Mgr. Marta Cincialová, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637002, 731600081
Pracoviště:
Katedra pastorální a spirituál. teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
4.05
Pracovní zařazení:
odborný asistent - proděkan
Konzultační hodiny:
Pravidelné
Místnost:
Poznámka:
středa
11:00–12:00
4.05
Úřední hodiny:
Pravidelné
Místnost:
Poznámka:
středa
10:00–11:00
4.05
ČLÁNEK
CINCIALOVÁ M. František z Assisi a Duch svatý. Fórum pastorálních teologů IX. Kontext jako výzva. 2011.
Cincialová M. Význam trvalé formace zasvěcených osob. Teologické texty. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Cincialová M. Téma cesty u světců a jeho význam pro řeholní formaci. Studijní texty ze spirituální teologie III. Naši nebeští přátelé. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Cincialová M. Eucharistie ve františkánské spiritualitě. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. 2013.
Cincialová M. Prvky ženské spirituality v listech svaté Kláry Anežce České. Svatá Anežka česká a velké ženy její doby = Die heilige Agnes von Böhmen und die großen Frauengestalten ihrer Zeit. 2013.
Cincialová M. Františkánské kerygma. In Altrichter M. (Eds.) Studijní texty ze spirituální teologie IV. Duchovní život a kerygma. 2010.
Cincialová M. Dvojí tvář svatého Antonína z Padovy. Hlaváček, P. (ed.): Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Křesťan v současném světě KSV/KSS LS 2
Spiritualita pouště KSV/SP ZS Se 2
Úvod do duchovního života KSV/ÚDŽ13 ZS 2
Úvod do křesťanské meditace KSV/UKM ZS 2
Úvod do křesťanské meditace KSV/UKM ZS Cv 14
Spiritualita charitativního pracovníka KSV/1SPCH ZS 0
Úvod do duchovního života KSV/1UDŽ ZS 0
Spiritualita charitativního pracovníka KSV/13SPC ZS 2
Úvod do duchovního života KSV/13UDŽ ZS 2
Spiritualita charitativního pracovníka KSV/2SPCH ZS 0
Úvod do duchovního života KSV/2UDŽ ZS 5
Spiritualita charitativního pracovníka KSV/23SPC ZS 6
Křesťan v současném světě KSV/6KSS ZS 7
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.