Průběh studia

Studijní plány pro akademický rok 2018/2019 - ke stažení

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2018/2019 – platnost od 26. 6. 2019

Harmonogram akademického roku 2019/2020 – platnost od 1. 7. 2019

Formuláře studijního oddělení

Poplatky spojené se studiem

  • Student zjistí informace o poplatcích za studium (datum, od kdy má platit za studium dle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) po svém přihlášení do systému STAG, v horizontálním menu záložka "Moje studium", portlet "Moje údaje", kde se nachází údaj "Závazky studenta vůči škole - co má student zaplatit".
  • Studentovi je o poplatcích vždy zasláno Rozhodnutí rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Rozhodnutí vydává rektor prostřednictvím Oddělení pro studium Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci.