Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585637163
Pracoviště:
Katedra křesťanské výchovy
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
5.08
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Postoje studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Vztah studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
Potměšilová P., Sobková P., Fojtíková Roubalová M. Effect of Cultural Differences in Reaction of Students to Ambiguous Art Stimulus. Open Journal of Social Sciences. 2014.
Potměšil M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Possibilities and limits of supervision used in integrated education. The Online Journal of Counseling and Education. 2014.
Potměšilová P., Potměšil M., Fojtíková Roubalová M. Supervision as a prevention and support to teachers in inclusive education. e-Pedagogium (online). 2013.
Potměšilová P., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Sobková P. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. Paidagogos. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M. Metody v praxi sociálního pedagoga jako odraz interdisciplinárního pojetí sociální pedagogiky. In Junová I. (Eds.) Socialia 2015 - Možnosti uplatnění sociálního pedagoga /sociální pedagogiky v současné společnosti. 2016.
Roubalová M. Nové učebnice náboženství. In Gunčaga J., Jablonský T., Nižnanský B. (Eds.) Interdisciplinárny dialog odborových didaktík. 2011.
Roubalová M., Strmisková H. Využití některých prvků daltonského plánu ve výuce Římskokatolického náboženství. In Kubatková M., Gregorová M. (Eds.) Konferencia z praktickej teológie a religionistiky V. 2011.
Öbrink Hobzová M., Sobková P. Případové studie imigrantů v České republice. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Tavel P., Šárníková G. Spirituálne a filozofické témy pri praktickej práci s mladými ľudmi. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Orlovská M., Roubalová M. Učitelé a hodnoty – životní postoj učitele a předávání hodnot. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Orlovská M., Roubalová M. Učitelé a hodnoty – životní postoj učitele a předávání hodnot. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Roubalová M. Vnímání jiných církví a náboženství žáky II. stupně ZŠ. In Kubatková M., Gregorová M. (Eds.) Konferencia z praktickej teológie a religionistiky IV. 2010.
Roubalová M. Výuka Římskokatolického náboženství v ČR po roce 1989. In Kubatková M., Gregorová M. (Eds.) Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy V. 2010.
Tavel P. Úloha a prínos starých rodičov pre vnúčatá. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2008. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
Roubalová M. Hodnoty v rodině. Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
KNIHA - CELEK
Fojtíková Roubalová M., Jablonský T. Didaktické pomůcky ve výuce náboženství a katechezi. 2015.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Dřímal L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 2015.
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Dřímal L., Orlovská M., Roubalová M. Náboženský rozměr výchovy k hodnotám. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Orlovská M., Roubalová M. Návrh propojení průřezového tématu s výukou náboženství. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katecheze Dobrého Pastýře pro děti předškolního věku. 2018.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí ve věku 3-6 let - 2. část. 2018.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova pro děti ve věku 3-6 let 1. část. 2018.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Základní kurz II. stupně KDP pro děti ve věku 6-9 let - 1. část. 2018.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Základní kurz II. stupně KDP pro děti ve věku 6-9 let - 2. část. 2018.
Fojtíková Roubalová M. Aktivizační metody ve výuce náboženství. 2017.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katechetický seminář. 2017.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katecheze dětí 3-6. 2017.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Letní katechetický seminář. 2017.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí podle metody Katecheze Dobrého pastýře. 2016.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí 0-3 roky. 2016.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí 3-6 let. 2016.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Roubalová M., Smahel R., Hobzová M., Sobková P., Tavel P. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
Mládež a hodnoty 2007: výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.