Mgr. INGRID KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, Ph.D.

Avatar
Contact

 

Katedra církevních dějin a církev. práva

CM teologická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.20

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
individuálně na základě předchozí domluvy na e-mailu: ingrid.kovarova.kochova@gmail.com
Selected publications
Svoboda K., Šínová R., Hamuľáková K., Křiváčková J., Števček M., Kovářová Kochová I., Juráš M. Civilní proces Obecná část a sporné řízení. 2014. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Kovářová Kochová I. Žaloba na vypořádání společného bydlení manželů po rozvodu manželství. Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
Kovářová Kochová I. Některé aspekty řízení ve věcech náhrady škody na zdraví ve zdravotnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. 2011.
Kovářová Kochová I. Předpoklady odpovědnosti za škodu na zdraví ve zdravotnictví. Právo ekonomika management. 2011.
KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ I., FRÝDEK M. Soudní předvolání a jeho význam v historii soudního řízení. Právo ekonomika management. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kovářová Kochová I. Nájem bytu. In . (Eds.) DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013. Část. VI. Reforma soukromého práva. 2014.
Kovářová Kochová I. Právní úprava náhrady škody na zdraví v ABGB a její vliv na následující českou právní úpravu. In Frýdek M. (Eds.) Pocta Karlu Schellemu k 60.narozeninám. 2012.
KNIHA - CELEK
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Kovářová Kochová I., Šmíd O., Juráš M., Podrazil P., Talanda A., Talandová I., Stanislav A. Praktikum civilního procesu. 2. část. 2015.
Šínová R., Dostálová S., Fialová Ráčilová A., Hamuľáková K., Hrušáková M., Kovářová Kochová I., Šimečková E., Šmíd O., Westphalová L. Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy. 2010.
Šínová R., Bartoníčková K., Křiváčková J., Kovářová Kochová I. Doručování v civilním soudním řízení. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Kovářová Kochová I. Mediace a náhrada újmy na zdraví vzniklé ve zdravotnictví. Mediace a možnosti využití v praxi. 2013.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Family law KCP/KSRPR LS 2
Family law KCP/KSRPR LS Se 4
Family law KCP/PSRPR LS Se 1
Family law KCP/PSRPR LS 2

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)