doc. Vít Hušek, Th.D.

vizitka

Narozen r. 1971.

Vzdělání

 • 2003: Th.D. v oboru systematická teologie a křesťanská filosofie, CMTF UP, disertace: Symbol ve filosofii Paula Ricoeura, vedoucí prof. Lenka Karfíková, Dr.theol.
 • 1998: Mgr. v oboru psychologie, FF UP
 • 1997: Mgr. v oboru teologie, CMTF UP

Další aktivity

Publikační činnost

Vydané knihy / Published books

Symbol ve filosofii Paula Ricoeura [Symbol in the philosophy of Paul Ricoeur], Svitavy: Trinitas, 2004, 182 str., ISBN 80-86036-89-8; ve spolupráci s Křesťanskou akademií Řím, edice Studium, svazek č. 169 (publikace oceněna Čestným uznáním rektorky UP za vědeckou monografii).
→ Obsah/pdf
recenze (→ text/ceeol): K. Říha, Studia theologica 6, č. 3 [17] (2004): 71-72.
recenze (→ text/reflexe): Š. Holub, Reflexe 27 (2005): 152-155.

Články v angličtině (aj.) / Articles in English etc.

 • Jerome’s Christological Interpretation of Qoheleth, in Th. Hainthaler et al. (eds.), Sofia, the Wisdom of God, Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag, in print.
 • The True Text: Ambrose, Jerome and Ambrosiaster on the Variety of Biblical Versions, in Jan Dušek – Jan Roskovec (eds.), Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, Berlin: De Gruyter, 2016, p. 319-336.
 • Die theologische Entwicklung vor Augustin (§ 19); Das Erbe der Gnadenlehre Augustins (bis zum Konzil von Orange im Jahre 529) (§ 21.2), in L. Karfíková, Gnadenlehre in Schrift und Patristik, Handbuch der Dogmengeschichte, Band III/5a(1), Freiburg: Herder, 2016, pp. 475-535, 622-643.
 • Origen, Paul Ricoeur and the Role of Literal Meaning, in A.-Ch. Jacobsen (ed.), Origeniana Undecima: Origen and Origenism in the History of Western Thought, Louvain: Peeters, 2015, p. 95-103.
 • Models of Faith: Women in Mark’s Gospel Interpreted by Jerome, Ambrose and Ambrosiaster, Eastern Theological Journal 2 (2016): 9–18.
 • Duplex gratia: Ambrosiaster and the Two Aspects of his Soteriology, in Th. Hainthaler et al. (eds.), Für uns und für unser Heil. Soteriologie in Ost und West, Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag, 2014, p. 151-159.
 • ‘Perfection Appropriate to the Fragile Human Condition’: Jerome and Pelagius on the Perfection of Christian Life, Studia patristica 67 (2013): 385-392 (ed. M. Vinzent, Leuven: Peeters, 2013, ISBN 978-90-429-3000-1).
 • Human Freedom according to the Earliest Latin Commentaries on Paul’s Letters, Studia patristica 44 (2010): 385-390 (ed. J. Baun et al., Leuven: Peeters, 2010, ISBN 978-90-429-2370-6).
 • J. Plátová - V. Hušek, Bibliografia patristica recente di area ceca, Adamantius 13 (2007): 327-340 (ISSN 1126-6244).

