Dokončení studia

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v akademickém roce 2018/2019

Informace pro studenty absolventských ročníků

studijní obory KATTEOL, SOCPED, TENA, TS, SOCPEDN, TENAN, UNB/KAT, UNB/UČJ, TSN

studijní obory CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP

studijní obory CHASOC-PN, CHASO C-KN, MHSP

Příprava kvalifikačních prací

Obhajoby kvalifikačních prací

Aktuální rozpis studentů k obhajobám po katedrách

Katedra církevních dějin a církevního práva

28. 6. 2019, 14:00 hod. Univerzitní 22, seminární pracovna katedry (5. podlaží)

Předseda komisePhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Členové komiseMgr. Vít Hlinka, Th.D.
Mgr. ThLic. Monika Menke, Th.D.
doc. Damián Němec, dr
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
Dr. theol. habil. ICLic. Jiří Dvořáček, Dr. J.C.O.
ČasJméno studentaOborTyp práce
14:00 - 14:45Bartoňová LudmilaTENABP

Uvedený čas je pouze orientační.

Katedra křesťanské výchovy

Komise č. 1

26. 8. 2019, 8:30 hod. Na Hradě, učebna č. 5.11

Předseda komiseMgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.
Členové komiseMgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.
doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
ČasJméno studentaOborTyp práce
08:30Křížková DenisaSOCPED PBP
 Sedlářová AdélaSOCPED PBP
 Melcrová JitkaSOCPED KSBP
 Ježková DagmarSOCPED NKDP

Komise č. 2

26. 8. 2019, 8:30 hod. Na Hradě, učebna č. 5.11

Předseda komisePhDr. Jiří Pospíši, Ph.D.
Členové komisePhDr. Gabriela Šarníková, Ph.D.
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, Ph.D.
ČasJméno studentaOborTyp práce
08:30Braš AdamSOCPED PBP
 Juračková MichaelaSOCPED PBP
 Machalová AlenaSOCPED NKDP

Státní závěrečné zkoušky

Aktuální rozpis studentů ke státním závěrečným zkouškám

SZZ - tematické okruhy

Promoce

Co jsou to promoce?

Historický vývoj vysokých škol (a zejména univerzit) od středověku ustavil několik slavnostních aktů sloužících k vyjádření svébytnosti a autonomie vysokoškolských učilišť. Jedná se zejména o inauguraci (ustavení nejvyšších akademických funkcionářů - rektora a děkanů), imatrikulaci (zápis nových posluchačů) a promoci, tedy ukončení vysokoškolského studia či udělení akademického titulu a vědecké hodnosti.

Promočního aktu se účastní představitelé UP ve slavnostních úborech:
Rektor - nejvyšší představitel vysoké školy. Je oslovován titulem "Magnificence" (z lat. "magnificens" - velkolepý)
Děkan - nejvyšší představitel fakulty vysoké školy je titulován "Spectabilis" (lat. slovutný).
Promotor - akademický funkcionář pověřený provedením promočního aktu, který je označen ceremoniálním titulem "Honorabilis" (lat. ctihodný).
Pedel - osoba nesoucí při promoci rektorské či děkanské žezlo (z lat. "pedellus" - ten, kdo zve).

Absolventi (s výjimkou absolventů doktorského studia) taláry nepoužívají.

Při promočním aktu používají akademičtí funkcionáři symboly svěřené moci zvané insignie. Insigniemi se rozumějí akademické řetězy a akademická žezla, prsteny, pečetidla, prapory a standarty. K promočnímu aktu nedílně náleží slavnostní roucha nazývaná taláry (z lat. "talaris" - sahající po kotníky).

Nejstarší akademickou insignii Univerzity Palackého v Olomouci připomíná kopie rektorského žezla staré olomoucké univerzity z 16. století, jejíž originál vlastní univerzita v Innsbrucku. Fakultní žezlo CMTF je nejstarší insignií olomouckého vysokého učení dochovanou v Olomouci a jedinou insignií staré olomoucké univerzity dochovanou na našem území, bylo pořízeno již v roce 1652 a naposledy bylo upraveno v roce 1931. Při promoci se užívá rektorské žezlo z roku 1946 a pak žezla fakultní. Při promočním aktu magisterskéh a doktorského studia se používají vždy dvě žezla, rektorské žezlo a žezlo příslušné fakulty. Na fakultní žezlo absolventi skládají svůj slib.

