Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.

Employee photo
Contact

585637162

Katedra křesťanské výchovy

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.08

odborný asistent

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
20.08.2024 13:00–14:00 5.08
28.08.2024 13:00–14:00 5.08
Selected publications
Öbrink Hobzová M., Öbrink MJ. Ndlovu Youth Choir. Sociální pedagogika. 2020. (ČLÁNEK)
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Trochtová LS. Odrazy emocí v postojích k imigrantům. 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Zogata Kusz A., Öbrink Hobzová M., Cekiera R. Deserving of Assistance: The Social Construction of Ukrainian Refugees. Ethnopolitics. 2023.
Öbrink Hobzová M. Development and current challenges of language courses for immigrants in Sweden. Journal of Adult and Continuing Education. 2021.
Öbrink Hobzová M. Interview with Mette Christiansen (September 2021). Sociální pedagogika. 2021.
Öbrink Hobzová M., Jílková R. Motivace Romů ke vzdělávání. Paidagogos. 2021.
Öbrink Hobzová M., Trochtová LS., Sobková P. Národní identita v multikulturním prostředí. Sociální pedagogika. 2017.
Öbrink Hobzová M., Sobková P., Pospíšil J. Motivation to Participate in Language Education Among Adult Immigrants in The Czech Republic And Sweden. Educational Alternatives. 2015.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Sobková P. Perspectives of Online Education in the Czech Republic. Educational Alternatives. 2015.
Potměšilová P., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Sobková P. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. Paidagogos. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kozáková Z. Člověk se zdravotním postižením pohledem žáků středního školního věku. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Potměšilová P. Postoje učitelů základních škol k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) SBORNÍK Z KONFERENCE MLÁDEŽ A HODNOTY 2018 Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Urbanovská E., Hanáková A., Ročková K. Použití videomodelingu k nácviku funkční hry u dětí s poruchami autistického spektra. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Sborník-Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Klůzová Kráčmarová L., Dutková K. What happens after death? Beliefs in an afterlife among religious and non-religious children in the Czech Republic. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2018. 2018.
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M. Metody v praxi sociálního pedagoga jako odraz interdisciplinárního pojetí sociální pedagogiky. In Junová I. (Eds.) Socialia 2015 - Možnosti uplatnění sociálního pedagoga /sociální pedagogiky v současné společnosti. 2016.
Öbrink Hobzová M., Trochtová LS. Průzkum odborných kompetencí studentů oboru Sociální pedagogika na CMTF UP. In Junová I. (Eds.) Socialia 2015 - Možnosti uplatnění sociálního pedagoga /sociální pedagogiky v současné společnosti. 2016.
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H. Osobnostní charakteristiky studentů Sociální pedagogiky na vybraných univerzitách v České republice. In Hájková L. (Eds.) Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X., sborník z mezinárodní konference ve dnech 18. a 19. září 2014 v Pardubicích. 2015.
ÖBRINK HOBZOVÁ M. Český jazyk jako hodnota pro zahraniční vysokoškolské studenty – kvalitativní studie. Hodnoty a ich odraz vo vysokoškolskom vzdelávaní: Pedagogica Actualis II. 2011.
ÖBRINK HOBZOVÁ M., SOBKOVÁ P. Jazykové kurzy jako příklad sociální inkluze imigrantů. Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Sborník z mezinárodní vědecké konference konané v Brně 5. a 6. května 2011. 2011.
ÖBRINK HOBZOVÁ M. Srovnání učebnic pro imigranty v České republice a ve Švédsku. Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka: sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. dubna 2010 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.
