Katedra pastorální a spirituální teologie

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

O katedře

Katedra pastorální a spirituální teologie se zabývá reflexí pastorační praxe v kontextu života soudobé společnosti a spirituálními tématy, které s ní souvisí. Katedra je vnitřně rozčleněna na tři sekce (Pastorální teologie, Spiritualita a Studium křesťanského Východu). Katedra se podílí na výuce ve všech studijních oborech zabezpečovaných CMTF. V doktorském studijním programu nabízí specializaci v oblasti pastorální a spirituální teologie a studií křesťanského Východu. Katedra je propojena s výzkumným centrem IMEVD (Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu.

Vedoucí katedry

ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.

ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.

pavel.stuska@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.07
585637170
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sekretářka katedry

Bc. Marta Zachová

 marta.zachova@upol.cz

585637115

Univerzitní 22, místnost: 5.21

dle  EDIS


Sekce pastorální teologie

ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.

ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.

pavel.stuska@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.07
585637170
Konzultační hodiny v portále EDIS

ThLic. Michal Umlauf

ThLic. Michal Umlauf

michal.umlauf@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.08
585637175
Konzultační hodiny v portále EDIS
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Pondělí 16:00–17:00 4.08 Podle dohody je možné uskutečnit konzultaci také online: https://cesnet.zoom.us/j/9585611232

Sekce spirituality

doc. Dr. Michal ALTRICHTER, Th.D.

doc. Dr. Michal ALTRICHTER, Th.D.

michal.altrichter@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.08
585637171
585549256
Konzultační hodiny v portále EDIS

Mgr. Marta CINCIALOVÁ, Th.D.

Mgr. Marta CINCIALOVÁ, Th.D.

marta.cincialova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.05
585637002
731600081
Konzultační hodiny v portále EDIS
úřední hodiny
pravidelné místnost
Středa 10:00–11:00 4.05

ThD. Luisa KARCZUBOVÁ

ThD. Luisa KARCZUBOVÁ

luisa.karczubova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.06
585637177
Konzultační hodiny v portále EDIS

 

Luisa Karczubová, Th.D luisa.karczubova@upol.cz tel.: 585 637 177
životopis  

 

Sekce studia křesťanského Východu

Prof. Pavel AMBROS, Th.D.

Prof. Pavel AMBROS, Th.D.

pavel.ambros@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.06
585637170
Konzultační hodiny v portále EDIS

Externí vyučující

Hodegetika

Mons. Jan Graubner


Homiletika

Mgr. Petr Vrbacký
Mons. Josef Nuzík
Mons. Pavel Konzbul
Mons. Martin David


Slavení svátosti smíření

Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL., PD, MTh.


Pastorální teologie

Mgr. Lukáš Jambor
Mgr. Petr Bulvas
Mgr. Ing. Jiří Pospíšil
Mgr. Daniel Vícha, Ph.D.
ThLic. Jiří Kaňa, Ph.D.
Mgr. Jiří Kupka
Mgr. Pavel Macura
ThLic. Josef Prokeš
Mgr. Libor Všetula
ThLic. Václav Tomiczek
ThLic. Vojtěch Koukal, Ph.D.
Mgr. Ing. Radek Maláč
Mons. Vojtěch Šíma
Mgr. Věra Leona Martinková
PhDr. ThLic. Jaroslav Filka

Historie katedry

Motto poslání katedry:

Moudrosti, které učíme, není moudrostí tohoto světa ani moudrostí těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc už je zlomena. „Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety předurčil k naší slávě.“ (1Kor 2,7)

Stručný přehled vývoje Katedry pastorální a spirituální teologie:

Katedra praktických oborů (1990 – 1991)
Katedra liturgiky a pastorální teologie (1991 – 2002; doc. Jaroslav Studený; doc. František Kunetka)
Katedra spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského východu (1996 – 2002; prof. Vojtěch Tkadlčík; doc. Pavel Ambros)
Katedra pastorální a spirituální teologie (2002 – dosud; prof. Pavel Ambros)

Katedra vznikla v roce 1996 z potřeby garantovat obory a předměty na CMTF UP, které souvisí s pastorální teologii, spirituální teologii, studiem křesťanského Východu, ekumenickou teologií a otázkami mezináboženského dialogu.

Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete níže a na stránce Dokončení studia.

Kvalifikační práce

Informace pro studenty, kteří píší závěrečnou práci na Katedře pastorální a spirituální teologie

Vážené kolegyně a kolegové,
zápočty z diplomových seminářů Katedry pastorální a spirituální teologie neuděluje vedoucí práce, nýbrž vedoucí diplomového semináře, a to na základě písemné zprávy studenta o stavu jeho práce. Zpráva musí být podepsána vedoucím práce. Pro jednotlivé obory jsou pro ak. rok stanoveni následující vedoucí diplomových seminářů:

Prezenční studium:

KSV/DIS 1,2,3,4: Katolická teologie, magisterské - ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.

KSV/DST 1,2: Diplomový seminář pro Teol. studia, bakalářské - Lucie Cincialová, Th.D.

KSV/DIS 1,2: Diplomový seminář pro Teol. studia, magisterské navazující - doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.

Kombinované studium:

KSV/4SBP1,2: Katolická teologie, bakalářské - Luisa Karczubová, Th.D.

KSV/DSNS1,2: Katolická teologie, magisterské navazující - Jaroslav Franc, Th.D.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Knižní fond knihovny Katedry pastorální a spirituální teologie je možné studovat pouze prezenčně v jejích prostorách, případně po souhlasu s knihovníky z nich pořizovat kopie, výpisky apod.

V případě zájmu se můžete obrátit na: Mgr. Jaroslava France, Th.D. nebo ThLic. Michala Umlaufa (v jejich konzultačních hodinách je knihovna zpřístupněna). Popř. je možné se obrátit na sekretářku katedry Bc. Martu Zachovou (kancelář č. 5.21).