doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637153, 608725086

Katedra systematické teologie

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.15

Docent

Dějiny liturgie, liturgické hnutí, teologie liturgie, sakrální prostor.

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
13.08.2024 10:00–11:30 5.15
ČLÁNEK
Kopeček P. Kněžský slib poslušnosti a biskupská autorita. Studia Theologica-Czech Republic. 2023.
Kopeček P. Liturgie a farnost při různých formách nedělního slavení. Studia Theologica-Czech Republic. 2020.
Kopeček P. Liturgie a farnost při různých formách nedělního slavení. Studia Theologica-Czech Republic. 2020.
Kopeček P. Post-Conciliar Liturgical Reform in the Czech Lands and Music of the Liturgy. Acta Universitatis Carolinae Theologica. 2019.
Kopeček P. Illatio hispánsko‑mozarabské liturgie. Studia Theologica. 2018.
Kopeček P. Česká liturgika 19. století na stránkách ČKD. Studia Theologica. 2014.
.., Kopeček P., Motyčka M. Vitraje pro senetářovský kostel, jejich ikonologie a teologie. Studia Theologica-Czech Republic. 2013.
Kopeček P. O jaký kostel se jedná? Naše rodina. 2009.
Kopeček P. Křest, křesťanství a starověké rituály. Dialog Evropa XXI. 2006.
Kopeček P. Liturgické texty adventu. Studia Theologica. 2004.
Kopeček P. Posvátný prostor a směrnice biskupských konferencí. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2004.
Kopeček P. Posvátný prostor a směrnice biskupských konferencí. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2004.
Kopeček P. Setkání jednoho architekta s jedním liturgem. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. 2004.
Kopeček P. Tajemství za stříbrným plátnem. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kopeček P. Obřad pokání a společné slavení se všeobecným rozhřešením. Ad fontes liturgicos 14. Liturgický život ako prameň terapie skrze pokánie. 2024.
Kopeček P. Kancionál – jednotný zpěvník pro moravské a české diecéze: historický vývoj, výběr písní a současné perspektivy. In Bugalová E. (Eds.) Slovenská muzikologická asociácia Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum MALÉ OSOBNOSTI VEĽKÝCH DEJÍN – VEĽKÉ OSOBNOSTI MALÝCH DEJÍN IV Príspevky k hudobnej regionalistike. 2018.
Kopeček P. Živá sakrální architektura. Několik postřehů k současným liturgickým úpravám kostelů. In Stehlík M. (Eds.) Monumentorum Moraviae tutela. 2017.
Kopeček P. Budu ti hrát před anděly. O liturgické úctě ke svatému Michaeli. Archanděl Michael dynamický obhájce života. Vhled do života andělů. 2009.
Kopeček P. Boží a lidské slovo v liturgii. Hlas těla nebo vtěleného Slova. Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté. 2008.
Kopeček P. L?orientamento della preghiera liturgica nei primi secoli. Antice vie all´eternità. Colloquium internazionale sugli aspetti dell´ascesi nei primi secoli del cristianesimo. 2006.
Kopeček P. Postava Marie v liturgii, Marialis cultus a Sbírka mší o Panně Marii. Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Kopeček P. Kněžská spiritualita v obřadech kněžské ordinace. In Stuška P. (Eds.) Spiritualita diecézního kněze. Reflexe nad darem kněžského povolání a jeho prožíváním. 2022.
Kopeček P. Homilie nedílná součást liturgie. Homilie jako prubířský kámen : Reflexe homiletické praxe a hlásání Božího slova se zaměřením na specifika moravské provincie v návaznosti na misijní poslání církve. 2020.
Kopeček P. Křesťanská archeologie a Josef Cibulka. Josef Cibulka. Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století. 2020.
Kopeček P. Křestní rituály a formování křtu v prvotní církvi. In . (Eds.) Křest, Biřmování, Eucharistie. Rozpravy o liturgii I. 2020.
Kopeček P. Křesťanské rituály ve středověku. Člověk slavící. Pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. 2015.
Kopeček P. Pohřební obřady v římské tradici a současné Ordo exsequiarum. Pohřební obřady v různých liturgických tradicích. 2015.
Kopeček P. Význam rituálů v manželství. Jak tradice udržuje a prohlubuje rodinný život. Evangelium pro rodinu dnešní doby. Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace. 2014.
Kopeček P. Dočká se naše církev Římského misálu? Krátké poohlédnutí za prací překladatelské skupiny. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. 2013.
