doc. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637006, 739249026, 585637145

Katedra komunikačních studií

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

5.24

Docent

Církevní dějiny raného novověku. Osobnost Františka kardinála Dietrichštejna (1570-1636) a její vliv na rekatolizaci střední Evropy. Katolické misie v raném novověku.

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
31.05.2023 16:00–17:00 5.24 Možná online forma: https://cesnet.zoom.us/j/7232052612
Úřední hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
5.24 V době zkouškového období a prázdnin lze pro úřední jednání využít konzultační hodiny.
Nepravidelné
02.06.2023 14:00–15:00 5.24 Možná online forma: https://cesnet.zoom.us/j/7232052612

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS UP/komise AS UP (5. 11. 2006 – 27. 5. 2014)
 • Člen AS fakulty (5. 11. 2006 – 31. 1. 2015)
 • Proděkan (14. 10. 2015 – 13. 9. 2018)
 • Proděkan (10. 10. 2018 – 13. 9. 2022)
 • Proděkan (14. 9. 2022 – )

Vědecká společnost

 • Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro (člen, 2018–)
 • Patristická společnost České republiky (člen, 2008–)
 • Společnost pro církevní právo (člen, 2014–)
 • Matice Moravská v Brně (člen, 2004–)

Odborná komise

 • Česká křesťanská akademie (poradce, 2006–2022)

Redakční rada

 • Střední Morava (člen, 2021–)
 • Communio. Mezinárodní katolická revue (člen, 2015–)
 • Žurnál Univerzity Palackého (člen, 2010–)
 • časopis Studia theologica (předseda, 2014–)

Redakční kruh

 • "Eurostudium" - online vědecký časopis (člen, 2021–)

