doc. PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

vizitka

 

Vzdělání

 • 2015 - docentkou v oboru speciální pedagogika, Pedagogická fakulta UK Praha
 • 2004 - 2009 Filozofická fakulta UP v Olomouci, Studijní program: Psychologie, magisterské studium
 • 1997 - 2004 Pedagogická fakulta UK v Praze, Studijní program: Specializace v pedagogice, doktorské studium
 • 1992 - 1997 Pedagogická fakulta UK v Praze, Studijní program: Speciální pedagogika, magisterské studium

Praxe

 • 2009 - dosud Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
  • akademický pracovník
  • od roku 2012 manažer oboru Sociální pedagogika
  • od roku 2012 do 31. srpna 2016 zástupce vedoucího Katedry křesťanské výchovy
  • od 1. září 2016 vedoucí Katedry křesťanské výchovy
 • 2002 - 2008 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc
  • učitelka v mateřské škole
 • 1997 - 2002 Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené, Beroun
  • 1998 vychovatel na internátě
  • 1998 - 2002 - učitel (občanská nauka, dějepis, literatura, výpočetní technika)
  • 1999 - 2002 též zástupce ředitele

Odborné zaměření

 • speciální pedagogika: surdopedie, logopedie
 • sociálně-patologické jevy,
 • arteterapie a artefiletika se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • psychologie jedinců se zdravotním postižením
 • supervize v pedagogické praxi

Výběrová bibliografie

Monografie

 • POTMĚŠILOVÁ, P. a SOBKOVÁ, P. Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy. 1. vyd. Olomouc: UP, 2012. 111 s. ISBN 978-80-244-3120-8. Autorský podíl 95 %
 • POTMĚŠILOVÁ, P. a kol. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 1.vyd. Praha: Parta, 2013. 186 s. ISBN 978-80-7320-179-1. Vedoucí autorského kolektivu (Bendová, Hanáková, Potměšil, Růžičková), autorský podíl 27%
 • POTMĚŠILOVÁ, P. a kol. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Olomouc: UP, 2013. 159 s. Vedoucí autorského kolektivu (Pospíšil, Pospíšilová, Fojtíková Roubalová, Sobková, Öbrink Hobzová, Trochtová, Najzarová, Straková), autorský podíl 22%
 • POTMĚŠILOVÁ, P. Supervize v podmínkách speciálního vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: UP, 2014. 212 s. ISBN 978-80-244-4127-6. WOS:000350917400009
 • POTMĚŠILOVÁ, P. Pojmotvorný proces u dětí se sluchovým postižením. 1. vyd. Olomouc: UP, 2015. 197 s. ISBN 978-80-244-4812-1.
 • POTMĚŠILOVÁ, P., FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, M. DŘÍMAL, L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Olomouc: UP, 2015. 84 s. ISBN978-80-244-4882-4. (autorský podíl 43%)
 • KUNHARTOVÁ, M., POTMĚŠIL, M., POTMĚŠILOVÁ, P. Náročné otcovství - být otcem dítěte s postižením. Praha: Karolinum. 2017. 230s. ISBN 978-80-246-3600-9. (autorský podíl 15%)

