CEEPUS: možnost měsíčního studijního pobytu v Bratislavě

čtvrtek 1. červen 2017, 13:15 – Text: Petra Hubená

Program CEEPUS umožňuje úhradu měsíčního studijního pobytu na Teologické fakultě Trnavské univerzity (sídlí v Bratislavě):
- délka pobytu: jeden měsíc (minimálně 30 dní) - nejlépe kolem začátku října, kdy bude mít na TF TU přednáškový blok prof. Ján Ďačok z Gregoriánské univerzity
- platí pro všechny studenty mimo první ročník, vhodné také pro doktorandy
- přihlášku je potřeba podat do 15. 6. 2017
- pro podrobné informace kontaktujte dr. Dominika Opatrného na adrese dominik.opatrny@upol.cz