Mgr. INGRID KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

 

Katedra církevních dějin a církev. práva

CM teologická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.20

1998 - Mgr. v oboru právo - PrF MU Brno 2012 - Ph.D. v oboru občanské právo PrF MU Brno 2016 -Mgr Lic. v oboru kanonické právo KUL Lublin/PL od 2017 studium v doktorském studijním programu obor kanonické práva KUL Lublin/PL

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
individuálně na základě předchozí domluvy na e-mailu: ingrid.kovarova.kochova@gmail.com
VYBRANÉ PUBLIKACE
Svoboda K., Šínová R., Hamuľáková K., Křiváčková J., Števček M., Kovářová Kochová I., Juráš M. Civilní proces Obecná část a sporné řízení. 2014. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Kovářová Kochová I. Žaloba na vypořádání společného bydlení manželů po rozvodu manželství. Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
Kovářová Kochová I. Některé aspekty řízení ve věcech náhrady škody na zdraví ve zdravotnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. 2011.
Kovářová Kochová I. Předpoklady odpovědnosti za škodu na zdraví ve zdravotnictví. Právo ekonomika management. 2011.
KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ I., FRÝDEK M. Soudní předvolání a jeho význam v historii soudního řízení. Právo ekonomika management. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kovářová Kochová I. Nájem bytu. In . (Eds.) DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013. Část. VI. Reforma soukromého práva. 2014.
Kovářová Kochová I. Právní úprava náhrady škody na zdraví v ABGB a její vliv na následující českou právní úpravu. In Frýdek M. (Eds.) Pocta Karlu Schellemu k 60.narozeninám. 2012.
KNIHA - CELEK
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Kovářová Kochová I., Šmíd O., Juráš M., Podrazil P., Talanda A., Talandová I., Stanislav A. Praktikum civilního procesu. 2. část. 2015.
Šínová R., Dostálová S., Fialová Ráčilová A., Hamuľáková K., Hrušáková M., Kovářová Kochová I., Šimečková E., Šmíd O., Westphalová L. Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy. 2010.
Šínová R., Bartoníčková K., Křiváčková J., Kovářová Kochová I. Doručování v civilním soudním řízení. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Kovářová Kochová I. Mediace a náhrada újmy na zdraví vzniklé ve zdravotnictví. Mediace a možnosti využití v praxi. 2013.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Rodinné právo pro soc. - pr. ochr. dětí KKS/PSRPS LS 2
Rodinné právo pro soc. - pr. ochr. dětí KKS/PSRPS LS Se 4
Rodinné právo pro soc. - pr. ochr. dětí KKS/KSRPS LS 5
Rodinné právo pro soc. - pr. ochr. dětí KKS/KSRPS LS Se 5
Rodinné právo KCP/KSRPR ZS 2
Rodinné právo KCP/KSRPR ZS Se 5
Rodinné právo KCP/PSRPR ZS 2
Rodinné právo KCP/PSRPR ZS Se 1
Dluhové poradenství KKS/KSDLP ZS 1
Dluhové poradenství KKS/KSDLP ZS Se 4

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)