Katedra biblických věd

O katedře

Katedra biblických věd je zaměřena na studium křesťanské Bible, tj. Starého a Nového zákona, včetně všech otázek, které s tímto studiem souvisejí. Jedná se přitom nejen o studium biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) a dalších jazyků, které jsou významné pro předávání biblického textu, jako je latina nebo např. i koptština, ale také literatury příbuzného charakteru, jako jsou apokryfní evangelia. V neposlední řadě jde také o studium předávání biblického textu, jak se projevilo ve starých i moderních překladech Bible. S tím se pojí rovněž studium dějin interpretace biblického textu.

Zastupující vedoucí katedry

doc. RNDr. Ivana VLKOVÁ, Th.D.

doc. RNDr. Ivana VLKOVÁ, Th.D.

ivana.vlkova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 5.18
585637202

Sekretářka katedry

Bc. Marta Zachová

 marta.zachova@upol.cz

585637115

Univerzitní 22, místnost: 5.21

dle  EDIS


Seznam dalších pracovníků katedry

Univerzitní 22
místnost: 5.01

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 5.18

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 5.01

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 5.01

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 5.18

Konzultační hodiny v portále EDIS


Vědecký pracovník

Externí pracovníci

doc. Petr Chalupa, Th.D (telefon 585637128) | Univerzitní 22, místnost 5.01

Historie katedry

Hned při obnovení fakulty v roce 1990 byla také obnovena katedra biblických věd a začala pracovat. Jejím vedením byl pověřen ThDr. Ladislav Tichý. Od roku 1991 do roku 1995 byl vedoucím katedry Dr. Petr Chalupa. Od roku 1995 je jejím vedoucím prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete na stránce Dokončení studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)