Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637176
Pracoviště:
Katedra pastorální a spirituál. teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
4.04
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Franc J. Alois Musil a teologická četba arabské křesťanské tradice. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2016.
  Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV, Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
  Franc J. A Common Word Between Us and You. Introduction and comments. Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. 2012.
  FRANC J. Katolické církve v katolické církvi. Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. 2008.
  FRANC J. Katolické církve v katolické církvi. Katolíci, kteří slaví jako Afričané. Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. 2008.
  FRANC J. Katolické církve v katolické církvi. Katolíci z pohoří Taurus. Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. 2008.
  FRANC J. Katolické církve v katolické církvi. Řeckokatolická církev. Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. 2008.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Franc J., Pastuszak J. Anthropological paradigm of the Koran as a theme for European academic sphere. Religion and Common Good : Principles and starting points of interfaith dialogue in the context of contemporary social and political shifts. 2015.
  Franc J. Rodina a manželství v koptské církvi 21. století. Tradice Východu a Západu v dialogu : interkulturní a ekumenický dialog I.. 2015.
  Franc J. Renaissance of the Coptic Orthodox Church in the 20th Century: Selected Figures of the Egyptian Christian Tradition. Middle East in the contemporary world 2008. Proceedings of the 3rd international conference on Middle East. 2009.
  KNIHA - CELEK
  Ambros P., Basanese L., Broeckaert B., Franc J., Graubner J., Grodź S., Güzelmansur TA, Howard D., Hulsman C., Kropáček L., Moravčíková M., Weninger M., Zannini F. Europe and Islam. 2015.
  KAPITOLA V KNIZE
  Franc J. Koptští mučedníci. Velehrad na křižovatkách evropských dějin. 2016.
  Franc J. Aktualizace patristické tradice v díle Matouše Chudého: modlitba a liturgie. Člověk slavící. Pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. 2015.
  Franc J. Obnovení člověka: kapitola z arabské křesťanské teologie. Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. 2015.
  Franc J. Teologické obrysy myšlení a díla Aloise Musila. Ze světa islámu. 2014.
  Franc J. Základní charakteristika manželství v tradici koptského křesťanství. Obřady manželství v různých liturgických tradicích. 2013.
  Franc J. Metodologické přístupy ke studiu mučednictví v islámském a křesťanském světě. Metodologické přístupy zkoumání lidského vědomí. Specifika nebo komplementarita?. 2012.
  FRANC J. Dokumenty Smíšené komise mezi katolickou církví a Koptskou pravoslavnou církví (1973-1992) : Úvod. Ekumenické konsensy III : Dokumenty Smíšené komise mezi katolickou církví a Koptskou pravoslavnou církví (1973-1992). 2011.
  FRANC J. Koptské křesťanství. Ekumenické konsensy III : Dokumenty Smíšené komise mezi katolickou církví a Koptskou pravoslavnou církví (1973-1992). 2011.
  Farrugia EG, Ambros P., Franc J., Ježek V. Apollo. Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
  Franc J., Ambros P., Farrugia EG Dialog, katolicko-koptský. Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
  Franc J. Egyptské mnišství na počátku 3. tisíciletí: několik kusých vzpomínek. Mniši - nejen ti svatí...: rozhovor o prvních mniších na egyptské poušti. 2009.
  Franc J., Ježek V. Ammonios. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
  Franc J., Ježek V. Apollo. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
  Franc J. Dialog, katolicko-koptský. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Franc J. The Islam: History and Teaching, Religion, State, Culture. Křesťanství a islám: Na cestě k porozumění. 2009.
  FRANC J. Indická náboženství. Univerzita třetího věku Olomouc. 2008.
  Franc J. Velikonoce v tradici katolické církve. Studijní program českého jazyka a literatury, pořadatel Univerzita cAjn šams. 2007.
  Franc J. Život východní křesťanů v Egyptě dnes shrnutí půlroční. Pouť členů Matice Velehradské. 2007.
  AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
  Franc J. Islám: znamení doby. 2016.
  Franc J. Křesťanské ozvěny. Křesťanské ozvěny. 2009.
  FRANC J. Křesťanské ozvěny. Křesťanské ozvěny. 2008.
  RECENZE
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Ekumenická teol. a mezináboženský dialog KSV/9EMD LS 0
  Europe: User's Guide KSV/VA011 LS 6
  Křesťanské reálie KSV/13KR ZS 0
  Křesťanské reálie KSV/2KR ZS 0
  Křesťanské reálie KSV/KR13 ZS 0
  Nová náboženská hnutí KST/NNH LS 2
  Nová náboženská hnutí KST/NNH ZS 2
  Religionistika KST/R ZS 2
  Religionistika KST/6R ZS 0
  Religionistika KST/REL ZS 2
  Religious Studies KST/RS LS 2
  Spiritualita souč. mimokřesť.náboženství KSV/SMN13 ZS 0
  Základy křesťanství KSV/ZK LS 2
  Základy křesťanství KSV/6ZK LS 0
  Základy religionistiky KST/4ZR ZS 0