Dokončení studia

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v akademickém roce 2017/2018

Informace pro studenty absolventských ročníků

studijní obory KATTEOL, SOCPED, TENA, TS, SOCPEDN, TENAN, UNB/KAT, UNB/UČJ, TSN

studijní obory CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP

studijní obory CHASOC-PN, CHASOC-KN, MHSP

Příprava kvalifikačních prací

Obhajoby kvalifikačních prací

Aktuální rozpis studentů k obhajobám po katedrách

Katedra křesťanské výchovy

Komise č. 1

27. 8. 2018, 8:30 hod. Na Hradě, učebna č. H5

Předseda komisedoc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
Členové komisePhDr. Gabriela Šarníková, PhD.
PhDr. Ing. Ludmila Trochtová
ČasJméno studentaOborTyp práce
8:30Mária SpišákováSOCPED PBP
 Soňa BabiánkováSOCPED PBP
 Markéta UnruhováSOCPED PBP
 Renata DokoupilováSOCPED KSBP
 Lenka GabzdylováSOCPED KSBP

Komise č. 2

27. 8. 2018, 8:30 hod. Na Hradě, učebna č. H5

Předseda komiseMgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.
Členové komisedoc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
ČasJméno studentaOborTyp práce
8:30Roma FajmonSOCPED PBP
 Renáta BenýškováSOCPED KSBP
 Stanislav PraisSOCPED KSBP
 Zdeňka GaldováSOCPED NDP

Komise č. 3

27. 8. 2018, 8:30 hod. Na Hradě, učebna č. H5

Předseda komiseMgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.
Členové komisePhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.
ČasJméno studentaOborTyp práce
8:30Marie ZlámalíkováSOCPED PBP
 Dita CettlováSOCPED KSBP
 Andrea SmolíkováSOCPED KSBP
 Martin PaľovSOCPED KSBP

Státní závěrečné zkoušky

Aktuální rozpis studentů ke státním závěrečným zkouškám

SZZ - tematické okruhy

Promoce

Co jsou to promoce?

Historický vývoj vysokých škol (a zejména univerzit) od středověku ustavil několik slavnostních aktů sloužících k vyjádření svébytnosti a autonomie vysokoškolských učilišť. Jedná se zejména o inauguraci (ustavení nejvyšších akademických funkcionářů - rektora a děkanů), imatrikulaci (zápis nových posluchačů) a promoci, tedy ukončení vysokoškolského studia či udělení akademického titulu a vědecké hodnosti.

Promočního aktu se účastní představitelé UP ve slavnostních úborech:
Rektor - nejvyšší představitel vysoké školy. Je oslovován titulem "Magnificence" (z lat. "magnificens" - velkolepý)
Děkan - nejvyšší představitel fakulty vysoké školy je titulován "Spectabilis" (lat. slovutný).
Promotor - akademický funkcionář pověřený provedením promočního aktu, který je označen ceremoniálním titulem "Honorabilis" (lat. ctihodný).
Pedel - osoba nesoucí při promoci rektorské či děkanské žezlo (z lat. "pedellus" - ten, kdo zve).

Absolventi (s výjimkou absolventů doktorského studia) taláry nepoužívají.

Při promočním aktu používají akademičtí funkcionáři symboly svěřené moci zvané insignie. Insigniemi se rozumějí akademické řetězy a akademická žezla, prsteny, pečetidla, prapory a standarty. K promočnímu aktu nedílně náleží slavnostní roucha nazývaná taláry (z lat. "talaris" - sahající po kotníky).

Nejstarší akademickou insignii Univerzity Palackého v Olomouci připomíná kopie rektorského žezla staré olomoucké univerzity z 16. století, jejíž originál vlastní univerzita v Innsbrucku. Fakultní žezlo CMTF je nejstarší insignií olomouckého vysokého učení dochovanou v Olomouci a jedinou insignií staré olomoucké univerzity dochovanou na našem území, bylo pořízeno již v roce 1652 a naposledy bylo upraveno v roce 1931. Při promoci se užívá rektorské žezlo z roku 1946 a pak žezla fakultní. Při promočním aktu magisterskéh a doktorského studia se používají vždy dvě žezla, rektorské žezlo a žezlo příslušné fakulty. Na fakultní žezlo absolventi skládají svůj slib.

V průběhu promoce účastníci uslyší fanfáry od autorů Jaroslava Kvapila, Pavla Čotka a Jana Vičara, českou státní hymnu a studentskou hymnu Gaudeamus igitur.

Promoce — červen 2018

Místo konání:
Velký sál Arcibiskupství olomouckého
Wurmova ul. 9, 1. poschodí

Prosíme studenty, aby se z organizačních důvodů dostavili přímo do sálu nejpozději 30 minut před zahájením!
(neplatí pro absolventy Caritas VOŠs Olomouc)

Na promocích bude přítomen oficiální fotograf, nebude tedy možné pořizovat vlastní fotografie. V případě Vašeho zájmu o fotografie se hradí před začátkem promoce jednotná částka 200,-Kč.

úterý 26. 6. 2018 - 9:00 hod.

