ThLic. Michal Umlauf

vizitka

Narozen v roce 1978.
e-mail: michal.umlauf@upol.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace

2005 ThLic. – (praktická teologie) – CMTF UP Olomouc (název práce: Všednodennost manželství. Nebezpečí klišé, fráze a kýče z pohledu spirituální teologie.)

2003 Mgr. (teologie) – CMTF UP Olomouc

2002 Bc. (teologie) – Pontificia Università Lateranense (Řím)

1996 maturita – Gymnázium Uherské Hradiště

Praxe

od r. 2005 odborný asistent, Katedra pastorální a spirituální teologie a Katedra křesťanské sociální práce CMTF UP v Olomouci

od r. 2004 výuka na Caritas VOŠ sociální

od r. 2003 vedoucí center Maltézské pomoci v Olomouckém a Zlínském kraji

od r. 2002 aktivní zapojení do činnosti Maltézské pomoci v Olomouci, koordinace dobrovolnických aktivit v sociálním, zdravotním a humanitárním sektoru, vzdělávání dobrovolníků, vedení intravizí a supervizí, řízení sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi

od r. 2002 řízení a organizace Mezinárodního setkání vozíčkářů v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě

Zahraniční studijní pobyty

2010 Universität Freiburg, Institut für Caritaswissenschaft (1 týden)

1999-2002 Studium teologie na Papežské Lateránské Univerzitě v Římě

Odborné zaměření

- pastorační činnost církve zvláště na poli charitativně-politické diakonie

- vztahy mezi církví a neziskovými organizacemi, zvláště oblast dobrovolnictví

- spiritualita manželství a rodiny

- sociální nauka církve

- etika sociální práce a spirituální dimenze sociální práce

Pedagogická činnost

Ve vztahu k CMTF UP a Caritas VOŠ výuka předmětů: Pastorální teologie, Sociální práce a pastorace, Řízení dobrovolníků, Sociální nauka církve, Posouzení situace klienta z hlediska spirituality.

Lektorská činnost v oblastech: spirituální kompetence sociálních pracovníků, řízení dobrovolnických programů, etika křesťanských organizací v sociálních službách, vedení pastoračního rozhovoru.

Publikační činnost /výběr/

„Sociální nauka církve jako východisko zásad a hodnot Kodexu Charity ČR,“ in Sborník odborných příspěvků z mezinárodního odborného semináře Profesionalita Charity, 2011. ISBN-978-80-260-1360-0.

„Sociální nauka církve – integrální součást křesťanské nauky o člověku,“ in Kompendium sociální nauky církve – kurz“, Brno: L. Marek 2009, s. 10-30.

„Svátost manželství – povolání žít Boží slovo v jedinečném vztahu muže a ženy,“ in Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté., Olomouc: Refugium Velehrad-Roma 2008, s. 141-153.

„Podněty sociální nauky církve pro pastoraci manželství a rodiny,“ in Rodina v súčasnom svete. Sociálna služba a pastorácia rodin. Bratislava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity 2007, s. 87-100.

Vybrané překlady:

Rupnik, M. I. „Co se rozumí spirituální teologií. In Altrichter, M. (ed.) Studijní texty ze spirituální teologie I. Axiomy duchovního života., Olomouc-Velehrad : Refugium Velehrad-Roma 2003, s. 75-96.

Taft, R. Život z liturgie – tradice Východu i Západu. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma 2007Špidlík, T. „Člověk, agapická osoba.“ In Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko., Olomouc: Refugium Velehrad-Roma 2008, s. 191-349.

Cantalamessa, R. Slovo a život. (roční cyklus A, B, C), Karmelitánské nakladatelství (2010, 2009, 2011).

Salachas, D. „Myropomazání neboli svátost biřmování“, in Studijní texty ze spirituální teologie IX. O Duchu Svatém a svátosti biřmování, Olomouc: Refugium, 2012, s. 161-204.

Salachas, D. „Svátost křtu“, in Fórum pastorálních teologů VIII. Křest a iniciace. Olomouc: Refugium, 2011.

Taft, R. F. „Misijní úsilí východních církví jako příklad inkulturace“, in Studijní texty ze spirituální teologie IX. O Duchu Svatém a svátosti biřmování, Olomouc: Refugium, 2012, s. 205-225.

Varia

od r. 2014 člen odborné sekce Katolické asociace nemocničních kaplanů

od r. 2008 poradce ČBK pro otázky sociální nauky církve

od r. 2007 člen Pastorační rady Arcidiecézní charity Olomouc

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)