European Spiritual Heritage. 2008.
On the Relationship Between Pederasty and Plato´s Philosophical Theory of Love. In Cajthaml M. (Eds.) Plato´s Symposium. Proceedings of the fifth symposium platonicum pragense. 2007.
Plato´s Symposium. Proceedings of the fifth symposium platonicum pragense. In Cajthaml M., Havlíček A. (Eds.) Plato´s Symposium. Proceedings of the fifth symposium platonicum pragense. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Cajthaml M. Péče o duši u Sókrata a Platóna. Patočka a grécka filozofia. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.