Katedra filozofie a patrologie

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Katedra filozofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty zajišťuje kromě výuky filosofických disciplín a patrologie také výuku moderních jazyků.

Vedoucí katedry a sekretářka

Univerzitní 22
místnost: 3.06
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.21
Konzultační hodiny v portále EDIS

Oddělení filozofie

Univerzitní 22
místnost: 3.06
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 3.21
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 3.21
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 3.11
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 3.06
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

místnost:
Konzultační hodiny v portále EDIS

Oddělení patrologie

Oddělení jazyků

Na Hradě 5
místnost: 5.25
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Na Hradě 5
místnost: 5.25
Konzultační hodiny v portále EDIS

Mgr. Alžbeta Cajthamlová
alzbeta.cajthamlova@upol.cz

Interní doktorandi

Mgr. Petr Dvorský

Historie katedry

Katedra filosofie vznikla spolu s obnovenou fakultou v roce 1990. V jejím čele stál od roku 1990 doc. PhDr. Karel Říha a od roku 1998 prof. Lenka Karfíková Dr. theol. V červenci roku 2000 byla zahájena činnost Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, jehož hlavní řešitelkou byla v letech 2000-2004 prof. L. Karfíková. V souvislosti se vznikem Centra garantuje katedra počínaje akademickým rokem 2000/2001 výuku patrologie. K 1. únoru 2001 byla přejmenována na Katedru filozofie a patrologie.
V letech 2002-2005 byl vedoucím katedry doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. V letech 2005-2010 byl vedením katedry pověřen Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. Od roku 2011 je vedoucím katedry doc. Martin Cajthaml, Ph.D.

Výuka a konzultační hodiny

Pravidelné a nepravidelné konzultační a úřední hodiny, jejich aktualizace nebo příp. změny naleznete na Portálu EDIS v sekci Osobní stránky a konzultační hodiny akademických pracovníků.

Podrobný přehled a popis předmětů katedry obsahuje systém STAG.

Studijní materiály k vybraným předmětům (zejm. distanční opory) obsahuje Portál EDIS.

Kvalifikační práce

Seznam prací obhájených v akademických letech 1993/1994–2003/2004 z oboru filozofie a patrologie naleznete v přiloženém souboru.

Seznam prací obhájených po akademickém roce 2003/2004 naleznete v databázi STAG, kde můžete práce dále filtrovat podle příslušných kritérií.

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, k průběhu obhajob a případný rozpis obhajob naleznete ve studentské sekci webu.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Knižní fond knihovny filozofie a patrologie je možné studovat pouze prezenčně v prostorách Oborové knihovny CMTF. Zájemci o prezenční zápůjčku se obracejí na pracovníky této oborové knihovny.