doc. PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Vzdělání

 • 2015 - docentkou v oboru speciální pedagogika, Pedagogická fakulta UK Praha
 • 2004 – 2009 Filozofická fakulta UP v Olomouci, Studijní program: Psychologie, magisterské studium
 • 1997 – 2004 Pedagogická fakulta UK v Praze, Studijní program: Specializace v pedagogice, doktorské studium
 • 1992 – 1997 Pedagogická fakulta UK v Praze, Studijní program: Speciální pedagogika, magisterské studium

Praxe

 • 2009 – dosud Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
  • odborný asistent
  • od roku 2012 manažer oboru Sociální pedagogika
  • od roku 2012 zástupce vedoucího Katedry křesťanské výchovy
 • 2002 – 2008 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc
  • učitelka v mateřské škole
 • 1997 – 2002 Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené, Beroun
  • 1998 vychovatel na internátě
  • 1998 – 2002 – učitel (občanská nauka, dějepis, literatura, výpočetní technika)
  • 1999 - 2002 též zástupce ředitele

Odborné zaměření

 • speciální pedagogika: surdopedie, logopedie
 • sociálně-patologické jevy,
 • arteterapie a artefiletika se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • psychologie jedinců se zdravotním postižením
 • supervize v pedagogické praxi

Výběrová bibliografie

 1. POTMĚŠILOVÁ, P., FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, M., DŘÍMAL, L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Olomouc: UP, 2015. ISBN 978-80-244-4882-4.
 2. POTMĚŠILOVÁ, P. Pojmotvorný proces u dětí se sluchovým postižením. 1. vyd. Olomouc: UP, 2015. ISBN 978-80-244-4812-1.
 3. POTMĚŠILOVÁ, P. a SOBKOVÁ, P. Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy. 1. vyd. Olomouc: UP, 2012. 111 s. ISBN 978-80-244-3120-8. Autorský podíl 95 %
 4. POTMĚŠILOVÁ, P. a kol. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 1.vyd. Praha: Parta, 2013. 186 s. ISBN 978-80-7320-179-1. Vedoucí autorského kolektivu (Bendová, Hanáková, Potměšil, Růžičková), autorský podíl 27%
 5. POTMĚŠILOVÁ, P. a kol. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Olomouc: UP, 2013. 159 s. Vedoucí autorského kolektivu (Pospíšil, Pospíšilová, Fojtíková Roubalová, Sobková, Öbrink Hobzová, Trochtová, Najzarová, Straková), autorský podíl 22%
 6. POTMĚŠILOVÁ, P. Supervize v podmínkách speciálního vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: UP, 2014. 212 s. ISBN 978-80-244-4127-6.
 7. POTMĚŠILOVÁ, P., SOBKOVÁ, P., FOJTÍKOVÁ, P. Effect of Cultural Differences in Reaction of Students to Ambiguous Art Stimulus, Open Journal of Social Sciences, 2014, 2, s. 58-67, DOI: 10.4236/jss.2014.211008
 8. PENG, Y., POTMĚŠIL. M., POTMĚŠILOVÁ, P. Primary mainstream teachers’ attitudes toward inclusion of students with special educational needs: a perspective from Czech Republic. Paidagogos, 2013, č. 2., s. 479 – 493. ISSN 1213-3809.
 9. POTMĚŠILOVÁ, P., POTMĚŠIL, M. Pedagogický pracovník v integrovaném vzdělávání a integrované výchově. Sociální pedagogika, 2014, roč. 2, č. 2, s. 88 – 101. ISSN 1805-8825.
 10. POTMĚŠILOVÁ, P., POTMĚŠIL, M. Art Therapy as Part of Special Pedagogy. E-Pedagogium, 2014 bude publikováno prosinec 2014.
 11. POTMĚŠILOVÁ, P., POTMĚŠIL, m., roubalová, m. Possibilities and limits of supervision used in integrated education. TOJCE, 2014, pp. 11 – 27. ISSN: 2146-8192.
 12. KOSSEWSKA, J., POTMĚŠIL, M., PETERS, B., POTMĚŠILOVÁ, P. Value priorities in adolescents with hearing impairment. Psychologia Rozwojowa, 2013, vol. 18(3).

Granty

 1. Inovace studijního předmětu „Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ reg. č. 358/2012/F5/a , projekt FRVŠ, 2012, UP Olomouc, projekt byl úspěšně obhájeno, hlavní řešitel
 2. Sociální pedagogika v teorii a praxi, CMTF_2013 _007, (IGA – Studentská grantová soutěž UP -specifický výzkum), 2013, CMTF UP Olomouc, probíhá, hlavní řešitel

Vyučované předměty

 • Základy speciální pedagogiky
 • Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Sociálně patologické jevy ve výchovně vzdělávacích institucích
 • Sociálně patologické jevy ve společnosti
 • Supervize v pedagogické praxi
 • Metodika zájmové činnosti výtvarná výchova
 • Základy znakového jazyka
 • Propedeutický seminář k bakalářskému projektu