Doktorské studium

Přehled oborů doktorského studia

Na CMTF UP je v současné době realizováno studium v doktorském studijním programu Teologie – studijních oborech Biblická teologie ; Praktická teologie ; Systematická teologie a křesťanská filozofie. A dále v doktorském studijním programu Humanitní studia – ve studijním oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví. Tyto studijní obory jsou  realizovány již pouze na DOSTUDOVÁNÍ.

Od akad. roku 2020/2021 uskutečňuje CMTF UP doktorské studium v prezenční a kombinované formě v následujících studijních programech:

 

Harmonogram doktorského studia

Harmonogram DSP pro akademický rok 2021/2022 – platnost od 1. 10. 2021 

 

 

Formuláře a tiskopisy

Formuláře pro obory na dostudování:

Kontakty

obory studované v češtině:

Jitka Ambrozová
referát doktorského studia
referát vědy a výzkumu CMTF UP
tel.: 585 637 009
e-mail: jitka.ambrozova@upol.cz

 

proděkan pro vědu a výzkum:

doc. Vít Hušek, Th.D.
tel.: +420 585 637 403
e-mail: vit.husek@upol.cz