Články v češtině / Articles in Czech

 • Inpossibile est non peccare. Kategorie hříchů u Ambrosiastera [Categories of Sins in Ambrosiaster], Studia theologica 16, č. 2 (2014): 119-129. (ISSN 1212-8570). → text/ceeol
 • Erasmova scholia k Jeronýmovým polemickým spisům [Erasmus’ scholia on Jerome’s polemical works], in T. Nejeschleba – J. Makovský (eds.), Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení, Brno: CDK, 2012, str. 201-215.
 • Ježíšovo příbuzenstvo u Ambrosiastera [Ambrosiaster on the Relatives of Jesus], Studia theologica 15, č. 2 (2013): 226-237. (ISSN 1212-8570). → text/ceeol
 • Nedokonalá dokonalost odpovídající lidské křehkosti. Pojetí člověka u Jeronýma [Imperfect perfection appopriate to Human Fragility. Anthropology of Jerome], in T. Nejeschleba - V. Němec - M. Recinová (usp.). Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie I. Od antiky po renesanci, Brno: CDK, 2011, str. 69-76.
 • Milost stvoření, zjevení a odpuštění podle Pelagia [Grace of Creation, Revelation and Redemption in Pelagius], in L. Karfíková - J. A. Dus (vyd.), Milost v patristice, Jihlava: Mlýn, 2011, str. 137-174.
 • Milost, lidské úsilí a Boží předvědění podle Jeronýma [Grace, human agency and divine foreknowledge in Jerome], Studia theologica 12, č. 3 [41] (2010): 19-29. (ISSN 1212-8570). → text/ceeol
 • Dědictví Augustinovy teologie milosti (do synody v Orange r. 529) [The Heritage of Augustine's Theology of Grace (up to the Council of Orange 529 AD)], in L. Karfíková - J. A. Dus (vyd.), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, Jihlava: Mlýn, 2009, str. 233-264.
 • Dvojí koncepce svobody rozhodování: Faustus z Riez a Fulgentius z Ruspe [Freedom of the Human Will according to Faustus of Riez and Fulgence of Ruspe], in V. Hušek - P. Kitzler - J. Plátová (vyd.), Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie, Brno: CDK, 2009, str. 177-187.
 • Vůle a milost u Jana Cassiana, [John Cassian on Human Will and Divine Grace], Studia theologica 10, č. 1 [31] (2008): 1-8 (ISSN 1212-8570). → text/ceeol
 • Nauka o Logu a nauka o duši u Maria Victorina, in I. Kišš (ed.), Logos - Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku, Bratislava: Univerzita Komenského, 2008, str. 94-99.
 • Přirozenost u Ambrosiastra [Nature by Ambrosiaster], in L. Chvátal - V. Hušek (eds.), "Přirozenost" ve filosofii minulosti i současnosti, Brno: CDK, 2008, str. 81-90.
 • Svoboda a milost v nejstarších latinských komentářích k pavlovským epištolám. Marius Victorinus, Ambrosiaster, Jeroným [Human Freedom according to the Earliest Latin Commentaries on Paul’s Letters. Marius Victorinus, Ambrosiaster, Jerome], Teologický časopis 5, č. 2 (2007): 35-44 (ISSN 1336-3395).
 • Koho zachrání Kristův sestup do pekel? Ambrosiastrův výklad Ř 5,14-15 [Who will be saved by Christ's descent to hell? Ambrosiaster's commentary on Rom 5:14-15], in V. Hušek - L. Chvátal - J. Plátová (eds.), Miscellanea patristica, Brno: CDK, 2007, str. 73-86.
 • Pojetí svobody v Ambrosiastrových komentářích k pavlovským epištolám [Concept of Freedom in the Pauline Commentaries of Ambrosiaster], Studia theologica 8, č. 4 [26] (2006): 19-31 (ISSN 1212-8570). → text/ceeol
 • Pojetí svobody v komentářích Maria Victorina k pavlovským epištolám [Concept of Freedom in the Pauline Commentaries of Marius Victorinus], Studia theologica 7, č. 4 [22] (2005): 1-12 (ISSN 1212-8570). → text/ceeol
 • Nauka o milosti u Ambrože Milánského [Doctrine of Grace in Ambrose of Milan], in L. Karfíková - J. Mrázek (usp.), Milost podle Písma a starokřesťanských autorů, Jihlava: Mlýn, 2004, str. 136-158.
 • Peccata haereditaria u Ambrože Milánského [Peccata haereditaria in Ambrose of Milan], Studia theologica 6, č. 3 [17] (2004): 29-36 (ISSN 1212-8570). → text/ceeol
 • Analogie u Paula Ricoeura [Analogy by Paul Ricoeur], in P. Dvořák (ed.), Analogie ve filozofii a teologii, Brno: CDK, 2007, str. 177-184.
 • Ricoeurovo pojetí symbolu a jeho aplikace v liturgii [Ricoeur’s Concept of Symbol and Its Application in Liturgy], Studia theologica 5, č. 2 [12] (2003): 15-29 (ISSN 1212-8570). → text/ceeol

Recenze a jiné drobnosti / Reviews and miscellanea

 • David Deida: Cesta pravého muže (Praha: Synergie, 2012); Patricie Koubská: Převleky a masky pro každou příležitost (Praha: Portál, 2011), Ostium 3/2013 (Letné čítanie redaktorov / minireview).
 • Jiřina Prekopová: I rodiče by měli dělat chyby (Praha: Portál, 2010); Jan Čapek - Markéta Čapková: Pozitivní výchova sourozenců v rodině (Praha: Portál, 2010), Ostium 3/2011 (Letné čítanie redaktorov / minireview).
 • Karel Říha: Bůh vždy větší (Deus semper maior). Teologie exercicií podle Ericha Przywary (Olomouc: Refugium 2010), Ostium 3/2010 (Letné čítanie redaktorov / minireview).
 • Dozrávání k optimismu. Na okraj článku Reginalda A. Slavkovského a Petra Tavela Optimistická a pesimistická koncepcia života, Ostium 1/2007.
 • Josef Petr Ondok: Řeč o Bohu. Metody analytické filosofie v teologii, Brno 2006 (recenze / review),Studia theologica 9, č. 1 [27] (2006): 82-84.
 • Petr Pokorný: Hermeneutika jako teorie rozumění: Od základních otázek k výkladu bible, Praha 2006 (recenze / review), Studia theologica 8, č. 3 [25] (2006): 91-93.
 • Ernst Dassmann: Ambrosius von Mailand, Leben und Werk, Stuttgart 2004 (recenze / review), Studia theologica 8, č. 2 [24] (2006): 106-107.
 • Za Paulem Ricoeurem, Studia theologica 7, č. 3 [21] (2005): 115.

