Průběh studia

Studijní plány pro akademický rok 2021/2022

 

ČÍSLO PROGRAMU

NÁZEV PROGRAMU

TYP / FORMA STUDIA

PORTAL

B0288A100002 Etika a kultura v mediální komunikaci  Bc / kombinovaná Portál UPOL
B0288A100002 Etika a kultura v mediální komunikaci  Bc / prezenční Portál UPOL
M0221A100001 Katolická teologie Mgr / prezenční Portál UPOL
B0923P240008 Mezinárodní sociální a humanitární práce Bc / prezenční Portál UPOL
B0221A300001 Náboženství se zaměřením na vzdělávání Bc / kombinovaná Portál UPOL
B0923P240006 Sociální práce Bc / kombinovaná Portál UPOL
B0923P240006 Sociální práce Bc / prezenční Portál UPOL
B0923P240011 Sociální práce s dětmi a mládeží Bc / kombinovaná Portál UPOL
B0923P240011 Sociální práce s dětmi a mládeží Bc / prezenční Portál UPOL
N0923P240001RD Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou Navazující / kombinovaná Portál UPOL
N0923P240001RD Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou Navazující / prezenční Portál UPOL
B0221A100006 Teologická studia Bc / prezenční Portál UPOL
N0221A100006 Teologická studia Navazující / prezenční Portál UPOL
B0221A100005 Teologické nauky Bc / kombinovaná Portál UPOL
N0221A100005 Teologické nauky Navazující / kombinovaná Portál UPOL
B0221A100015 Teologie Bc / distanční Portál UPOL
N0114A300025 Učitelství náboženství pro základní školy Navazující / kombinovaná Portál UPOL
N0923P240002 Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci Navazující / prezenční Portál UPOL
N0923P240002 Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci Navazující / kombinovaná Portál UPOL

 

Formuláře studijního oddělení


 

Poplatky spojené se studiem

  • Student zjistí informace o poplatcích za studium (datum, od kdy má platit za studium dle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) po svém přihlášení do systému STAG, v horizontálním menu záložka "Moje studium", portlet "Moje údaje", kde se nachází údaj "Závazky studenta vůči škole - co má student zaplatit".
  • Studentovi je o poplatcích vždy zasláno Rozhodnutí rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Rozhodnutí vydává rektor prostřednictvím Oddělení pro studium Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci.