Katedra systematické teologie

O katedře

Věříme, že příroda i Boží Zjevení pocházejí od jednoho Boha Stvořitele, a proto nemůže být mezi nimi skutečný rozpor. Proto kromě zajišťování standardní výuky usilujeme o dialog s přírodními vědami, a to na úrovni fundamentální i dogmatické teologie. Zkoumáme historické zvraty tohoto dialogu zejména na přelomu 19. a 20. století (otázka evolučního původu/stvoření člověka) a hledáme odpovědi na současné výzvy, které přírodní vědy před teologii staví. Nově se zaměřujeme také na aktuální trendy v ekleziologii, vycházející z výzvy Druhého vatikánského koncilu, aby se katolická církev otevřela dialogu se společností, s jinými náboženstvími a zejména s jinými církvemi a křesťanskými komunitami. V této oblasti úzce spolupracujeme s římskými univerzitami.

V oblasti morální teologie rozvíjíme živou spolupráci s bioetiky v okolních zemích. Spolupracujeme s partnery v Rakousku a dalšími zeměmi střední Evropy na intenzivní pedagogické a badatelské činnosti: od pořádání studentských a akademických mobilit, letních škol a konferencí až po spolupráci na publikacích. Jako své poslání vidíme také přispívat ke hlásání radostné zvěsti o rodině (v souladu s exhortací Amoris laetitia a dalšími papežskými dokumenty).

Vedoucí katedry

Univerzitní 22
místnost: 3.07

Konzultační hodiny v portále EDIS


Sekretářka katedry

Mgr. Alžbeta Cajthamlová

Mgr. Alžbeta Cajthamlová

alzbeta.cajthamlova@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.05
585637012 585637110
731746319
Konzultační hodiny v portále EDIS

Fundamentální teologie a religionistika

Univerzitní 22
místnost: 3.10

Konzultační hodiny v portále EDIS


Dogmatické teologie

Univerzitní 22
místnost: 2.07

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 3.10

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 3.10

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 3.10

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 3.07

Konzultační hodiny v portále EDIS


Morální teologie a bioetika

Univerzitní 22
místnost: 3.07

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 3.10

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 3.10

Konzultační hodiny v portále EDIS


Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete na stránce Dokončení studia.