V průběhu promoce účastníci uslyší fanfáry od autorů Jaroslava Kvapila, Pavla Čotka a Jana Vičara, českou státní hymnu a studentskou hymnu Gaudeamus igitur.

Promoce — červen 2019

Místo konání:
Velký sál Arcibiskupství olomouckého
Wurmova ul. 9, 1. poschodí

Prosíme studenty, aby se z organizačních důvodů dostavili přímo do sálu nejpozději 30 minut před zahájením!
(neplatí pro absolventy Caritas VOŠs Olomouc)

Na promocích bude přítomen oficiální fotograf, nebude tedy možné pořizovat vlastní fotografie. Více informací obdržíte před začátkem promoce.

úterý 25. 6. 2019 - 9:00 hod.

Bc.

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA — prezenční studium

Iva KRMELOVÁ
Anna NOVÁKOVÁ
Tereza OTRUBOVÁ
Mária SPIŠÁKOVÁ
Markéta SOUSTRUŽNÍKOVÁ

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA — kombinované studium

Renáta BENÝŠKOVÁ
Radka CÁZEROVÁ
Hana FAJKUSOVÁ
Iva HÁJKOVÁ
Michaela HAVLÍČKOVÁ
Ivana MÜLLEROVÁ
Daniela ONDRUŠKOVÁ
Kateřina PILÁTOVÁ
Iveta POLÁČKOVÁ
Jarmila RŮŽIČKOVÁ
Hana STLOUKALOVÁ
Radka ŠIMKOVÁ
Kristýna VALOVÁ
Kristýna ZIMKOVÁ

TEOLOGICKÉ NAUKY — kombinované studium

Marie BUCHTOVÁ
Marián FROLO
Eva KADLECOVÁ
Vít KRMÍČEK
Karolína MINAŘÍKOVÁ
Marek ŠAFÁŘ


středa 26. 6. 2019 - 9:00 hod.

Mgr.

KATOLICKÁ TEOLOGIE — prezenční studium

Marek BUDÍK
Jakub LASÁK
Milan MAŠTERA
Vojtěch RADOCH

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA — prezenční studium

Markéta MAŇÁKOVÁ
Anežka PETROVÁ
Zuzana ŘEHÁKOVÁ

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA — kombinované studium

Jiří KOPECKÝ
Alice PLŠKOVÁ
Pavla TRUKSOVÁ

TEOLOGICKÉ NAUKY — kombinované studium

Stanislav HODOUŠ
Marcela Anežka KOŘENKOVÁ
Dominik LEPLT
Petr MIKULECKÝ
Jan ŠTĚPÁN

UČITELSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ - KATECHETIKA — kombinované studium

Anna BURGETOVÁ
Šimon KOČNAR
Lucie NĚMCOVÁ
Ludmila NĚMCOVÁ
Edita NIEROSTKOVÁ
Anna PAVLOVÁ


středa 26. 6. 2019 - 11:00 hod.

Mgr.

CHARITATIVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE — prezenční studium

Andrea BEŇAKOVÁ
Aneta JORDOVÁ
Marie KLAŠKOVÁ
Martina NEVŘALOVÁ
Martina ŠKÝVAROVÁ
Stanislava VRÁGOVÁ
Iveta VÝROSTOVÁ
Vladimír ZDRAŽIL

CHARITATIVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE — kombinované studium

Kateřina ČECHOVÁ
Stanislava ČERNÁ
Dagmar FIEDOROVÁ
Petra GRÉZLOVÁ
Lucie HORÁKOVÁ
Jana JURÁSKOVÁ
Lucie KAUCKÁ
Martina LENCZOWSKÁ
Kristýna LUKÁŠOVÁ
Hana PEŠKOVÁ
Jiří RAMEŠ
Monika REKOVÁ
Wioletta SABELOVÁ
Pavla SKÁCELOVÁ
Lubomír VRAJ