Katedra křesťanské výchovy

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

O katedře

Katedra křesťanské výchovy zajišťuje výuku katechetických, pedagogických a psychologických předmětů v bakalářských studijních oborech Teologické nauky a Sociální pedagogika, v magisterském studijním oboru Katolická teologie a v navazujícím magisterském oboru Učitelství náboženství pro základní školy, Teologické nauky a Sociální pedagogika.

Základními oblastmi výzkumu jsou sociální pedagogika, náboženská pedagogika, speciální pedagogika a psychologie. Pracovníci katedry KKV, kromě vlastních publikačních aktivit, připravili pro vydání dvě společné monografie (Sociální pedagogika v teorii a praxi a Sociální pedagogika a její metody). Od roku 2008 jednou za dva roky katedra pořádá mezinárodní konferenci Mládež a hodnoty. Akademičtí pracovníci katedry jsou členy spolku Paidagogos - Spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, který vydává elektronický časopis Paidagogos -časopis pro pedagogiku v souvislostech. Tento časopis je indexován v databázích ERIH Plus, DOAJ a Google Scholar. V současné době se usiluje o zařazení do databáze EBSCO a rovněž o zařazení do databáze vědeckých časopisů Scopus. Členové katedry působí v různých odborných společnostech a stáli u zrodu Asociace vzdělavatelů v soc. pedagogice.

Vedoucí katedry

konzultační hodiny
nepravidelné místnost
Pondělí 03.06.2024 10:00–11:00 5.07
Úterý 27.08.2024 10:00–11:00 5.07
úřední hodiny
nepravidelné místnost
Středa 12.06.2024 11:00–12:00 5.07
Pondělí 02.09.2024 09:00–10:00 5.07

Sekretářka katedry

Romana Seberová

romana.seberova@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.05
585637012
úřední hodiny
pravidelné místnost
Úterý 09:00–10:00 5.05
Středa 09:00–10:00 5.05

Seznam dalších pracovníků katedry

doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.

ludvik.drimal@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.04
585637168
konzultační hodiny
nepravidelné místnost
Pátek 24.05.2024 14:00–15:30 5.04

konzultační hodiny
nepravidelné místnost
5.09 Konzulttace 18. a 25. 10. jsou zrušeny z dôvodu účasti na školení
Pondělí 03.06.2024 14:00–14:45 5.09
Pondělí 17.06.2024 12:15–13:00 5.09

Mgr. Alice Košárková, Ph.D.

alice.kosarkova@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.04
585637160

konzultační hodiny
nepravidelné místnost
Čtvrtek 23.05.2024 11:00–12:00 5.09 V období zkouškového období platí tyto konzultační hodiny.

konzultační hodiny
nepravidelné místnost
Středa 22.05.2024 10:00–11:30 5.09
Středa 12.06.2024 10:00–11:30 5.09

Oddělení živých jazyků

Mgr. Alžbeta Cajthamlová

alzbeta.cajthamlova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.05
585637340
731746319
konzultační hodiny
nepravidelné místnost
5.09 Možné po e-mailové domluvě alzbeta.cajthamlova@upo.cz
úřední hodiny
pravidelné místnost
pracovní dny 09:00–11:30 3.05
pracovní dny 13:00–14:00 3.05

Dr. Lara Běhal Fabbri, PhD

lara.fabbribehal01@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 5.25
+420605269890
+420605269890
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Čtvrtek 12:15–14:00 5.25 Konzultace je možná i v jiný den podle potreby po předchozí domluvě.

Mgr. Zuzana Raková

zuzana.rakova@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.25
585637113

Historie katedry

Katedra křesťanské výchovy vznikla zároveň s akreditací oboru Křesťanská výchova v roce 1993. Garantem oboru Křesťanská výchova a zároveň vedoucím katedry se stal doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D. Od roku 1997 se katedra podílí na realizaci čtyřsemestrálního kurzu etické výchovy. V roce 2007 byla získána akreditace studijního oboru Sociální pedagogika v bakalářském stupni a v roce 2014 pak v navazujícím magisterském stupni. Od září 2016 se vedoucím katedry stává doc. PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete na stránce Dokončení studia.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Knižní fond katedry je možné studovat pouze prezenčně v prostorách Katedry křesťanské výchovy. Zájemci o prezenční zápůjčku se mohou obracet na knihovnici Mgr. Marcelu Fojtíkovou Roubalovou, Ph.D emailem: roubalova.marcela@seznam.cz

V knihovně Katedry křesťanské výchovy jsou především tituly z těchto oblastí: pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, katechetika, náboženská výchova a filozofie výchovy.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)