doc. ThLic. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1980.

Vzdělání

 • 2018 habilitace v oboru teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci (doc.), habilitační práce: "Etika v teologii a životě mistra Jana Husa"
 • 2005-2011: CMTF UP, postgraduální studium Biblické teologie
 • 2008 dvoutýdenní dobrovolnická práce na vykopávkách na hoře Sionu (Dig Mount Zion) pod vedením prof. Shimona Gibsona
 • 2006 třítýdenní vzdělávací stáž na Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, Německo
 • 2000-2005: CMTF UP, obor Katolická teologie

Praxe

 • 2015-2020: nemocniční kaplan ve Fakultní nemocnici Olomouc
 • 2012-2018: vědecký pracovník v centru excelence "Historie a interpretace Bible"
 • 2011-dosud: přednáší morální teologii na CMTF UP
 • 2007-2013: redaktor časopisu Studia theologica (CMTF UP)
 • 2005-2006: ČKBD

Odborné zaměření

 • biblické základy křesťanské etiky
 • etické otázky manželství a rodiny
 • etika v teologii mistra Jana Husa

Výběrová bibliografie

Monografie

Články a kapitoly v monografiích

Granty

 • 2016-2018: spoluúčast GAČR (2016-2018), č. 16-08021S Teologie stvoření - výzvy přírodních věd a trinitární teologie, tříletý standardní grant. Hlavní řešitel: prof. Ctirad V. Pospíšil.
 • 2012-2018: spoluúčast v centru excelence GAČR (2012-2018), č. P401/12/G168 Historie a interpretace Bible. Hlavní řešitel: doc. Jan Dušek, Ph.D.
 • 2008: vnitřní grant CMTF UP č. S 2/08 Vykopávky z 1. století na hoře Sión - teorie a praxe.
 • 2010-2011: vnitřní grant CMTF_2010_014Jan 9 - výklad a papyrologický kontext.
 • 2012: vnitřní grant CMTF_2012_011 Rodinný život v biblickém a dnešním kontextu.