Mgr. et Mgr. Eduard Fiedler, Ph.D.

vizitka

* Narozen v roce 1991.

Vzdělání

 • 2016–2022 Doktorské studium estetiky a filosofie, Seminář estetiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně.
 • Od roku 2018 spolu s Institut für Philosophie, Fakultät für Philosophie, Kunst-, Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften, Universität Regensburg (Cotutelle, Joint PhD).
 • Disertace s názvem „Kinder der Trinität: Eine trinitarische Ontologie der Schönheit in Anlehnung an die deutschsprachige trinitarische Ontologie des 20. Jahrhunderts“ byla obhájena 18. 2. 2022 před komisí ve složení: prof. Martin Cajthaml, prof. Petr Osolsobě, prof. Rolf Schönberger, prof. Sigmund Bonk. Oponentské posudky vypracovali prof. Martin Cajthaml a prof. Markus Enders.
 • 2016–2018 Magisterské studium teologie, Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova.
 • 2012–2016 Bakalářské studium teologie, Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova.
 • 2011–2016 Magisterské studium práva a právní vědy, Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brně.
   

Akademická praxe

 • Od roku 2022   - Odborný asistent v oboru filosofie na Katedře filozofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Od roku 2021   - Vědecký pracovník na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.
   

Studijní projekty, pobyty a vyznamenání

Badatelské aktivity a projekty

2021–2023  Spoluřešitel 3-letého projektu Primus („Trinitární ontologie lidské osoby“) na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

2016–2022  Spoluřešitel projektů specifického výzkum na Semináři estetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Studijní a výzkumné pobyty v zahraničí

Září 2018 – říjen 2021

PhD Fellowship na Institut für Philosophie, Universität Regensburg (prof. Sigmund Bonk) (Stipendium KAAD).

13. – 15. září 2019 

Účast na konferenci „Nové trinitární ontologie“ (New Trinitarian Ontologies) na University of Cambridge.

10. – 11. listopadu 2017 

Studijní pobyt na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (prof. Markus Enders), včetně účasti na konferenci „Jakou budoucnost má křesťanství? Inspirace z myšlení Bernharda Welteho a Klause Hemmerleho“ (Welche Zukunft hat das Christentum? Anstöße aus dem Denken Bernhard Weltes und Klaus Hemmerles).

Červen 2017 – srpen 2017 

Tříměsíční studijní pobyt na Institut für Katholische Theologie při RWTH Aachen.

2016–2017

Tři krátkodobé studijní pobyty na Universität Regensburg (prof. Erwin Dirscherl a prof. Sigmund Bonk).

Letní semestr 2015

Semestrální pobyt na Fakultät für Katholische Theologie, Universität Regensburg (Stipendium Erasmus plus).

2010–2011

Roční stáž na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně („Úvod do teorie kategorií“).


Vyznamenání a ceny

2017 Cena Josefa Dobrovského (Cena rektora Univerzity Karlovy).


 

Bibliografie

Zvané přednášky

 1. Eduard Fiedler, Frui Trinitate Deo: Trinitarian Ontology and Eschatological Reality, in: The Meaningful Life and Its Philosophical Implications, Granada, Španělsko, 28. 11. 2022.
 2. Eduard Fiedler, Revelations from the Underground: Trinitarian Metaphysics and the Underground Church, in: Beyond Secular Faith Conference, Granada, Španělsko, 27. 06. – 02. 07. 2022.
 3. Eduard Fiedler, Comenius's Metaphysical Imagination: Analogy and Metaphor as Means of Trinitarian Metaphysics, in: Early Modern Metaphors of Knowledge Series, Praha, 06. 05. 2021.
 4. Eduard Fiedler, Letní filosofická škola a výchova k trinitárnímu myšlení, in: 30. Letní filosofická škola: Výchova, vzdělanost, kultivace a jejich negace, Velké Losiny, 03. 07. 2020.
 5. Eduard Fiedler, Trinitarian Reconciliation of Being: Comenius and Trinitarian Metaphysics, in: New Trinitarian Ontologies, EuARe Online Panel, 24. 06. 2020 [spolu s prof. Johnem Milbankem, prof. Giuliem Masperem, prof. Luiginem Brunim].
 6. Eduard Fiedler, Weite Vernunft im Kontext des christlichen Humanismus, in: Präsentation der Festschrift „Christlicher Humanismus“ für Professor Dr. Sigmund Bonk, Regensburg, 14. 10. 2019.
 7. Eduard Fiedler, „Diese Parallele ist kein Zufall“: Zur Platonrezeption bei E. Nordhofen, in: Doktorandenkolloquium Systematische Theologie, Universität Regensburg, 2018.
 8. Eduard Fiedler, Relevanz der trinitarischen Ontologie Klaus Hemmerles angesichts der Wirklichkeit der Person, in: Doktorandenkolloquium Systematische Theologie, RWTH Aachen, 2017.

