Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637162
Pracoviště:
Katedra křesťanské výchovy
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
2.07
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Öbrink Hobzová M., Trochtová LS., Sobková P. Národní identita v multikulturním prostředí. Sociální pedagogika. 2017.
  Öbrink Hobzová M., Sobková P., Pospíšil J. Motivation to Participate in Language Education Among Adult Immigrants in The Czech Republic And Sweden. Educational Alternatives. 2015.
  Pospíšil J., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Sobková P. Perspectives of Online Education in the Czech Republic. Educational Alternatives. 2015.
  Potměšilová P., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Sobková P. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. Paidagogos. 2013.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Sobková P., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M. Metody v praxi sociálního pedagoga jako odraz interdisciplinárního pojetí sociální pedagogiky. In Junová I. (Eds.) Socialia 2015 - Možnosti uplatnění sociálního pedagoga /sociální pedagogiky v současné společnosti. 2016.
  Öbrink Hobzová M., Trochtová LS. Průzkum odborných kompetencí studentů oboru Sociální pedagogika na CMTF UP. In Junová I. (Eds.) Socialia 2015 - Možnosti uplatnění sociálního pedagoga /sociální pedagogiky v současné společnosti. 2016.
  Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H. Osobnostní charakteristiky studentů Sociální pedagogiky na vybraných univerzitách v České republice. In Hájková L. (Eds.) Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X., sborník z mezinárodní konference ve dnech 18. a 19. září 2014 v Pardubicích. 2015.
  ÖBRINK HOBZOVÁ M. Český jazyk jako hodnota pro zahraniční vysokoškolské studenty – kvalitativní studie. Hodnoty a ich odraz vo vysokoškolskom vzdelávaní: Pedagogica Actualis II.. 2011.
  ÖBRINK HOBZOVÁ M., SOBKOVÁ P. Jazykové kurzy jako příklad sociální inkluze imigrantů. Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Sborník z mezinárodní vědecké konference konané v Brně 5. a 6. května 2011. 2011.
  ÖBRINK HOBZOVÁ M. Srovnání učebnic pro imigranty v České republice a ve Švédsku. Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka: sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. dubna 2010 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.
  Öbrink Hobzová M. Jazykové vzdělávání dospělých přistěhovalců ve Švédsku. In Vašatková J., Kaněčková E. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII.. 2010.
  Öbrink Hobzová M. Metoda TEAM-TEACHINGU ve výuce češtiny na Bilingvní škole spolku Komenský ve Vídni. In Marešová H. (Eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2010.
  Öbrink Hobzová M., Sobková P. Případové studie imigrantů v České republice. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
  KNIHA - CELEK
  Sobková P., Öbrink Hobzová M., Trochtová LS. Odrazy emocí v postojích k imigrantům. 2016.
  Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
  Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
  KAPITOLA V KNIZE
  Öbrink Hobzová M., Sobková P. Jazyk jako hodnota v procesu integrace cizinců. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Hobzová M., Sovová E., Kolek V. Obstructive sleep apnea syndrome ? the evaluation of right ventricular function in moderate ? severe patiens.. ERS 18th Annual Congress Abstracts2View. 2008.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Öbrink Hobzová M., Trochtová L., Sobková P. Sociální pedagogika v terii a praxi. 2015.
  Potměšilová P., Öbrink Hobzová M., Trochtová L., Šnevajsová E. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
  Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M. 9. konference o výchově a volném čase. 2013.
  Pospíšil J., Pospíšilová H., Roubalová M., Smahel R., Hobzová M., Sobková P., Tavel P. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Kultura mluveného projevu KKV/KMP LS Se 2
  Mediální výchova KKV/MV ZS Se 2
  Mediální výchova KKV/6MV ZS 0
  Prevence v sociální pedagogice KKV/6PSOP ZS Se 0
  Prevence v sociální pedagogice KKV/PSOP ZS 1
  Prevence v sociální pedagogice KKV/6PSOP ZS 0
  Prevence v sociální pedagogice KKV/PSOP ZS Se 1
  Sociální pedagogika KKV/8SP LS 0
  Sociální pedagogika KKV/8SP ZS 0
  Sociální pedagogika I KKV/SOP1 LS Se 4
  Sociální pedagogika I KKV/6SOP1 LS Cv 0
  Sociální pedagogika I KKV/6SOP1 LS 0
  Sociální pedagogika I KKV/SOP1 LS 2
  Sociální pedagogika II KKV/6SP2 ZS 0
  Sociální pedagogika II KKV/SOP2 ZS Se 2
  Sociální pedagogika II KKV/SOP2 ZS 1
  Sociální pedagogika II KKV/6SP2 ZS Cv 0
  Sociální pedagogika v zahr. kontextu KKV/SPZK LS 1
  Sociální pedagogika v zahr. kontextu KKV/6SPZK LS 0
  Úvod do masové komunikace KKV/ÚMK LS Se 2
  Základy andragogiky KKV/6ZA ZS 0
  Základy andragogiky KKV/ZA ZS Se 2