Katedra biblických věd

Aktuality

Komise pro státní závěrečnou zkoušku z předmětu "Biblické vědy" studentů magisterského studijního programu Teologie, obor Katolická teologie, bakalářského studijního programu Teologie, obor Teologické nauky; a z předmětu "Praktický výklad Písma" studentů navazujícího studijního programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství náboženství pro základní školy a Katechetika na CMTF UP v akademickém roce 2018/2019 ve čtvrtek 17. 1. 2019 od 9:30 do 12:30 v tomto složení:

Předseda:prof. Ladislav Tichý, Th.D.
Členové:doc. Petr Chalupa, Th.D.
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
Mgr. Stanislav Pacner, Th.D.
RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D.

Státní závěrečné zkoušky z předmětů "Biblické vědy" a "Praktický výklad Písma" se budou konat v seminární pracovně katedry ve 4. patře budovy podle zápisu studentů ve STAGu. Společné slavnostní setkání se studenty příslušné skupiny se uskuteční vždy před zahájením dopoledne i odpoledne.

O katedře

Katedra biblických věd je zaměřena na studium křesťanské Bible, tj. Starého a Nového zákona, včetně všech otázek, které s tímto studiem souvisejí. Jedná se přitom nejen o studium biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) a dalších jazyků, které jsou významné pro předávání biblického textu, jako je latina nebo např. i koptština, ale také literatury příbuzného charakteru, jako jsou apokryfní evangelia. V neposlední řadě jde také o studium předávání biblického textu, jak se projevilo ve starých i moderních překladech Bible. S tím se pojí rovněž studium dějin interpretace biblického textu.

Členové katedry pracovali na několika významných vědeckých projektech, mezi nimiž vyniká zvláště projekt Historie a interpretace Bible (GAČR č. P401/12/G168) v letech 2012 až 2018.

Vedoucí katedry a sekretářka

Univerzitní 22
místnost: 5.19
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.21
Konzultační hodiny v portále EDIS

Seznam dalších pracovníků katedry

Univerzitní 22
místnost: 4.09
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.01
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.01
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.18
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.01
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.18
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.18
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Historie katedry

Hned při obnovení fakulty v roce 1990 byla také obnovena katedra biblických věd a začala pracovat. Jejím vedením byl pověřen ThDr. Ladislav Tichý. Od roku 1991 do roku 1995 byl vedoucím katedry Dr. Petr Chalupa. Od roku 1995 je jejím vedoucím prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Výuka a konzultační hodiny

Pravidelné a nepravidelné konzultační a úřední hodiny, jejich aktualizace nebo příp. změny naleznete na Portálu EDIS v sekci Osobní stránky a konzultační hodiny akademických pracovníků.

Podrobný přehled a popis předmětů katedry obsahuje systém STAG. Studijní materiály k vybraným předmětům (zejm. distanční opory) obsahuje Portál EDIS.

Kvalifikační práce

Seznam prací obhájených v akademických letech 1993/1994–2003/2004 z oboru filozofie a patrologie naleznete v přiloženém souboru.

Seznam prací obhájených po akademickém roce 2003/2004 naleznete v databázi STAG, kde můžete práce dále filtrovat podle příslušných kritérií.

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, k průběhu obhajob a případný rozpis obhajob naleznete ve studentské sekci webu.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.