doc. Mgr. Dominik OPATRNÝ, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637126, 585637007, 585637130

Katedra systematické teologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

3.07

docent - proděkan

ČLÁNEK
Opatrný D. John Cuthbert Hedley, biskup otevřený evoluci. Studia Theologica. 2017.
Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV., Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
Opatrný D. Dobro manželů v kontextu biblické etiky. Revue církevního práva. 2014.
Opatrný D. God’s Glory at Trial: A Juridical Precedent in Acts 5 and John 9. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2013.
Opatrný D. Církevní právo v časopisu Studia theologica. Revue církevního práva. 2012.
Opatrný D. The Christological Use of Metaphors for the Law in John’s Gospel. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2011.
Opatrný D. Cesty Siónu. Teologické texty. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Opatrný D. The Hospital Chaplain – A Messenger of Hope? Hope: Where does our Hope lie? 2020.
Opatrný D. Teologické ctnosti v díle mistra Jana Husa: Malé nahlédnutí do aretologie pozdní scholastiky. In Lichner M. (Eds.) Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu. 2018.
Opatrný D. Pastoral Forgery? How Biblical Scholars and Moral Theologians Speak About Lying. In Lintner MM. (Eds.) God in Question: Religious Language and Secular Languages. 2014.
Opatrný D. Apoštol Pavel a problematika šíření křesťanství v Malé Asii. In Tichý L., Opatrný D. (Eds.) Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Opatrný D., Opatrný M. Amoris laetitia jako odpověď na znamení času. Amoris laetitia: Zlom nebo kontinuita. 2019.
Opatrný D. Fraternal Correction in the Theology of John Hus. In Thiel M., Feix M. (Eds.) Marie-Jo Thiel, Marc Feix (eds.) Le défi de la fraternité. 2018.
Opatrný D., Opatrná M. Etika ctností v péči o onkologicky nemocné. Etické problémy v onkologii. 2017.
Opatrný D. Theologically Significant Textual Variants in the Text of the Pastoral Epistles. The Process of Authority: The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Polák J., Opatrný D. Bioetika v charitativní práci. 2019.
Opatrný D., Svatoň R., Franc J. Bioethics as a Chance for Ecumenical Cooperation. 2017.
SBORNÍK - CELEK
Polgar N., Morciniec P., Ragadics T., Kovács G. Bioetika v charitativní práci. In Opatrný D., Polák J. (Eds.) 2019.
HABILITAČNÍ PRÁCE
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
International Conference Participation 1 CMF/ICP1 ZS Se 0
International Conference Participation 1 CMF/ICP1 LS Se 0
Akademická praxe CMF/VTAKP ZS Cv 0
Akademická praxe CMF/VTAKP LS Cv 0
Křesťanská etika KST/KEKET ZS 4
Křesťanská etika KST/KEKET ZS Se 4
Morální dilemata sociálního pracovníka KST/KSMDI ZS 5
Morální dilemata sociálního pracovníka KST/KSMDI ZS Se 5
Morální teologie obecná KST/KTMTO LS 7
Seminář morální teologie KST/KTSMT ZS Se 7
Morální teologie obecná KST/KVMTO LS 7
Křesťanská etika KST/PEKET ZS Se 1
Křesťanská etika KST/PEKET ZS 1
Morální dilemata sociálního pracovníka KST/PSMDI ZS Se 10
Morální dilemata sociálního pracovníka KST/PSMDI ZS 5
Etika mravních a teologických ctností KST/PTETC ZS 4
Quest for Good in European Culture KST/QGEC ZS Se 2
Metodologie vědecké práce KFK/VTMVP ZS Se 0
Metodologie vědecké práce KFK/VTMVP LS Se 0
Morální teologie obecná KST/4MTO LS 7
Etika mravních a teolog. ctností KST/EMTC ZS 4
International teaching week I CMF/VXTW1 ZS Se 47

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)