Katedra systematické teologie

O katedře

Katedra systematické teologie má tři oddělení. Oddělení fundamentální teologie a religionistiky zajišťuje výuku úvodu do teologie, fundamentální teologie a religionistiky ve studijním programu teologie, a výuku religionistiky ve studijním programu pedagogika. Výzkum oddělení je zaměřen na širokou oblast fundamentální teologie a religionistiky. Oddělení dogmatické teologie zajišťuje výuku dogmatické teologie v rámci studijního programu teologie, a výuku předmětu výklad pravd víry v rámci studijního programu učitelství pro základní školy. Výzkum oddělení je zaměřen na dogmatickou teologii a dějiny české teologie v kontextu světové teologie. Oddělení morální teologie a bioetiky zajišťuje výuku předmětů morální teologie a bioetika v rámci studijního programu teologie, a výuku předmětů výklad pravd víry a bioetika v rámci studijního programu učitelství pro základní školy.

Adresa: Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc

Vedoucí katedry a sekretářka

Univerzitní 22
místnost: 3.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 5.16
Konzultační hodiny v portále EDIS

Oddělení fundamentální teologie a religionistiky

Univerzitní 22
místnost: 3.10
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 4.04
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: P1.10
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 3.10

Oddělení dogmatické teologie

Univerzitní 22
místnost: 2.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 3.04
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 3.10
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 3.07

Oddělení morální teologie a bioetiky

Univerzitní 22
místnost: 3.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 3.10

Univerzitní 22
místnost: 3.10
Konzultační hodiny v portále EDIS

Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete na stránce Dokončení studia.