Katedra pastorální a spirituální teologie

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

O katedře

Katedra pastorální a spirituální teologie se zabývá reflexí pastorační praxe v kontextu života soudobé společnosti a spirituálními tématy, které s ní souvisí. Katedra je vnitřně rozčleněna na tři sekce (Pastorální teologie, Spiritualita a Studium křesťanského Východu). Katedra se podílí na výuce ve všech studijních oborech zabezpečovaných CMTF. V doktorském studijním programu nabízí specializaci v oblasti pastorální a spirituální teologie a studií křesťanského Východu. Katedra je propojena s výzkumným centrem IMEVD (Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu.

Vedoucí katedry

ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.

ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.

pavel.stuska@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.07
585637170
Konzultační hodiny v portále EDIS
úřední hodiny
pravidelné místnost
Středa 12:00–13:00 4.07 V případě nepřítomnosti kontaktujte na emailu.

Sekretářka katedry

Bc. Marta Zachová

Bc. Marta Zachová

marta.zachova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 5.21
585637115

Radmila BARTOŇOVÁ

Radmila BARTOŇOVÁ

radmila.bartonova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 5.21
585637115
úřední hodiny
pravidelné místnost
Pondělí 08:30–12:00 5.21
Čtvrtek 08:30–12:00 5.21

Sekce pastorální teologie

ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.

ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.

pavel.stuska@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.07
585637170
Konzultační hodiny v portále EDIS
úřední hodiny
pravidelné místnost
Středa 12:00–13:00 4.07 V případě nepřítomnosti kontaktujte na emailu.

ThLic. Michal Umlauf, Ph.D.

ThLic. Michal Umlauf, Ph.D.

michal.umlauf@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.08
585637175
Konzultační hodiny v portále EDIS

Mgr. Lukáš Jambor

Mgr. Lukáš Jambor

lukas.jambor01@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.07
585637177

Karel Skočovský, Ph.D.

Karel Skočovský, Ph.D.

karel.skocovsky@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.07
585637178

Sekce spirituality

doc. RNDr. Adrián Slavkovský, PhD.

doc. RNDr. Adrián Slavkovský, PhD.

adrian.slavkovsky@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.06
585637179
+421 903 982 639

doc. Dr. Michal ALTRICHTER, Th.D.

doc. Dr. Michal ALTRICHTER, Th.D.

michal.altrichter@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.06
585637171
585549256

Mgr. Marta CINCIALOVÁ, Th.D.

Mgr. Marta CINCIALOVÁ, Th.D.

marta.cincialova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.05
585637002
731600081
úřední hodiny
pravidelné místnost
Středa 10:00–11:00 4.05

Sekce studia křesťanského Východu

Externí vyučující

Hodegetika

Mons. Jan Graubner


Homiletika

Mgr. Pavel Černuška Ph.D.
Mons. Josef Nuzík
Mons. Pavel Konzbul
Mons. Martin David


Slavení svátosti smíření

Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL., PD, MTh.


Pastorální teologie

Mgr. Lukáš Jambor
Mgr. Petr Bulvas
Mgr. Ing. Jiří Pospíšil
Mgr. Daniel Vícha, Ph.D.
ThLic. Jiří Kaňa, Ph.D.
Mgr. Jiří Kupka
Mgr. Pavel Macura
ThLic. Josef Prokeš
Mgr. Libor Všetula
ThLic. Václav Tomiczek
ThLic. Vojtěch Koukal, Ph.D.
Mgr. Ing. Radek Maláč
Mons. Vojtěch Šíma
Mgr. Věra Leona Martinková


Spirituální teologie

Luisa KARCZUBOVÁ Th.D.


 

Historie katedry

Motto poslání katedry:

Moudrosti, které učíme, není moudrostí tohoto světa ani moudrostí těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc už je zlomena. „Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety předurčil k naší slávě.“ (1Kor 2,7)

Stručný přehled vývoje Katedry pastorální a spirituální teologie:

Katedra vznikla v roce 1996 z potřeby garantovat obory a předměty na CMTF UP, které souvisí s pastorální teologii, spirituální teologii, studiem křesťanského Východu, ekumenickou teologií a otázkami mezináboženského dialogu.

Katedra praktických oborů (1990 – 1991)
Katedra liturgiky a pastorální teologie (1991 – 2002; doc. Jaroslav Studený; doc. František Kunetka)
Katedra spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského východu (1996 – 2002; prof. Vojtěch Tkadlčík; doc. Pavel Ambros)

Katedra pastorální a spirituální teologie (2002 – 2019 prof. Pavel Ambros, od roku 2020 ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.)

 

Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete níže a na stránce Dokončení studia.

Kvalifikační práce

Informace pro studenty, kteří píší závěrečnou práci na Katedře pastorální a spirituální teologie

Vážené kolegyně a kolegové,
zápočty z diplomových seminářů Katedry pastorální a spirituální teologie neuděluje vedoucí práce, nýbrž vedoucí diplomového semináře, a to na základě písemné zprávy studenta o stavu jeho práce. Zpráva musí být podepsána vedoucím práce. Pro jednotlivé obory jsou pro ak. rok stanoveni následující vedoucí diplomových seminářů:

Prezenční studium:

KSV/DIS 1,2,3,4: Katolická teologie, magisterské - ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.

KSV/DST 1,2: Diplomový seminář pro Teol. studia, bakalářské - Lucie Cincialová, Th.D.

KSV/DIS 1,2: Diplomový seminář pro Teol. studia, magisterské navazující - doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.

Kombinované studium:

KSV/4SBP1,2: Katolická teologie, bakalářské - Lukáš JamborThLic. Michal Umlauf

KSV/DSNS1,2: Katolická teologie, magisterské navazující - Lukáš JamborThLic. Michal Umlauf

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Knižní fond knihovny Katedry pastorální a spirituální teologie je možné studovat pouze prezenčně v jejích prostorách, případně po souhlasu s knihovníky z nich pořizovat kopie, výpisky apod.

V případě zájmu se můžete obrátit na: ThLic. Michala Umlaufa (v jejich konzultačních hodinách je knihovna zpřístupněna). Popř. je možné se obrátit na sekretářku katedry Bc. Martu Zachovou (kancelář č. 5.21).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)