Mgr. Marcela Roubalová, PhD.

Employee photo
Contact

585637163

Katedra křesťanské výchovy

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.08

odborný asistent

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
05.08.2024 10:00–11:00 5.08
28.08.2024 14:00–15:00 5.08
ČLÁNEK
Vavrlová M., Fojtíková Roubalová M. Manželská setkání jako podpora vztahu – zkušenosti účastníků. Paidagogos. 2023.
Fojtíková Roubalová M., Šefčíková V. Religiozita u lidí žijících ve městě a na vesnici. Paidagogos. 2022.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Postoje studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Vztah studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
Potměšilová P., Sobková P., Fojtíková Roubalová M. Effect of Cultural Differences in Reaction of Students to Ambiguous Art Stimulus. Open Journal of Social Sciences. 2014.
Potměšil M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Possibilities and limits of supervision used in integrated education. The Online Journal of Counseling and Education. 2014.
Potměšilová P., Potměšil M., Fojtíková Roubalová M. Supervision as a prevention and support to teachers in inclusive education. e-Pedagogium (online). 2013.
Potměšilová P., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Sobková P. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. Paidagogos. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M. Metody v praxi sociálního pedagoga jako odraz interdisciplinárního pojetí sociální pedagogiky. In Junová I. (Eds.) Socialia 2015 - Možnosti uplatnění sociálního pedagoga /sociální pedagogiky v současné společnosti. 2016.
Roubalová M. Nové učebnice náboženství. In Gunčaga J., Jablonský T., Nižnanský B. (Eds.) Interdisciplinárny dialog odborových didaktík. 2011.
Roubalová M., Strmisková H. Využití některých prvků daltonského plánu ve výuce Římskokatolického náboženství. In Kubatková M., Gregorová M. (Eds.) Konferencia z praktickej teológie a religionistiky V. 2011.
Öbrink Hobzová M., Sobková P. Případové studie imigrantů v České republice. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Tavel P., Šárníková G. Spirituálne a filozofické témy pri praktickej práci s mladými ľudmi. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Orlovská M., Roubalová M. Učitelé a hodnoty – životní postoj učitele a předávání hodnot. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Roubalová M. Vnímání jiných církví a náboženství žáky II. stupně ZŠ. In Kubatková M., Gregorová M. (Eds.) Konferencia z praktickej teológie a religionistiky IV. 2010.
Roubalová M. Výuka Římskokatolického náboženství v ČR po roce 1989. In Kubatková M., Gregorová M. (Eds.) Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy V. 2010.
Tavel P. Úloha a prínos starých rodičov pre vnúčatá. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2008. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
Roubalová M. Hodnoty v rodině. Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
KNIHA - CELEK
Vondráková A., Růžičková V., Barvíř R., Brus J., Špinarová G., Vachalová V., Žejdlík J., Krušinský R., Fojtíková Roubalová M., Bečicová K. Tyflomapy – Tyflomodely – Tyflopomůcky: Rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky. 2023.
Potměšilová P., Harčaríková T., Fojtíková Roubalová M., Nagyová K., Víšková A. Pedagogicko-psychologické aspekty expresivních terapií u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. 2021.
Fojtíková Roubalová M., Jablonský T. Didaktické pomůcky ve výuce náboženství a katechezi. 2015.
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Dřímal L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 2015.
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Dřímal L., Orlovská M., Roubalová M. Náboženský rozměr výchovy k hodnotám. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Orlovská M., Roubalová M. Návrh propojení průřezového tématu s výukou náboženství. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Hudcová B., Šarníková G., Košárková A., Černíková K. Current Topics in Social Pedagogy. 2023.
Fojtíková Roubalová M. Katecheze Dobrého pastýře. 2023.
Fojtíková Roubalová M. Katecheze Dobrého pastýře 2. 2023.
Fojtíková Roubalová M., Košárková A. Práce s nepozorností dětí ve výuce náboženství. 2023.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Hudcová B., Fojtíková Roubalová M., Košárková A., Šarníková G. Konference MLÁDEŽ A HODNOTY 2022: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2022.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Letní škola katecheze - Katecheze dobrého pastýře. 2022.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Liturgická výchova. 2022.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Já jsem dobrý pastýř. 2021.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katecheze Dobrého Pastýře 1. 2021.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katecheze Dobrého Pastýře pro děti 6-9 let - 1. část. 2020.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katecheze Dobrého Pastýře pro děti 6-9 let - 2. část. 2020.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Uvedení do katecheze dětí v rámci farních katechezí a v rodině. 2020.
Fojtíková Roubalová M., Zimmmermannová M. Katecheze Dobrého Pastýře pro děti 6-9 let - 1. část. 2019.
Fojtíková Roubalová M., Zimmmermannová M. Katecheze Dobrého Pastýře pro děti 6-9 let - 2. část. 2019.
Fojtíková Roubalová M., Zimmmermannová M. Liturgická výchova v katechezi. 2019.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Šarníková G., Fojtíková Roubalová M. Studentská vědecká konference KKV CMTF UP 2019. 2019.
Fojtíková Roubalová M. Uvedení do katecheze dětí. 2019.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katecheze Dobrého Pastýře pro děti předškolního věku. 2018.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí ve věku 3-6 let - 2. část. 2018.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova pro děti ve věku 3-6 let 1. část. 2018.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Základní kurz II. stupně KDP pro děti ve věku 6-9 let - 1. část. 2018.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Základní kurz II. stupně KDP pro děti ve věku 6-9 let - 2. část. 2018.
Fojtíková Roubalová M. Aktivizační metody ve výuce náboženství. 2017.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katechetický seminář. 2017.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katecheze dětí 3-6. 2017.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Letní katechetický seminář. 2017.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí podle metody Katecheze Dobrého pastýře. 2016.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí 0-3 roky. 2016.
Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí 3-6 let. 2016.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Roubalová M., Smahel R., Hobzová M., Sobková P., Tavel P. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
Mládež a hodnoty 2007: výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)