ThLic. Mgr. Stanislav Pacner, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1969.

Vzdělání

 • 2000-2009 doktorské studium Teologie ve studijním oboru Biblická teologie, Gregoriánská univerzita (Řím), Lateránská univerzita (Řím), CMTF UP (Th.D.)
 • 1995-1998 postgraduální studium, Papežský biblický institut (Řím), Hebrejská univerzita (Jeruzalém) (ThLic.)
 • 1989-1994 magisterské studium oboru Katolická teologie, TF UK (Litoměřice), CMTF UP, Lateránská univerzita (Řím) (Mgr.)

Praxe

 • 2009-2011 člen AS CMTF UP
 • 2003-dosud: vyučující na CMTF UP
 • 1998-2000 vyučující na CMTF UP
 • 1994-1995 vyučující na CMTF UP

Odborné zaměření

 • prorocké knihy Starého zákona (Jeremiáš)
 • biblická hebrejština

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Pacner, S., Důvěřovat v člověka a důvěřovat v Hospodina (Jer 17,5-13): Exegeticko-teologický výklad (Ediční řada - Monografie; Olomouc: UP 2010) 412 stran. ISBN 978-80-244-2657-0

Články a kapitoly v monografiích

 • Pacner, S., "Vyznání zlořečícího proroka (Jr 20,7-18)", Obtížné oddíly Zadních proroků (ed. M. Prudký) (Kostelní Vydří: KN 2016) 93-103. ISBN 978-80-7195-793-5
 • Pacner, S., "Rozdíly mezi MT a LXX v Jer 1,1-19: Haplografie jako možné vysvětlení?" ST 17, 2 (2015) 1-9. ISSN 1212-8570
 • Pacner, S., "Šabat jako znamení svobody" ST 15, 1 (2013) 1-23. ISSN 1212-8570
 • Pacner, S., "Nemoc a uzdravení v Bibli", Etiam per cor sanamus: Psychospirituální souvislosti konce života a umírání (Kol. aut.) (Brno: Marek Konečný 2013) 47-55. ISBN 978-80-244-3275-5
 • Pacner, S., "Důvěra a naděje v Hospodina jako postoj vůči strachu", Podněty starozákonní literatury pro výchovu a formaci (S. Pacner - P. E. Herciková - A. Mackerle) (Ediční řada - Monografie; Olomouc: UP 2011) 109-173. ISBN 978-80-244-2910-6
 • Pacner, S., "Naděje ve Starém zákoně: Pokus o filologickou a sémantickou analýzu", Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry (1Tim 1,5): Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám (eds. P. Chalupa - L. Zajícová) (Olomouc: Univerzita Palackého 2008) 64-74. ISBN: 978-80-244-1915-2
 • Pacner, S., "Nová smlouva (Jer 31,31-34)", Od Abraháma k nové smlouvě (L. Tichý - P. Chalupa - P. Mareček - G. I. Vlková - S. Pacner) (Olomouc: Univerzita Palackého 2007) 31-61. ISBN: 978-80-244-1845-2
 • Pacner, S., "Věřím v odpuštění hříchů: Biblické hledisko", Věřím ve vzkříšení těla a život věčný: VI. celostátní setkání katechetů 25.-27. října 2007 Kroměříž - Věřím v odpuštění hříchů: V. celostátní setkání katechetů 27.-29. října 2005 Hradec Králové (České Budějovice: Tomáš Halama 2007) 135-149. ISBN: 978-80-87082-05-8
 • Vlková, G. I. - Pacner, S., Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny (Olomouc: Univerzita Palackého 2006, 22008). ISBN: 80-244-1451-1, ISBN: 978-80-244-2124-7
 • Pacner, S., "Několik gramatických a textových poznámek ke Gn 1,1-2,4a" TWN LOGWN ASFALEIA: Sborník katolické teologické fakulty UK v Praze k 80. narozeninám ThDr. Františka Nováka (Praha: Karolinum 2000) 200-209. ISBN: 80-7184-939-1

Granty

 • 2013-2018 GA ČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible"
 • 2010-2013 GA ČR 401/10/0901 "Zákon a svoboda. Studium stěžejních témat biblické teologie"
 • 2010-2011 grant CMTF_2010_13 "Podněty starozákonní literatury pro výchovu a formaci"
 • 2007-2009 GA ČR 401/07/0307 "Obnova smlouvy a nová smlouva. Studium a výklad stěžejních biblických textů na základě kanonického přístupu"

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)