Konferenční příspěvky

 1. Eduard Fiedler, Augustine and the Child: De Trinitate's Prologue as the Prologomena to Trinitarian Ontology, in: La Ontología Trinitaria: Memoria y Kairós, 04. 11. 2022.
 2. Eduard Fiedler, Trinitární ontologie Klause Hemmerleho a problém lidské osoby, in: Trinitární ontologie: Kdo je člověk ve světle víry v trojjediného Boha?, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 18. 11. 2021.
 3. Eduard Fiedler, Children of the Trinity: Trinitarian Ontology and Metaphysics of Childhood, in: New Trinitarian Ontologies, EuARe Panel, Münster, Německo, 31. 08. 2021.
 4. Eduard Fiedler, Trinitarian Reconciliation of Being: Comenius and Trinitarian Metaphysics, in: New Trinitarian Ontologies Symposium, University of Cambridge, 06. 03. 2020.
 5. Eduard Fiedler, Komenského metafyzika jako metafyzika trinitární?, in: Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení, Pardubice, 13. – 14. 11. 2018.
 6. Eduard Fiedler, Bonaventurova „pulcra veritas“ jako výraz vzestupu duše k Moudrosti, in: VIII. Estetická konference, Brno, 31. 05. 2018.

Organizace konferencí

 1. Mezinárodní konference New Trinitarian Ontologies, EuARe Panel, 31. 08. 2021, Münster [spolu s prof. Markusem Endersem, prof. Johnem Milbankem, Dr. Ryanem Haeckerem].
 2. Konference Trinitární ontologie: Kdo je člověk ve světle víry v trojjediného Boha?, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 18. 11. 2021.
 3. Vědecký workshop K filosofii architektury Christophera Alexandera: Zápas o živou architekturu, 21. 08. 2020 [online].

Editorská činnost

 1. Hlavní editor monotematického čísla AUC Theologica 11/2 (2021) s tématem „Trinitarian Ontology“.

Monografie

 1. Eduard Fiedler, Sebedarování Kristovo: Christologický základ trinitární ontologie Klause Hemmerleho, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2022.

Články v odborném periodiku:

 1. Eduard Fiedler, Klaus Hemmerle on Trinitarian Ontology of the Human Person, in: AUC Theologica, 2021, 11, 2, 59–75.
 2. Eduard Fiedler, Dalimil Ševčík, Komenského trinitární metafyzika a Nové trinitární ontologie (New Trinitarian Ontologies), in: Studia comeniana et historica, 2022, 103–104, 14–21.
 3. Eduard Fiedler, Nové trinitární ontologie: Přístupy k trinitární ontologii zastoupené na New Trinitarian Ontologies (2019), in: Studia theologica, 2021, 23, 2, 101–124. ISSN 1212-8570.
 4. Eduard Fiedler, Bytí a pravda Ježíše Krista: O vztahu ontologie a christologie v návaznosti na Klause Hemmerleho, in: Studia theologica, 2020, 22, 2, 1–23. ISSN 1212-8570.

Kapitoly v odborných knihách:

 1. Eduard Fiedler, Österliche Vernunft: Aristotelische Begründung der „weiten Vernunft” im Kontext des christlichen Humanismus, in: Susanne Biber, Veit Neumann (eds.), Christlicher Humanismus: Festschrift für Sigmund Bonk, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2019, 23–35, ISBN 978-3-7917-3111-7.

Recenze:

 1. Eduard Fiedler, Onto-teologické domněnky a jejich triadický rytmus: Nad novou Flossovou monografií o Mikuláši Kusánském in: Studia comeniana et historica, 2022, 103–104, 14–21.
 2. Eduard Fiedler, Komenského „Spisy o první filosofii“ a metafyzický ressourcement, in: Filosofický časopis, 2020, 68, 5, 789–795, ISSN 0015-1831.
 3. Eduard Fiedler, Buchbesprechung: Veit Neumann, Josef Spindelböck, Sigmund Bonk (Hg.): Glaube und Kirche in Zeiten des Umbruchs, in: Cistercienser Chronik, 2020, 127, 1, 127–132. ISSN 0379-8291.
 4. Eduard Fiedler, Eckhard Nordhofen: Corpora – Die anarchische Kraft des Monotheismus, in: Studia theologica, 21, 4, 242–249. ISSN 1212-8570.
 5. Eduard Fiedler, Klaus Kienzler: Bewegung in die Theologie bringen: Theologie in Erinnerung an Klaus Hemmerle, in: Studia theologica, 2019, 21, 2019, 1, 208–214. ISSN 1212-8570.
 6. Eduard Fiedler, Tracey Rowland: Catholic Theology, in: Studia theologica, 2019, 21, 1, 201–208. ISSN 1212-8570.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)