Kopeček P. Euchologický rozbor obřadů uzavírání manželství v římské liturgii. Obřady manželství v různých liturgických tradicích. 2013.
Kopeček P. Die mittelalterliche Liturgie und die Architektur der Benediktinerklöster. Benediktiner: Leben, Geschichte und Gegenwart. 2012.
Kopeček P. Liturgie římského obřadu a liturgické hnutí v ČSR do roku 1950. Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v první polovině 20. století. 2011.
Kopeček P. Středověká liturgie a architektura benediktinských klášterů. In Matějek M. (Eds.) Benediktini ve středověku. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kopeček P. Liturgická hudba a hudba liturgie. přednáškový cyklus jarního semestru MSKA Brno. 2009.
Kopeček P. Apoštol Pavel a jeho liturgická praxe. Setkání kněží brněnské diecéze. 2008.
Kopeček P. Co to je církevní hudba? Setkání kněží. 2006.
Kopeček P. Kostel sv. Michala ? teologická četba sakrálního prostoru. Seminář pro průvodce v sakrálních objektech. 2006.
Kopeček P. Proč není liturgie spojená s životem? České liturgické hnutí a pokoncilní liturgická reforma. Přednášky podzimního semestru MSKA ? region Brno. 2006.
Kopeček P. Současná česká sakrální architektura. Přednášky letního semestru MSKA ? region Kyjov. 2006.
Kopeček P. Svatí v liturgickém slavení církve. Kurz pro formátory a formátorky: Naši nebeští přátelé ? hagiografické modely v řeholní formaci. 2006.
Kopeček P. Teologie a sakrální umění - terminologie. Seminář pro průvodce v sakrálních objektech. 2006.
Kopeček P. Teologie interpretace výtvarného umění. Seminář pro průvodce v sakrálních objektech. 2006.
Kopeček P. Benedikt XVI ? tradiční papež a netradiční liturgie. Přednáška pro laiky v rámci MSKA. 2005.
Kopeček P. Eucharistie a kněžství. Formační setkání pro kněze. 2005.
Kopeček P. Liturgická architektura a teologie sakrálního prostoru. Přednáška pro kněze. 2005.
Kopeček P. Liturgická instrukce Redemptionis sacramentum. Přednáška na kněžském dnu. 2005.
Kopeček P. Liturgie a umění ? dialog na společné téma. Přednáška pro laiky v rámci MSKA. 2005.
Kopeček P. Proč byla ustanovena eucharistie? Theo-antropologický rámec našeho vykoupení. Přednáška pro laiky v rámci MSKA. 2005.
Kopeček P. Eucharistie a formace. formační setkání pro řeholnice. 2004.
Kopeček P. Liturgická architektura a teologie sakrálního prostoru. Přednáška pro kněze. 2004.
Kopeček P. Liturgická architektura a teologie sakrálního prostoru. přednáška pro vysokoškoláky. 2004.
Kopeček P. Liturgická instrukce Redemptionis sacramentum. přednáška na kněžském dnu. 2004.
Kopeček P. Slavení neděle ve farnosti v rámci církevního roku. formační kurs pro kněze Brněnské diecéze. 2004.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Kopeček P. Komentář k Velikonočním obřadům. Komentář k Velikonočním obřadům. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Liturgie po II. vatikánském koncilu KST/PTLVK ZS Se 2
Specializace v systematické teologii 1 KFK/VTST1 ZS 0
Specializace v systematické teologii 1 KFK/VTST1 LS 0
Specializace v systematické teologii 2 KFK/VTST2 ZS 0
Specializace v systematické teologii 2 KFK/VTST2 LS 0
Specializace v systematické teologii 3 KFK/VTST3 ZS 0
Specializace v systematické teologii 3 KFK/VTST3 LS 0
Základy systematické teologie KST/KTZST LS 0
Biblické vědy KBV/KTBBV LS 0
Liturgika fundamentální KST/KTLFU ZS 10
Seminář k bakalářské práci 1 KST/KTSB1 ZS Se 1
Liturgika speciální KST/KVLSP ZS 5
Seminář k bakalářské práci 2 KST/KTSB2 ZS Se 1
Seminář k diplomové práci I KST/KTSD1 ZS Se 1
Seminář k diplomové práci II KST/KTSD2 LS Se 1
Člověk a slavení KLP/PPCAS ZS 2
Člověk a slavení KST/PPCAS ZS 2
Liturgická praxe a její reflexe KST/KTLPR ZS Se 3
Liturgická praxe a její reflexe KST/KTLPR ZS Cv 0
Liturgika fundamentální 1 KST/PTLF1 ZS 3
Liturgika fundamentální 2 KST/PTLF2 LS 3
Péče a stavební zásahy do sakr. objektů KST/PTPSZ LS Se 2
Člověk a slavení KST/KPCAS ZS 7
Liturgika fundamentální KST/KVLFU ZS 10
Liturgika speciální KST/KTLSP ZS 5
Základy liturgiky KST/DTZLT LS Se 0
Základy liturgiky KST/DTZLC LS Se 0

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)