Mgr. Marta Cincialová, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637002, 731600081

Katedra pastorální a spirituál. teologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

4.05

odborný asistent - proděkan

Zaměřuje se na studium forem zasvěceného života (počátky mnišství, spiritualita pouště), teologii a spiritualitu životních stavů a na studium františkánské teologie (pneumatologie), spirituality a mystiky.

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
22.07.2024 11:00–12:00 4.05
12.08.2024 11:00–12:00 4.05
ČLÁNEK
CINCIALOVÁ M. František z Assisi a Duch svatý. Fórum pastorálních teologů IX. Kontext jako výzva. 2011.
Cincialová M. Význam trvalé formace zasvěcených osob. Teologické texty. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Cincialová M. Téma cesty u světců a jeho význam pro řeholní formaci. Studijní texty ze spirituální teologie III. Naši nebeští přátelé. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Cincialová M. Eucharistie ve františkánské spiritualitě. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. 2013.
Cincialová M. Prvky ženské spirituality v listech svaté Kláry Anežce České. Svatá Anežka česká a velké ženy její doby = Die heilige Agnes von Böhmen und die großen Frauengestalten ihrer Zeit. 2013.
Cincialová M. Františkánské kerygma. In Altrichter M. (Eds.) Studijní texty ze spirituální teologie IV. Duchovní život a kerygma. 2010.
Cincialová M. Dvojí tvář svatého Antonína z Padovy. Hlaváček, P. (ed.): Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
C - Křesťanství v postmoderním světě KMS/KEKSS LS Se 10
C - Křesťanství v postmoderním světě KMS/KEKSS LS 10
Úvod do křesťanské meditace KSV/PTUKM ZS 1
Úvod do křesťanské meditace KSV/PTUKM ZS Cv 1
C - Křesťanství v postmoderním světě KMS/PEKSS LS Se 10
C - Křesťanství v postmoderním světě KMS/PEKSS LS 10
Úvod do duchovního života KSV/DTUDZ LS Se 0
Křesťan v současném světě KSV/KPKSS LS 9
Spiritualita charitního pracovníka KSV/KSSCH ZS 5
Úvod do duchovního života KSV/KSUDZ ZS 5
Úvod do křesťanské spirituality KSV/KTUKS ZS 5
Úvod do křesťanské spirituality KSV/KVUKS ZS 5
Křesťan v současném světě KSV/PPKSS LS 2
Spiritualita charitního pracovníka KSV/PSSCH ZS 2
Úvod do duchovního života KSV/PSUDZ ZS 2
Úvod do duchovního života KSV/DTUDC LS Se 0

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)