Rigorózní řízení

Referát pro rigorózní řízení

Bc. Marta Zachová
585 637 115
marta.zachova@upol.cz

Obory rigorózního řízení

KATECHETIKA – garant: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.

TEOLOGICKÉ NAUKY – garant: doc. Damián Němec, dr

UČITELSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY – garant: doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.

Podání – termíny a adresa

Termíny pro podání

Termíny pro podání Přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a Žádosti o konání státní rigorózní zkoušky:
do 31. 3. nebo do 30. 9. každého roku

Adresa k zaslání přihlášek a žádostí:

Cyrilometodějská teologická fakulta UP
Referát rigorózního řízení
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

Výše poplatku a způsob platby

Výše poplatku za rigorózní řízení pro akademický rok 2017/18: 6540,- Kč

Způsob platby:

  • přímo v pokladně CMTF u pí Zelinkové (5. podlaží)
  • poštovní poukázkou na účet
    adresát účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8, 771 11 Olomouc
    název a sídlo banky: KB Olomouc
    č. účtu: 19-1096330227, kód banky: 0100, konstantní symbol: 0379, variabilní symbol: 99610022