Články v odborných časopisech

 • POTMĚŠILOVÁ, P.: Vybrané problémy sémiotických aktivit u osob se sluchovým postižením. In: E-pedagogium, 2, 2007, s. 126-136
 • POTMĚŠILOVÁ, P. A ROUBALOVÁ, M. Supervize jako forma podpory pedagogických pracovníků v práci. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 46, 2012, č. 4, s. 353 - 367, ISSN 055-5574.
 • POTMĚŠILOVÁ, P. Metoda rekonstrukce v kulturním kontextu. Arteterapie, 2012, č. 29, s. 13-21, ISSN 1214-4460.
 • POTMĚŠILOVÁ, P. Spiritualita a sluchové postižení. Paidagogos, 2012, č. 2, s. 64 - 75, ISSN 1213-3809.
 • POTMĚŠILOVÁ, P., POTMĚŠIL, M. Pedagogický pracovník v integrovaném vzdělávání a integrované výchově. Sociální pedagogika, 2014, roč. 2, č. 2, s. 88 - 101. ISSN 1805-8825.
 • POTMĚŠILOVÁ, P. Artefiletika a její možnosti využití u dětí se sluchovým postižením. Paidagogos. 2016, 2, s. 49 - 62. ISSN 1213-3809.
 • Potměšil M., Potměšilová P. Temperament v raném dětství a jeho popis pomocí IBQR VSF. Čes-slov Pediat 2017; 72 (4): 240-244.
 • POTMĚŠILOVÁ, P., POTMĚŠIL, M., ROUBALOVÁ, M. Possibilities and limits of supervision used in integrated education. TOJCE, 2014, pp. 11 - 27. ISSN: 2146-8192.
 • KOSSEWSKA, J., POTMĚŠIL, M., PETERS, B., POTMĚŠILOVÁ, P. Value priorities in adolescents with hearing impairment. Psychologia Rozwojowa, 2013, vol. 18(3).
 • POTMĚŠILOVÁ, P., PENG, Y., KOSSEWSKA, J. Study on the creativity and fantasy in the matter of personal development. Journal of Forum of Education Science. 2014.
 • POTMĚŠILOVÁ, P., POTMĚŠIL, M. Art Therapy as Part of Special Pedagogy. E-Pedagogium, 2014 , č. 4 s. 89 - 103.
 • POTMĚŠILOVÁ, P., BUQIONG. Ambiguous stimulus in the educational process of pupils with hearing impairment. Paidagogos, 2015, č. 1, s. 158 -170.
 • POTMĚŠILOVÁ, P. The reaction of children with hearing impairment to an ambiguous stimulus. E-pedagogium, 2015, č. 2., s. 159-174.
 • POTMĚŠIL, M., POTMĚŠILOVÁ, P. The Opinion of Future Pedagogues to Work with Students with Hearing Impairment in Inclusive Settings. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. 2016, 22 (1), s. 124 - 140, ISSN 2391-9973.
 • POTMESILOVA, P., POTMESIL, M., BELZA, M. Hearing Impairments and their Reflection in Psychological Diagnostics". *Studia edukacyjne, *2016, roč. 42, č. 3, s. 415-432. ISSN: 1233-6688 (grant IGA 2015)
 • POTMĚŠIL, M., POTMĚŠILOVÁ, P. Adaptation Of The Ibqr Vsf Questionnaire To The Czech Environment. 5th icCSBs 5th Annual International Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences EpSBS Volume XX,935-940, 2017, ISSN 2357-1330 (pdf) WOS: 000393042200026

Granty

Vzdělávací a rozvojové:

 • Standardy speciální edukace - CZ.1.07/1.2.00/08.0120, projekt ESF, 2009-2012, hl. řešitel: Prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D, UP Olomouc, úspěšně obhájeno, spoluřešitel
 • Expresivní terapeutické metody - cesta ke změně v institucionální výchově - CZ.1.07/1.2.00/14.0026, projekt ESF, 2010-2013, hl. řešitel: Mgr.,Bc. Martina Friedlová, UP Olomouc, úspěšně obhájeno, spoluřešitel
 • Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných skupin populace - SODEZZ CZ. 1.o7/2.3.00/20.0063, projekt ESF, 2011-2014, hl. řešitel: doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., UP Olomouc, ukončen, úspěšně obhájeno, spoluřešitel
 • Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci - POMEZI CZ.1.07/2.2.00/28.0091, projekt ESF, 2012-2014 , hl. řešitel: JUDr. Mag. iur. Michal Malacka Ph.D., MBA, UP Olomouc, úspěšně obhájeno, spoluřešitel
 • Rozšíření možností při přijímání a studiu osob se specifickými vzdělávacími potřebami na UP v Olomouc - CZ 1.07/2.2.00/29.0017, projekt ESF, 2012-2015, hl. řešitel: prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., UP Olomouc, úspěšně obhájeno, spoluřešitel
 • Inovace studijního předmětu "Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" reg. č. 358/2012/F5/a , projekt FRVŠ, 2012, UP Olomouc, projekt byl úspěšně obhájen, hlavní řešitel
 • Projekt TERA - rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi studenty, pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci a institucemi veřejné správy a aplikační sféry v oblasti psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a tanečně pohybové terapie Registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0005., projekt ESF, 2013-2015, hl. řešitel: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D., UP Olomouc, projekt byl úspěšně obhájen, spoluřešitel

Výzkumné:

 • Sociální pedagogika v teorii a praxi, CMTF_2013 _007, (IGA - Studentská grantová soutěž UP -specifický výzkum), 2013, CMTF UP Olomouc, obhájeno, hlavní řešitel
 • Profilace studijního oboru Sociální pedagogika, FRUP_ 2015_001, 2015 CMTF UP Olomouc, obhájeno, hlavní řešitel
 • Výzkumné oblasti v sociální pedagogice na CMTF UP, CMTF_2018_003 (IGA - Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum), 2018. CMTF UP Olomouc, probíhající, hlavní řešitel

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)