Dokončení studia

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v akademickém roce 2018/2019

Informace pro studenty absolventských ročníků

studijní obory KATTEOL, SOCPED, TENA, TS, SOCPEDN, TENAN, UNB/KAT, UNB/UČJ, TSN

studijní obory CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP

studijní obory CHASOC-PN, CHASOC-KN, MHSP

Příprava kvalifikačních prací

Obhajoby kvalifikačních prací

Aktuální rozpis studentů k obhajobám po katedrách

Katedra liturgické teologie

8. 1. 2019, 10:00 hod. Na Hradě 5, seminární místnost KLP a KCD č. 5.17

Předseda komisedoc. Ing. Pavel Kopeček, S.L.D.
Členové komiseprof. František Kunetka, Th.D.
Ing. Mgr. Jan Kupka
ČasJméno studentaOborTyp práce
10:00Roman NeheraTENANDP

Katedra křesťanské výchovy

Komise č. 1

7. 1. 2019, 8:30 hod. Na Hradě, učebna č. 5.11

Předseda komisedoc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
Členové komiseMgr. Öbrink Hobzová, Ph.D.
PhDr. Ing. Ludmila Trochtová
ČasJméno studentaOborTyp práce
8:30Lucie ŠamajováSOCPED PBP
 Ilona UhelskáSOCPED KSBP
 Iva RožnovjákováSOCPED KSBP

Komise č. 2

7. 1. 2019, 8:30 hod. Na Hradě, učebna č. 5.11

Předseda komiseMgr. Marcela Fojtíková Roubalová, Ph.D.
Členové komisedoc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
PhDr. Gabriela Šarníková, Ph.D.
ČasJméno studentaOborTyp práce
8:30Hana FajkusováSOCPED KSBP
 Daniela OndruškováSOCPED KSBP
 Markéta KostlánováSOCPED NMgr.DP

Katedra křesťanské sociální práce

Obhajoby kvalifikačních prací 7. 1. 2019

Státní závěrečné zkoušky

Aktuální rozpis studentů ke státním závěrečným zkouškám

Katedra křesťanské sociální práce

Státní závěrečné zkoušky 14. 1. 2019

SZZ - tematické okruhy

Promoce

Co jsou to promoce?

Historický vývoj vysokých škol (a zejména univerzit) od středověku ustavil několik slavnostních aktů sloužících k vyjádření svébytnosti a autonomie vysokoškolských učilišť. Jedná se zejména o inauguraci (ustavení nejvyšších akademických funkcionářů - rektora a děkanů), imatrikulaci (zápis nových posluchačů) a promoci, tedy ukončení vysokoškolského studia či udělení akademického titulu a vědecké hodnosti.

Promočního aktu se účastní představitelé UP ve slavnostních úborech:
Rektor - nejvyšší představitel vysoké školy. Je oslovován titulem "Magnificence" (z lat. "magnificens" - velkolepý)
Děkan - nejvyšší představitel fakulty vysoké školy je titulován "Spectabilis" (lat. slovutný).
Promotor - akademický funkcionář pověřený provedením promočního aktu, který je označen ceremoniálním titulem "Honorabilis" (lat. ctihodný).
Pedel - osoba nesoucí při promoci rektorské či děkanské žezlo (z lat. "pedellus" - ten, kdo zve).

Absolventi (s výjimkou absolventů doktorského studia) taláry nepoužívají.

Při promočním aktu používají akademičtí funkcionáři symboly svěřené moci zvané insignie. Insigniemi se rozumějí akademické řetězy a akademická žezla, prsteny, pečetidla, prapory a standarty. K promočnímu aktu nedílně náleží slavnostní roucha nazývaná taláry (z lat. "talaris" - sahající po kotníky).

Nejstarší akademickou insignii Univerzity Palackého v Olomouci připomíná kopie rektorského žezla staré olomoucké univerzity z 16. století, jejíž originál vlastní univerzita v Innsbrucku. Fakultní žezlo CMTF je nejstarší insignií olomouckého vysokého učení dochovanou v Olomouci a jedinou insignií staré olomoucké univerzity dochovanou na našem území, bylo pořízeno již v roce 1652 a naposledy bylo upraveno v roce 1931. Při promoci se užívá rektorské žezlo z roku 1946 a pak žezla fakultní. Při promočním aktu magisterskéh a doktorského studia se používají vždy dvě žezla, rektorské žezlo a žezlo příslušné fakulty. Na fakultní žezlo absolventi skládají svůj slib.

V průběhu promoce účastníci uslyší fanfáry od autorů Jaroslava Kvapila, Pavla Čotka a Jana Vičara, českou státní hymnu a studentskou hymnu Gaudeamus igitur.