Úřední deska

Studijní záležitosti

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2023/2024  (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)


Rozvrhy studijních programů

vyuka.cmtf.upol.cz


Aktuální výuka na CMTF

vyuka.cmtf.upol.cz/nastenka


 

Podmínky přijetí ke studiu na CMTF UP pro přijímací řízení

Akreditované studijní obory na CMTF UP

Katalog programů a oborů

žádosti o akreditace

Rigorózní řízení

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Dokumenty a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
CMTF-A-22/01 Statut CMTF UP v Olomouci 17.12.2021
CMTF-A-20/01 Jednací řád Akademického senátu CMTF ze dne 17. 12. 2020 18.12.2020
CMTF-A-20/02-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady CMTF (I. úplné znění) 18.12.2020
CMTF-A-19/03 Vnitřní předpis CMTF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci 17.10.2019
VP 1/2017 Volební řád Akademického senátu CMTF UP 15.6.2017

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
CMTF-B-24_06 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů CMTF UP v období 1. 7. 2024 - 13. 9. 2026 1.7.2024
CMTF-B-24_05 Jmenování Ediční komise CMTF UP a redakční rady časopisu Studia theologica 28.6.2024
CMTF-B-24_02 Pravidla užití Sociálního fondu na CMTF UP 1.2.2024
CMTF-B-24/01 Jmenování Hodnotící komise CMTF UP pro Studentskou grantovou soutěž UP (IGA) a pro Soutěž o juniorské granty UP (JGUP) 11.1.2024
CMTF-B-23_14 Organizační řád CMTF UP v Olomouci 16.11.2023
CMTF-B-23_11 Organizační řád Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty na CMTF UP v Olomouci 28.9.2023
CMTF-B-23_12 Organizační řád Institutu sociálního zdraví (OUSHI) na Univerzitě Palackého v Olomouci 28.9.2023
CMTF-B-23_03 Zřízení Katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění a Katedry církevního práva na CMTF UP v Olomouci 31.8.2023
CMTF-B-23_04 Zrušení Katedry liturgické teologie na CMTF UP v Olomouci 31.8.2023
CMTF-B-23_05 Změna názvu Katedry komunikačních studií (KMS) na Katedru komunikace na CMTF UP v Olomouci 31.8.2023
CMTF-B-23_06 Transformace Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty jako samostatného institutu na CMTF UP v Olomouci 31.8.2023
CMTF-B-23_07 Transformace Institutu sociálního zdraví (OUSHI) jako samostatného institutu na CMTF UP v Olomouci 31.8.2023
CMTF-B-22/09 Jmenování Disciplinární komise CMTF UP 1.12.2022
CMTF-B-22_08 Jmenování Oborové rady sociálních a spirituálních determinant zdraví 11.11.2022
CMTF-B-22_03 Tvůrčí volno na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci 14.9.2022
CMTF-B-21_11-UZ01 Prováděcí směrnice k realizaci akreditovaných nebo schválených studijních programů, programů celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na CMTF UP v Olomouci - I. úplné znění 1.9.2022
CMTF-B-21_11-N01 Novela č. 1 Prováděcí směrnice k realizaci akreditovaných nebo schválených studijních programů, programů celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na CMTF UP v Olomouci 1.9.2022
CMTF-B-17/02 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 25.10.2017
CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP 25.10.2017
PRIK 2/2015 Jmenování Koordinační rady OP VVV na CMTF UP 27.5.2015

Plný seznam vnitřních předpisů a norem CMTF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Další předpisy a normy CMTF a UP jsou dostupné v UPShare

Základní dokumenty CMTF

Výroční zprávy CMTF

Číslo normy Název Účinnost od
2023 - VZ CMTF o hospodaření Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2023 20.6.2024
2023 - VZ CMTF o činnosti Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2023 22.3.2024
VZH 2022 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2022 14.6.2023
VZČ 2022 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2022 22.3.2023
VZH 2021 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2021 1.6.2022
VZČ 2021 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2021 7.4.2022
VZČ 2020 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2020 30.3.2021
VZH 2020 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2020 30.3.2021
VZH 2019 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2019 14.5.2020
VZČ 2019 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2019 1.5.2020
VZH 2018 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2018 12.6.2019
VZ 2018 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2018 24.4.2019
VZH 2017 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2017 27.6.2018
VZ 2017 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2017 25.4.2018
VZ-H 2016 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2016 1.6.2017
VZ-Č 2016 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2016 31.3.2017
VZ-H 2015 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2015 28.4.2016
VZ-Č 2015 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2015 14.4.2016
VZ-H 2014 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2014 10.6.2015
VZ-Č 2014 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2014 11.4.2015
VZ-H 2013 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2013 11.6.2014
VZ-Č 2013 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2013 26.3.2014
VZ-H 2012 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2012 11.4.2013
VZ-Č 2012 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2012 15.3.2013

Strategický záměr CMTF

Číslo normy Název Účinnost od
PRSZ_CMTF 2024 Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti CMTF UP - na rok 2024 25.3.2024
PR SZ 2023 Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti CMTF UP - na rok 2023 22.3.2023
SZ 2021+ Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti CMTF UP na období 2021+ 24.11.2021

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)