Katedra filozofie a patrologie

O katedře

Ve výuce katedry se významným způsobem odráží vlastní badatelská práce jednotlivých vyučujících. Tým je sestaven tak, aby pokrýval co nejširší záběr, a to jak v historickém tak systematickém ohledu. V historickém ohledu se jednotliví badatelé specializují na antiku, patristiku, středověk, raný novověk, druhou scholastiku, analytickou a fenomenologickou filosofii. V systematickém ohledu pak rozvíjí zejména etiku: materiální etiku hodnot, metaetiku, aplikovanou etiku. Pozornost je věnována i filosofické hermeneutice, metafyzice, epistemologii a logice.

Ve výuce dějin filozofie klademe zvláštní důraz na klasickou řeckou filosofii a vrcholnou scholastiku. Mezi vyučované systematicky orientované předměty patří metafyzika, etika, politická filosofie a filosofická antropologie. Specializované semináře jsou v posledních letech věnovány vybraným tématům metafyziky Tomáše Akvinského, materiální hodnotové etice Dietricha von Hildebranda a raně novověkým dějinám filosofických a teologických disputací. Výuka patrologie se zaměřuje především na vybrané kapitoly latinské patristiky konce 4. století.

Vedoucí katedry

prof. Martin Cajthaml, Ph.D.

martin.cajthaml@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.20
585637109
604752166

Sekretářka katedry

Romana Seberová

romana.seberova@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.05
585637012
úřední hodiny
pravidelné místnost
Úterý 09:00–10:00 5.05
Středa 09:00–10:00 5.05

Oddělení filozofie

prof. Martin Cajthaml, Ph.D.

martin.cajthaml@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.20
585637109
604752166

doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

petr.dvorak@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.21
585637105

Mgr. et Mgr. Eduard Fiedler, Ph.D.

eduard.fiedler@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.22
585637101
728073358

Oddělení patrologie

Vedoucí oddělení patrologie

doc. Mgr. et Mgr. Vít Hušek, Th.D.

vit.husek@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.02
733690500
585637001, 585637403

Interní doktorandi

Historie katedry

Katedra filosofie vznikla spolu s obnovenou fakultou v roce 1990. V jejím čele stál od roku 1990 doc. PhDr. Karel Říha a od roku 1998 prof. Lenka Karfíková Dr. theol. V červenci roku 2000 byla zahájena činnost Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, jehož hlavní řešitelkou byla v letech 2000-2004 prof. L. Karfíková. V souvislosti se vznikem Centra garantuje katedra počínaje akademickým rokem 2000/2001 výuku patrologie. K 1. únoru 2001 byla přejmenována na Katedru filozofie a patrologie.
V letech 2002-2005 byl vedoucím katedry doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. V letech 2005-2010 byl vedením katedry pověřen doc. Petr Dvořák, Ph.D. Od roku 2011 je vedoucím katedry prof. Martin Cajthaml, Ph.D.

Výuka a konzultační hodiny

Pravidelné a nepravidelné konzultační a úřední hodiny, jejich aktualizace nebo příp. změny naleznete na Portálu EDIS v sekci Osobní stránky a konzultační hodiny akademických pracovníků.

Podrobný přehled a popis předmětů katedry obsahuje systém STAG.

Studijní materiály k vybraným předmětům (zejm. distanční opory) obsahuje Portál EDIS.

Kvalifikační práce

Seznam prací obhájených v akademických letech 1993/1994–2003/2004 z oboru filozofie a patrologie naleznete v přiloženém souboru.

Seznam prací obhájených po akademickém roce 2003/2004 naleznete v databázi STAG, kde můžete práce dále filtrovat podle příslušných kritérií.

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, k průběhu obhajob a případný rozpis obhajob naleznete ve studentské sekci webu.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Knižní fond knihovny filozofie a patrologie je možné studovat pouze prezenčně v prostorách Oborové knihovny CMTF. Zájemci o prezenční zápůjčku se obracejí na pracovníky této oborové knihovny.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)