Dokončení studia

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v akademickém roce 2023/2024

Informace pro studenty absolventských ročníků

studijní obory a programy KATTEOL, SOCPED, EKMKP, EKMKK, SODEM, SODEMKO, TENA, TS, NZV, TENAN, UNB/KAT, UNB, CHASOC-PN, CHASOC-KN, SOPRANRP, SOPRANRK, APIS, APISKO

studijní obory a programy CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP, SOPRA, SOPRAKO

studijní program TEOL


 


 


 


 

Promoce

Informace pro absolventy

Termín: 

Promoce CMTF se pro absolventy fakulty budou konat v termínu 25. – 27. 6. 2024.

Prosíme absolventy, aby se z organizačních důvodů dostavili přímo do sálu nejpozději 30 minut před zahájením!

Kde: 

Velký sál Arcibiskupství olomouckého, Wurmova ul. 9, 1. poschodí

Poplatek:

  • Poplatek za úkony spojené s organizací promocí činí 700,-Kč.
  • Poplatek uhraďte bankovním převodem na číslo účtu UP: 19-1096330227/0100, v.s.: 99610021.
  • Doklad (PDF s potvrzením z banky, sken nebo foto ústřižku nebo příkazu) o zaplacení poplatku přiložte před odesláním formuláře.

Registrace k promoci:

K promoci se  registrujte do neděle 16. 6. 2024 prostřednictvím formuláře: https://vyuka.cmtf.upol.cz/promoce/ 

Harmonogram promocí:

Prosíme absolventy, aby zkontrolovali níže uvedené údaje, zejména místo, které bude čteno jako místo bydliště (např. Jana Nováková z Bukovic). V případě, že naleznete nesoulad, nebo se na seznamu přihlášených absolventů nenajdete, kontaktujte obratem svoji studijní referentku.

HARMONOGRAM PROMOCÍ ZDE

Fotografie na promocích:

Na promocích bude přítomen oficiální fotograf. Fotografie bude možné si zdarma stáhnout z úložiště, jehož odkaz obdržíte e-mailem po promocích.

Pokud nemáte zájem o promoce:

V případě, že absolventi o účast na promocích zájem nemají, mohou si po předchozí domluvě u své studijní referentky diplom vyzvednout.


 

Co jsou to promoce?

Historický vývoj vysokých škol (a zejména univerzit) od středověku ustavil několik slavnostních aktů sloužících k vyjádření svébytnosti a autonomie vysokoškolských učilišť. Jedná se zejména o inauguraci (ustavení nejvyšších akademických funkcionářů - rektora a děkanů), imatrikulaci (zápis nových posluchačů) a promoci, tedy ukončení vysokoškolského studia či udělení akademického titulu a vědecké hodnosti.

Promočního aktu se účastní představitelé UP ve slavnostních úborech:
Rektor - nejvyšší představitel vysoké školy. Je oslovován titulem "Magnificence" (z lat. "magnificens" - velkolepý)
Děkan - nejvyšší představitel fakulty vysoké školy je titulován "Spectabilis" (lat. slovutný).
Promotor - akademický funkcionář pověřený provedením promočního aktu, který je označen ceremoniálním titulem "Honorabilis" (lat. ctihodný).
Pedel - osoba nesoucí při promoci rektorské či děkanské žezlo (z lat. "pedellus" - ten, kdo zve).

Absolventi (s výjimkou absolventů doktorského studia) taláry nepoužívají.

Při promočním aktu používají akademičtí funkcionáři symboly svěřené moci zvané insignie. Insigniemi se rozumějí akademické řetězy a akademická žezla, prsteny, pečetidla, prapory a standarty. K promočnímu aktu nedílně náleží slavnostní roucha nazývaná taláry (z lat. "talaris" - sahající po kotníky).

Nejstarší akademickou insignii Univerzity Palackého v Olomouci připomíná kopie rektorského žezla staré olomoucké univerzity z 16. století, jejíž originál vlastní univerzita v Innsbrucku. Fakultní žezlo CMTF je nejstarší insignií olomouckého vysokého učení dochovanou v Olomouci a jedinou insignií staré olomoucké univerzity dochovanou na našem území, bylo pořízeno již v roce 1652 a naposledy bylo upraveno v roce 1931. Při promoci se užívá rektorské žezlo z roku 1946 a pak žezla fakultní. Při promočním aktu magisterskéh a doktorského studia se používají vždy dvě žezla, rektorské žezlo a žezlo příslušné fakulty. Na fakultní žezlo absolventi skládají svůj slib.

V průběhu promoce účastníci uslyší fanfáry od autorů Jaroslava Kvapila, Pavla Čotka a Jana Vičara, českou státní hymnu a studentskou hymnu Gaudeamus igitur.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)