Bc. obory - TS-LF(P), SOCPED(P), SOCPED(K), TENA(K)

Seznam přihlášených absolventů - TS-LF

Beran Stanislav

Seznam přihlášených absolventů - SOCPED

Fojtíková Kristina
Geschwinderová Iva
Jonášková Marta
Matulová Barbora
Olivová Romana
Pavlicová Anna
Polednová Klára
Šefčíková Veronika
Týnová Marie
Vagundová-Drgáčová Kristýna

Seznam přihlášených absolventů - SOCPEDK

Jarošová Jana
Kučerová Jana
Marečková Eva
Rohlenová Eva
Šťastná Adéla

Seznam přihlášených absolventů - TENA

Bezděk Pavel
Fedorová Marie
Gehringer Renata
Hvolka Kamil
Hýbl Vojtěch
Knop David
Lysáčková Kateřina
Mahdalová Manuela
Procházka Rudolf


středa 27. 6. 2018 - 9:00 hod.

Mgr. obory - KATTEOL(P), SOCPEDN(P), TENAN(K), UNB/KAT(K), TS-KS (P)

Seznam přihlášených absolventů - KATTEOL

Dořičák Lukáš
Faltýnek Jan
Graca Lukáš
Mocek Lukáš
Škvařil Václav
Talaš Ondřej
Trčka Štěpán
Žvak Vojtěch

Seznam přihlášených absolventů - SOCPEDN

Herůdková Kateřina
Hlaváček Tomáš
Kotačková Pavla
Trnková Lucie

Seznam přihlášených absolventů - TENAN

Dvořák Josef
Hrušková Petra
Chudíková Pavla
Klusáček Martin
Mahel Tomáš
Netresta Marek
Žďára Jiří

Seznam přihlášených absolventů - UNB/KAT

Novotňáková Jaroslava
Raučinová Pavlína
Sejkorová Petra
Kubínová Magdaléna
Vlčková Hana

Seznam přihlášených absolventů - TS-KS

Mátlová Martina


středa 27. 6. 2018 - 11:00 hod.

Mgr. obory - CHASOCN(P), CHASOCN(K)

Seznam přihlášených absolventů - CHASOCN(P)

Buka Jan
Bublanová Lucie
Červenková Denisa
Faltová Alžběta
Foltýnová Eliška
Friedrichová Petra
Gáborová Aneta
Jedličková Žaneta
Kachramanová Radka
Kotíková Pavla
Krbečková Lucie
Kudrnová Renata
Matějíčková Lucie
Molková Jana
Pavlíčková Kristýna
Skalická Veronika
Skočovská Pavla
Vodseďálek Vojtěch

Seznam přihlášených absolventů - CHASOCN(K)

Gierczuszkiewicz Tomasz
Klemsová Jitka
Kořenková Lucie
Millerová Simona
Mócová Petra
Novotná Naděžda
Rábová Michaela
Sahajová Martina
Skalický Václav
Stodolová Šoupalová Věra
Šimon Pavel
Úradníková Irena
Vitásková Michaela
Vrchovský Filip

Promoce s VOŠ CARITAS

Promoce je společná pro obě školy, podle výsledků tedy obdržíte diplom pouze z jedné nebo obou škol.

čtvrtek 28. 6. 2018

Místo konání:
Velký sál Arcibiskupství olomouckého
Wurmova ul. 9, 1. poschodí

Harmonogram

08:00 - nácvik slavnostního aktu (sraz 7:55 před Arcibiskupským palácem) Účast nutná!!
09:00 - mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné
10:30 - promoce studentů SOHUP (denní) a CHASOP KOMBI
12:30 - promoce studentů CHASOP denní

Informace k fotografování a natáčení

Během slavnostního aktu v Arcibiskupském paláci není dovoleno fotografovat soukromými přístroji či pořizovat videozáznam. Na Vaši promoci jsme objednali profesionálního fotografa. Budete-li mít zájem, můžete si zakoupit CD se všemi fotografiemi. Cena CD 150,- Kč při osobním odběru, 170,- Kč při zasílání CD poštou. Prosím, mějte připravenou přesnou částku již při nácviku.

Seznam přihlášených absolventů CMTF

CHASOC - PREZENČNÍ STUDIUM

Buziová Sabina
Dubovic Michal
Folwarczná Klára
Forró Jan
Holasová Věra
Chovancová Martina
Johnová Eliška
Kloudová Lucie
Koláčková Anna
Koutná Martina
Kročilová Jana
Langrová Alžběta
Mahdalová Jana
Majerová Eva
Novák Michal
Oulehlová Zuzana
Outlá Kateřina
Pěničková Lucie
Poulová Veronika
Skočíková Hana
Smolka Martin
Sobotková Veronika
Svobodová Eva
Šebelová Zdeňka
Šichová Jitka
Troubilová Eliška
Vavrečková Michaela
Zemčáková Lucie

CHASOC – KOMBINOVANÉ STUDIUM

Bednářová Martina
Budínová Ivana
Capil Daniel
Fojtů Martina
Houdková Andrea
Jelínková Marie
Káňová Nela
Královec Jiří
Nádvorníková Gabriela
Špačková Danuše
Vostřelová Dana
Vrabcová Michaela

MESOHUP

Geržová Michaela
Matoušková Alena
Pethö František
Rotterová Natálie
Štětinová Martina
Walach Jiří

Pokud jste se v seznamu nenašli, neprodleně kontaktujte Bc. Leonu Elsnerovou!!!