O novém složení Akademického senátu CMTF UP rozhodlo 401 hlasů

Čtvrtek 7. prosinec 2023, 15:00 – Text: Renáta Sedláková a Lenka Peřinová

Akademická obec Cyrilometodějské teologické fakulty UP zvolila nové členy a členky Akademického senátu CMTF UP: volební účast se vyšplhala na 24,03 procent, voliči odevzdali 401 hlasovacích lístků. Od 1. února 2024 v samosprávném zastupitelském orgánu fakulty usedne 12 nově zvolených zástupců (8 akademiků a 4 studenti); někteří z nich ale již roli senátora nebo senátorky vykonávali v minulosti.

„Volby proběhly v souladu s volebním a jednacím řádem akademického senátu a není důvod pro jejich opakování. Volební komisi nebyly adresovány žádné stížnosti ani námitky na průběh voleb,“ uvedla předsedkyně volební komise dr. Renáta Sedláková. Současně podotkla: „Mrzí mne, že se nám nepodařilo ve volbách aktivizovat více studentů. Řada z nich při studiu existenci akademického senátu a jeho roli patrně vůbec nevnímá. Naopak z řad akademiků volili téměř všichni.“

Zvolení senátoři vzešli z on-line i listinného hlasování, která se uskutečnila ve dnech 24. 11. – 4. 12. 2023. Svou funkci budou nově zvolení senátoři a senátorky vykonávat od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2027. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, se stávají náhradníky, jež se stanou senátory, pokud se nějaké senátorské místo uvolní. Do fakultního senátu kandidovalo 17 akademických pracovníků a 14 studentů.

Výsledky voleb:

Akademičtí pracovníci zvolení studentskou kurií

1. Franc, Jaroslav, doc. Mgr., Th.D., Katedra komunikace (102 hlasů)

2. Vlková, Gabriela Ivana, doc. RNDr., Th.D., Katedra biblických věd (100 hlasů)

Akademičtí pracovníci zvolení pedagogickou kurií

I. Plátová, Jana, doc. Mgr. Ph.D., Katedra biblických věd (52 hlasů)

2. Potměšilová, Petra, doc. PhDr. PhD., Katedra křesťanské výchovy (51 hlasů)

3. Žák, Lubomír, prof., Th.D., Katedra systematické teologie (51 hlasů)

4. Meier, Zdeněk, Ing. Mgr. Ph.D., 1969, Institut sociálního zdraví (43 hlasů)

5. Fiedler, Eduard, Mgr. at Mgr., Ph.D., Katedra filozofie a patrologie (42 hlasů)

6. Slavkovský, Adrian, doc. RNDr., Katedra pastorální a spirituální teologie (40 hlasů)

Studenti zvolení pedagogickou kurií

1. Sýkorová Marta Mgr., Sociální a spirituální determinanty zdraví (37 hlasů)

Studenti zvolení studentskou kurií

1. Baliarová Šarlota, Sociální práce (98 hlasů)

2. Kouřilová Adéla Bc., Sociální práce s rodinou (98 hlasů)

3. Tótová Nika Mgr., Sociální a spirituální determinanty zdraví (97 hlasů)

Volební řád AS CMTF:

https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FVP_17-1%20-%20VŘ%20AS.pdf


 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)