Jiné komise a orgány

 • Moravskoslezská křesťanská akademie (člen, 2005–2015)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. In Kalous A. (Eds.) 2015. (KNIHA - CELEK)
Parma T. La lente réception du Concile de Trente en Moravie. The Council of Trent: Reform and Controversy in Europe and Beyond (1545–1700) 2. Between Bishops and Princes. 2018. (KAPITOLA V KNIZE)
Parma T. La scarsa presenza della nazione ceca/boema nella Roma papale tra XV e XVIII secolo. Chiese e nationes a Roma sotto il potere temporale dei papi: dalla Scandinavia ai Balcani (secoli XV-XVIII). 2017. (KAPITOLA V KNIZE)
Parma T. "Bishops Are not Necessary for Reform." Religious Orders in the Catholic Reconquista of Bohemia and Moravia: Two Case Studies. Papacy, Religious Orders and International Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. 2013. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Parma T. Papežská konstituce Veritatis gaudium a její dopad na teologické fakulty. REVUE CIRKEVNIHO PRAVA-CHURCH LAW REVIEW. 2018.
Parma T. Neznámý jezuitský pramen o švédské okupaci Olomouce. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2012.
Parma T. Česká kolej v Římě, její symbolika a znak. Genealogické a heraldické informace. 2006.
Parma T. Tichá symbolická revoluce ve Vatikánu: znak Benedikta XVI. Genealogické a heraldické informace. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Parma T. „Raduji se, že se tento Ital stal Moravanem a zvětšil počet věrných Vaší Excelence“ Italové v olomoucké kapitule v době episkopátu kardinála Dietrichsteina. "Morava jako zrcadlo Evropy" Etnické menšiny na Moravě do roku 1918 - "Mähren als Spiegel Europas" Ethische Minderheiten in Mähren bis zum Jahr 1918. 2011.
Parma T. Náhrobek Jana Adama z Dietrichsteina (katalogové heslo). Kardinál František z Dietrichsteina (1570-1636) Prelát a politik neklidného věku. 2008.
Parma T. Návštěvy ad limina kardinála Ditrichštejna a jeho relace o stavu diecéze. XXIV. Mikulovské sympozium. Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. 2007.
KNIHA - CELEK
Černušák T., Hledíková Z., Jonová J., Kalous A., Pánek J., Parma T., Šebek J., Žemlička J. The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations. 2016.
KAPITOLA V KNIZE
Parma T. Piaristický řád ve světových a domácích dějinách. Piaristé na Moravě a ve Slezsku. Průvodce po lokalitách. 2022.
Parma T. Role kněze v laickém hnutí na příkladu Řádu Božího hrobu a její vliv na kněžskou spiritualitu. Spiritualita diecézního kněze. Reflexe nad darem kněžského povolání a jeho prožíváním. 2022.
Parma T. Papežství a moravská církev v době třicetileté války a státem řízené rekatolizace. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. 2021.
Parma T. Papežství a proměny moravské církve v době josefínských reforem. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. 2021.
Parma T. Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno and the Administration of the Moravian Church at the End of the 17th Century. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 2019.
Parma T. Reconstruction and Completion of the Vyškov Chateau, 1667–1682. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Places of the Bishop’s Memory. 2019.
Černušák T., Parma T. Nunciatura Carla Caraffy a její ediční zpracování. Český historický ústav v Římě. Stav a perspektivy ediční činnosti. 2018.
Parma T. Zámek v 17. a 18. století. Zámek ve Vyškově. Od biskupského sídla k muzeu. 2018.
Parma T. Papežství a prosazování josefínských reforem ve střední Evropě (1740–1804). Papežství a české země v tisíciletých dějinách. 2017.
Parma T. Papežství a státní rekatolizace Českých zemí (1620–1740). Papežství a české země v tisíciletých dějinách. 2017.
Parma T. Vyškov v 17. století. Vyškov. Dějiny města. 2016.
Parma T., Jonová J., Němec D. Církev a stát. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Parma T. Jezuitská kolej v Olomouci 2. poloviny 17. století a olomoucký spor o cenzuru. Jakub Kresa. Život a dílo významného českého matematika 17. století. 2015.
Parma T. Cyrilometodějské dědictví v rekatolizačních plánech na Moravě. Cyrilometodějská misie a Evropa – 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. 2014.
Parma T. Česká kolej v Římě jako historiografické téma. Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce. 2014.
Parma T. První rektor Benedetto Lorenzelli (1853-1915) a jeho popis počátků České koleje. Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce. 2014.
Parma T. The legacy of Sts Cyril and Methodius in the plans of Recatholization of Moravia. The Cyril and Methodius Mission and Europe – 1150 Years since the Arrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia. 2014.
Parma T. Zakladatelská postava Františka Zapletala (1861-1935), prvního vicerektora koleje. Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce. 2014.
Parma T. Cyrilometodějský kult v prostředí olomouckých biskupů raného novověku. Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. 2013.
Parma T. Církevní dějiny mezi teologií a historií. Eseje o povaze církevních dějin. 2012.
PARMA T. Francesco Zapletal (1861-1935), primo vicerettore del Bohemicum. Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. 2011.
PARMA T. Introduzione: Dall´Ospizio Boemo fino al Nepomuceno di oggi, un nuovo tema storiografico. Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. 2011.
PARMA T. Un manoscritto interessante sulle origini del Collegio: “Appunti storici riguardanti la fondazione del Collegio Boemo” di Benedetto Lorenzelli. Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. 2011.
Parma T. Dietrichštejnové. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
Parma T. Harrachové. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
Parma T. Kounicové. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
Parma T. Mensdorff-Pouilly. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
Parma T. Questenberkové. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
Parma T. Salmové. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
Parma T. Stadionové. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
Parma T. z Dietrichštejna František. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
PŘEKLAD
de Lubac H. Meditace o církvi. In Parma T. (Eds.) 2010.
Tradition. In Parma T. (Eds.) Ambros, P.: Svoboda k alternativám. Kontinuita a diskontinuita křesťanských tradic. 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)