Öbrink Hobzová M. Jazykové vzdělávání dospělých přistěhovalců ve Švédsku. In Vašatková J., Kaněčková E. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 2010.
Öbrink Hobzová M. Metoda TEAM-TEACHINGU ve výuce češtiny na Bilingvní škole spolku Komenský ve Vídni. In Marešová H. (Eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2010.
Öbrink Hobzová M., Sobková P. Případové studie imigrantů v České republice. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
KNIHA - CELEK
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Öbrink Hobzová M. Sociální pedagogika jako nástro udržitelnosti? Príbeh sociálnej pedagogiky. Vývoj, aktuálny stav abudúcnosť sociálnej pedagogiky v slovensko-českom prostredí. 2022.
Öbrink Hobzová M., Sobková P. Jazyk jako hodnota v procesu integrace cizinců. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Hudcová B., Šarníková G., Košárková A., Černíková K. Current Topics in Social Pedagogy. 2023.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Hudcová B., Fojtíková Roubalová M., Košárková A., Šarníková G. Konference MLÁDEŽ A HODNOTY 2022: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2022.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Šarníková G., Fojtíková Roubalová M. Studentská vědecká konference KKV CMTF UP 2019. 2019.
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Klůzová Kráčmarová L. Mládež a hodnoty 2018. 2018.
Öbrink Hobzová M., Trochtová L., Sobková P. Sociální pedagogika v terii a praxi. 2015.
Potměšilová P., Öbrink Hobzová M., Trochtová L., Šnevajsová E. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M. 9. konference o výchově a volném čase. 2013.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Roubalová M., Smahel R., Hobzová M., Sobková P., Tavel P. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Multicultural Education KKV/PPMCE LS Se 2
Media Education KKV/PPMED ZS Se 2
Media Education KKV/PPMED LS Se 2
Phenomena of Social Pathology KKV/PPPJS ZS Se 1
Phenomena of Social Pathology KKV/PPPJS ZS 1
Prevention in Social Pedagogy KKV/PPPNC ZS Se 1
Prevention in Social Pedagogy KKV/PPPNC ZS 1
Seminar for a Bachelor Thesis/Project 1 KKV/KPBP1 ZS Se 0
Seminar for a Bachelor Thesis/Project 2 KKV/KPBP2 LS Se 0
Speak Up - How to hold a presentation in English KKV/PPSHP ZS Se 2
Social Pedagogy and Leisure KKV/PPSPV LS Se 1
Social Pedagogy and Leisure KKV/PPSPV LS 1
Social Pedagogy I. KKV/PPSP1 LS Se 4
Social Pedagogy I. KKV/PPSP1 LS 4
Social Pedagogy in a Foreign Context KKV/PPSZK LS 1
Multicultural Education KKV/KPMCE LS Se 9
Media Education KKV/KPMED ZS Se 0
Leisure and Media KKV/PPVCM ZS Se 1
Leisure and Media KKV/PPVCM ZS 1
Selected Chapters from Media Education KKV/PPVKM ZS Se 2
Basic Course in Andragogy KKV/PPZAN ZS Se 2
Social pathological phenomena in society KKV/KPPJS ZS Se 5
Social pathological phenomena in society KKV/KPPJS ZS 1
Prevention in Social Pedagogy - Preventive Programs And Their Management KKV/KPPNC ZS 1
Prevention in Social Pedagogy - Preventive Programs And Their Management KKV/KPPNC ZS Se 5
Propaedeutic Seminar Focusing on Leisure Research KKV/KPPSV ZS Se 1
Basics of Social Pedagogy KKV/PSSOP LS 4
Speak Up - How to hold a pres. in Eng. KKV/KPSHP ZS Se 0
Social Pedagogy With a Focus on Leisure Time KKV/KPSPV LS 1
Social Pedagogy With a Focus on Leisure Time KKV/KPSPV LS Se 5
Social pedagogy I. KKV/KPSP1 LS Se 5
Social pedagogy I. KKV/KPSP1 LS 2
Media Education KKV/PTMDV ZS Se 2
Social Pedagogy in A Foreign Context / Comparative Pedagogy KKV/KPSZK LS 6
Leisure and Media KKV/KPVCM ZS 1
Leisure and Media KKV/KPVCM ZS Se 5
Selected Chapters from Media Education KKV/KPVKM ZS Se 9
Basics of Andragogy KKV/KPZAN ZS Se 9
Basics of Social Pedagogy KKV/KSSOP LS 2
Basics of Social Pedagogy KKV/KSSOP LS Se 5
Diagnosis of Socially Pathological Phenomena KKV/KVDSJ ZS 6
Media and Society KKV/KVMAS ZS Se 1
Media Education KKV/KVMED LS Se 0
Media Education for Religion Teachers KKV/KVMVN ZS Se 9

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)