Příspěvky na mezinárodních konferencích / Conference papers - International

 • “Recepce Šalamounových knih u Jeronýma”,
  Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna: Kazateľ, Príslovia, Pieseň piesní; Bratislava, 22-23 September 2016
 • “Jerome's Christological Interpretation of Qohelet”,
  Sofia, the Wisdom of God; Varna, 27 September - 3 August 2015
 • “Models of Faith. Women in Mark´s Gospel Interpreted by Jerome, Ambrose and Ambrosiaster”,
  Mater et Matres: International Conference on Matherhood in Early Christianity; Nyíregyháza, 13-16 September 2015
 • “Deification in Jerome”,
  The XVII International Conference on Patristic Studies; Oxford, 9-15 August 2015
 • “Pluralita biblického textu u latinských otců 4. století”,
  Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku; Bratislava, 12 December 2014
 • “Cognovistis deum, immo estis cogniti a deo. Gal 4:9 in the earliest Latin commentaries to Paul’s letters”,
  The Knowledge of God: East and West. Dogmatic and Spiritual Dimensions; Lviv, 9-10 October 2014
 • “The Fourth-Century Debate over the Authority of the Old Latin versions of the New Testament”,
  The Process of Authority; Prague, 8-10 May 2014
 • “Origen, Paul Ricoeur and the Absence of Literal Meaning”,
  Origeniana Undecima: Origen and Origenism in the History of Western Thought; Aarhus, 26-30 August 2013
 • “Ambrosiaster and the two aspects of his soteriology (duplex gratia)”,
  International Colloque “For Us and for Our Salvation”. Soteriology in East and West - « Pour nous et pour notre salut ». Soteriologie vue de l'Orient et de l'Occident; Esztergom, 3-6 October 2012
 • “ ‘Perfection Appropriate to the Fragile Human Condition’. Jerome and Pelagius on the Perfection of Christian life”,
  The XVI International Conference on Patristic Studies; Oxford, 8-12 August 2011
 • “Human Freedom according to the Earliest Latin Commentaries on Paul’s Letters”,
  The XV International Conference on Patristic Studies; Oxford, 6-11 August 2007

Příspěvky na domácích konferencích / Conference papers - Local

Vydavatelská a redakční práce / Editorial work

Clement’s Biblical Exegesis. Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, May 29–31, 2014), edited by V. Černušková, J. L. Kovacs, and J. Plátová, in cooperation with V. Hušek, Vigiliae Christianae Supplements 139, Leiden - Boston: Brill, 2017. ISBN 978-9004331235.
→ Seznam příspěvků / List of contributions

M. Havrda, V. Hušek, J. Plátová (eds.), The Seventh Book of the Stromateis. Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010), Vigiliae Christianae Supplements 117, Leiden - Boston: Brill, 2012, ISBN 978-90-04-22363-9.
→ Seznam příspěvků / List of contributions

V. Hušek - P. Kitzler - J. Plátová (vyd.), Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie, Brno: CDK, 2009, ISBN 978-80-7325-190-1.
→ Seznam příspěvků / List of contributions

L. Chvátal - V. Hušek (eds.), "Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti, Brno: CDK, 2008, ISBN 978-80-7325-143-7.
→ Seznam příspěvků / List of contributions

V. Hušek - L. Chvátal - J. Plátová (eds.), Miscellanea patristica. Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi, Brno: CDK, 2007, ISBN 978-80-7325-131-4.
→ Seznam příspěvků / List of contributions

Gregory of Nyssa: Contra Eunomium II. An English Version with Supporting Studies. Proceedings of the 10th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Olomouc, September 15-18, 2004), edited by L. Karfíková, S. Douglass and J. Zachhuber, with the assistance of V. Hušek and L. Chvátal, Vigiliae Christianae Supplements 82, Leiden - Boston: Brill, 2007, ISBN 90-04-15518-X.

→ Seznam příspěvků / List of contributions